Ultrazvuk poškozuje DNA, odhaluje studie (www.aluska.org) DNA DAMAGE AFTER ULTRASOUND EXPOSURE (CZ, ENG)

14.11.2018 04:34

www.aluska.org

Ultrazvuk, který je mezi běžnými lidmi považován za neškodný, může nenávratně poškodit genetický aparát jakéhokoliv živého organismu!
K takovému neutěšenému závěru se dopracovala skupina výzkumníků v Moskvě pod vedením vyššího vědeckého pracovníka Ruské Akademie věd Petra Petrovič Garjaeva. Musíme přiznat, že "civilizovaná" část lidstva způsobila ničivý úder svému genofondu pomocí ultrazvukové diagnostiky.
 
"Musím se přiznat," říká P. Garjaev, "na začátku výzkumů jsme se velmi obávali, že zákony genetiky mohou být destruktivně použity proti lidem. Ale ukázalo se, že to už dlouho dělá oficiální medicína pomocí vyšetření ultrazvukem. Nevědí co dělají, destruktivně ovlivňují genetický aparát člověka. A teď je těžké představit si, jaké dlouhodobé destruktivní následky přinesou tyto rozsáhlé experimenty na lidech. "
Celý článok tu:

 

www.aluska.org

ĎAKUJEME

 A L U E

 

ENGLISH:

quick translate from czech language via translate.google.com
 
Ultrasound, which is considered harmless among ordinary people, can irritate the genetic apparatus of any living organism irretrievably!
Such a frustrated conclusion was made by a group of researchers in Moscow led by a senior scientist at the Russian Academy of Sciences Dr. Peter Petrovich Gariaev. We have to admit that the "civilized" part of humanity has caused a destructive blow to its genofond using ultrasound diagnostics.

"I have to admit," says Dr. Peter Gariaev, "at the beginning of the research, we were very worried that the laws of genetics could be destructively used against humans. But it turned out that it has been doing a long time with official ultrasound medicine. They do not know what they are doing, destructively affecting the human's genetic apparatus. And now, it is hard to imagine what long-term destructive consequences these experiments will bring to humans."

Original full article (cz) here:

 

www.aluska.org

THANKS TO: 

A L U E