TOTAL NONCOOPERATION WITH OUR OWN ENSLAVEMENT AND TOTAL NONCOOPERATION WITH WHAT IS NOW – A FASCIST STATE! / TOTÁLNE ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE S NAŠIM ZOTROČOVANÍM A TOTÁLNE ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE S TÝM, ČO MÁME TERAZ – FAŠISTICKÝ ŠTÁT! (SK, ENG)

03.07.2021 20:22

"THE POWER OF "NO" MUST BE DELIVERED ON A SCALE THAT MAKES THE FASCISM UNINFORCIBLE. AND IT MEANS TOTAL NONCOOPERATION WITH OUR OWN ENSLAVEMENT AND TOTAL NONCOOPERATION WITH WHAT IS NOW – A FASCIST STATE! ! SILA SLOVA "NIE" MUSÍ BYŤ POČUŤ TAK HLASNO, ŽE UROBÍ FAŠIZMUS NESCHOPNÝ ZNÁSILŇOVANIA. A TO ZNAMENÁ  TOTÁLNE ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE S NAŠIM ZOTROČOVANÍM A TOTÁLNE ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE S TÝM, ČO MÁME TERAZ – FAŠISTICKÝ  ŠTÁT!" David Icke

- - -

"KNOW THE OUTCOME AND YOU'LL SEE THE JOURNEY." David Icke

"Uviďťe výsledok a uvidíte cestu." David Icke

- - -

Dávame ešte raz veľmi dôležité video Davida Ickeho - O ČOM JE CELÝ COVID / IMPORTANT VIDEO OF DAVID ICKE - WHAT IS THE WHOLE CORONAHOAX ABOUT - if you didn't watch it, it's good to watch:

https://otevrisvoumysl.cz/david-icke-co-se-deje-tohle-se-deje-aneb-o-cem-je-cely-covid/

Poznámky k videu / Notes from video:

09:09: I say to the owners of these businesses and the employees of these businesses:

“They not going to stop until they have destroyed you! Because that’s been the goal from the start!” / Hovorím majiteľom a zamestnancom súkromných podnikov: Nezastavia sa, dokým vás nezničia! Pretože to bolo ich cieľom odzačiatku.

So sitting there -  frustraded yes - angry yes - but accepting means you're sitting and waiting for the completion of your destruction / Takže vysedávate - frustrovaní - nahnevaní, ale akceptovať to znamená vysedávať a čakať na skompletizovanie vlastnej deštrukcie

16:03 You’ve got the test that the creator Karry Mullis said: cannot test for infection diseases, it cannot tell if you’re sick. But you’re using it to do just that to get the illusion of cases / O týchto testoch povedal ich tvorca Karry Mullis: nemôžete nimi testovať infekčné choroby, nepovedia nič o tom, či ste chorý. Ale používajú ich len na to, aby vyrobili ilúziu o nejakých prípadoch

 

Poznámka Biblik / Note Biblik: HLAVNÁ OTÁZKA: BUDE VERZIA 2.0 NÁSLEDOK OČKOVANIA ALEBO NOVÝCH EM POLÍ (5G)? / Will be the "Covid verse 2.0" result of vaccination or the result of the new EM fields such as 5G? (or combination vaccine+EM+chemtrails=ideal zombie?

17:51 – scénár bez existencie skutočného vírusu je kľúčový, aby si mohli vymýšľať príznaky a varianty / THE NO VIRUS SCENARIO IS CRUCIAL... (no real virus - they can say "this is covid, that is covid", and they can lie about new varriants. Without any existence of the real disease they can say what they want)

54:27 - očkovaní ľudia už nie sú tie isté osobnosti čo predtým / vaccinated people aren’t the same as before

55:50 R. STEINER O VAKCÍNACH / R. STEINER about vaccines

Je na svete vôbec nejaká choroba, ktorá nemá príznaky Covidu?

Is there any disease what doesn’t have the symtomps of Covid?