UVOĽNENIE KRKU - RÝCHLA FYZIOTERAPIA

06.09.2021 18:09

 

"Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva." Galaťanom 5:1

(rabstvo - otroctvo myslí sa tým otroctvo hriechu, závislostí atď.  Jarmo = oprátka pre vola. Vola niekedy môže bolieť krk od jarma)

"Ach, Pane, Hospodine, hľa, ty si učinil nebesia i zem svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom, tebe nie je nemožnou niktorá vec." Jeremiáš 32:17

-   -   -

Rýchla a jednoduché uvoľnenie šije. Jednoduché techniky ako si uvoľniť šiju , krčnú chrbticu aj doma bez pomoci terapeuta. Cvičíme pokým sa nedostaví úľava.

https://www.youtube.com/watch?v=8HZvlGhrnLA