UNDERSTANDING THE OCCULT KNOWLEDGE / ROZUMEJTE ČO TO JE OKULTNÉ POZNANIE (SK, ENG)

23.09.2020 01:50

"...a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista..." Efezským 3:9

"And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:" Ephesians 3:9

- - -

Mark Passio ex-satanist is explaining something very important and this is very interesting video / Bývalý satanista Mark Passio vysvetľuje, čo je to vlastne okultizmus a okultné poznanie: (ENGLISH+SK SUBS)

https://www.youtube.com/watch?v=9tXwIMuqmNE

especially you can replay those time of video / zvlášť nás zaujali tieto pasáže z videa:

04:39
14:15
26:24 mind control and occultic manipulation of human psychic
26:55
27:30
27:41 - - - - important

31:11

31:59

Aká je hlavná príčina toho, čo spôsobilo súčasnú situáciu (moju, ľudstva?) / The main cause of the current situation? (your own, mankind?)

Screens / obrázky z videa - english pictures bellow:

31:59:

31:11: