TIPY NA KNIHY, OBRAZY, VIDEÁ

11.12.2020 10:02

Biblik.sk sa nestotožňuje so všetkými názormi uvedenými v nasledujúcich odkazoch a zdieľame niekedy aj knihy, linky a videá, s ktorými nesúhlasíme, pretože aj popri názoroch niektorých ateistických výskumníkov a protikresťanských vedcov sa v ich prezentáciách, knihách či videách dajú nájsť veci, ktoré sú dobré:

 

Knihy: 

Anselm Grün - Korene, Depresia ako šanca

Chalil Džibran - Prorok

Hana a Jíři Rakoušanovi - Aura, čakry a sebaliečenie

Vigué, Martin, Ferrón - Atlas ľudského tela 

Márie Vágnerová - Detství a dospívaní

Alena Plháková - Učebnice obecné psychológie

 

Kateřina Pfeiferová - Obrazy duchovných krajín:

https://obrazy-pfeiferova.webnode.cz/cim-se-lisi/

 

Fb: 

Nebo ti dá znamenie - cesta za hlasom duše

(na mňa dobre nepôsobí už ten prvý obrázok toho akéhosi príliš ostrého anjela)

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Nebo-ti-d%C3%A1-znamenie-cesta-za-hlasom-du%C5%A1e-1661798950718038/

 

Youtube: snáď ak sa vám aj nepáči ten metrosexuálny štýl či hlas prezentácie, nájdete tu aspoň zaujímavé citáty a myšlienky:

https://youtu.be/ru3nkTR_B3M

https://youtu.be/vr1_nVIZuhw