V.A JEFIMOV: FENOMÉN STALINA (RUS+SK tit)

06.03.2018 14:04

https://www.youtube.com/watch?v=FBLBZWbqQqM

 

Prepis titulkov:

1
00:00:06,926 --> 00:00:12,827
Fenomén STALINA

2
00:00:13,860 --> 00:00:17,955
Ak sa pozrieme na fenomén Stalina,

3
00:00:19,004 --> 00:00:20,615
s čím je spojený..

4
00:00:21,179 --> 00:00:23,345
je spojený s tým,

5
00:00:23,436 --> 00:00:27,230
existuje taký pojem
Sakrálnosť moci

6
00:00:27,293 --> 00:00:30,313
to znamená,
moc je stabilná iba vtedy

7
00:00:30,831 --> 00:00:33,522
keď sama obsahuje

8
00:00:33,595 --> 00:00:35,365
prvok sakrálnosti

9
00:00:35,409 --> 00:00:38,885
teda posvätnosti, povedané rusky..

10
00:00:40,837 --> 00:00:44,770
A s čím môže byť spojená
táto posvätnosť..

11
00:00:44,850 --> 00:00:47,525
No keď si spomenieme
na staroveký Egypt

12
00:00:47,589 --> 00:00:52,826
tam pre ľud, predstavu
posvätnosti vytvorila vláda

13
00:00:52,878 --> 00:00:56,688
pomocou stotožnenia
faraona a boha

14
00:00:56,718 --> 00:00:58,599
tam nad faraonom,
to už vieme

15
00:00:58,663 --> 00:01:00,196
stály hierofanti,

16
00:01:00,245 --> 00:01:03,285
áno, 11 ľavých, 11 pravých, ako aj teraz..

17
00:01:03,321 --> 00:01:05,369
nad p-rezidentmi

18
00:01:05,433 --> 00:01:11,012
No, ľud vnímal faraóna ako božstvo.

19
00:01:11,149 --> 00:01:16,286
Možte si spomenúť aj z literárnych diel,

20
00:01:16,368 --> 00:01:19,292
keď tam prichádzalo zatmenie a

21
00:01:19,319 --> 00:01:22,457
a keď vyšiel človek a
všetci chápali tak

22
00:01:22,497 --> 00:01:24,924
že je priamo spojený s bohom.

23
00:01:24,953 --> 00:01:29,499
A kto je spojený s bohom,
toho si ľudia vždy vážili.

24
00:01:29,595 --> 00:01:36,508
Preto sakrálnosť
môže byť zabezpečená len,

25
00:01:36,556 --> 00:01:42,651
len cestou určítého spojenia
s božím zámerom..

26
00:01:42,722 --> 00:01:48,759
Preto si spomente na
naše ruské porekadlo:

27
00:01:48,862 --> 00:01:51,536
Nevinný pred bohom, nevinný pred cárom..

28
00:01:51,577 --> 00:01:55,456
Znamená že ľud tiež dlhý čas v duši,

29
00:01:55,829 --> 00:01:59,440
stotožňoval cára a boha,

30
00:01:59,467 --> 00:02:01,602
nevinný pred bohom, nevinný pred cárom.

31
00:02:01,658 --> 00:02:05,087
ak to chápete, cár pracuje
v spojení s bohom

32
00:02:05,254 --> 00:02:12,777
a veľký vplyv na
vzostup sakrálnosti,

33
00:02:12,881 --> 00:02:17,300
cárskej moci svojho
času mala cirkev.

34
00:02:17,344 --> 00:02:25,147
Cirkev v mnohom formovala túto sakrálnosť.

35
00:02:25,173 --> 00:02:31,876
No neskôr cirkev začala v očiach ľudu,

36
00:02:31,955 --> 00:02:35,030
sama strácať tent prvok sakrálnosti

37
00:02:35,072 --> 00:02:41,856
Ak si spomenieme na ľudové porekadlá,
zbierku V.I.Dalja, znejú takto:

38
00:02:41,882 --> 00:02:45,263
Kostol je hneď tuná, cesta k nemu dlhá..
(Хоть церковь и близко, да ходить склизко)

39
00:02:45,332 --> 00:02:48,570
Kňazi na knižky a laici na šišky.
(Попы за книжки, а миряне за пышки)

40
00:02:48,745 --> 00:02:51,967
Keď pozeráš ako oni veria v boha,

41
00:02:51,993 --> 00:02:54,428
tak sa žiada uveriť v čerta.

42
00:02:54,458 --> 00:02:57,799
Takto to národ vypozoroval ,

43
00:02:57,827 --> 00:03:01,573
a cirkev sama začala strácať
prvok sakrálnosti,

44
00:03:01,599 --> 00:03:04,620
a spolu s ňou aj Cár.

45
00:03:04,661 --> 00:03:06,892
A cárizmus takýmto
spôsobom skončil.

46
00:03:06,923 --> 00:03:09,733
Potom nastali tie
prechodné ťažké časy.

47
00:03:10,157 --> 00:03:16,709
No túto sakrálnosť, nech by
sa to zdalo akokoľvek čudné,

48
00:03:16,735 --> 00:03:19,897
obnovil aj J.V.Stalin.

49
00:03:20,207 --> 00:03:24,009
znamená to,
akonáhle pochopil tieto veci,

50
00:03:24,942 --> 00:03:30,821
že v osnove, povedzme, božieho zámeru..
.. co sa tam nachádza?

51
00:03:30,958 --> 00:03:34,672
.. je to taká veľká božia spravodlivosť.

52
00:03:34,736 --> 00:03:38,268
A preto v svojich 18 rokoch,

53
00:03:38,328 --> 00:03:42,344
Stalin, ako viete,
napísal takéto básňe:

54
00:03:42,410 --> 00:03:45,442
Chodil od doma k domu,

55
00:03:45,510 --> 00:03:47,820
U cudzích dverí klopajúc,

56
00:03:47,846 --> 00:03:50,111
V ruke starú rampu dubovú,

57
00:03:50,142 --> 00:03:52,483
Prostú pieseň spievajúc.

58
00:03:52,547 --> 00:03:54,904
V nápeve jeho i v piesni,

59
00:03:54,930 --> 00:03:57,282
Ako slnečný lúč čistý,

60
00:03:57,308 --> 00:03:59,494
Veľká pravda znela,

61
00:03:59,520 --> 00:04:01,526
Myšlienka výšin istých.

62
00:04:01,552 --> 00:04:03,738
Avšak ľudia zabudnuvší Boha,

63
00:04:03,764 --> 00:04:05,756
Chovajúci v srdci tmu,

64
00:04:05,786 --> 00:04:09,001
Plnú čašu otravy,
Priniesli mu.

65
00:04:09,074 --> 00:04:11,272
Vraveli: „Prekliaty buď!

66
00:04:11,298 --> 00:04:13,193
Pi a vyprázdni do dna...

67
00:04:13,219 --> 00:04:15,231
Bo pieseň tvoja cudzia nám,

68
00:04:15,257 --> 00:04:17,279
a pravda tvoja, nepotrebná.

69
00:04:17,356 --> 00:04:20,728
Stalin tu chápal možnosti..

70
00:04:20,812 --> 00:04:25,574
Tie algoritmy, na ktorých aj odišiel v 53. roku.

71
00:04:25,630 --> 00:04:30,851
V podstate v 17-tich opísal svoj osud.

72
00:04:30,886 --> 00:04:35,608
No on, nakoľko tomu rozumel,

73
00:04:35,657 --> 00:04:38,506
On vždy hral na hrane "faulu".

74
00:04:38,554 --> 00:04:43,068
Bol donútený tam
javiť sa trochu ináč.

75
00:04:43,106 --> 00:04:44,528
No v sebe niesol podstatu.

76
00:04:44,575 --> 00:04:49,741
Pretože nikdy nepracoval na
seba, ale vždy pre väčšinu.

77
00:04:49,776 --> 00:04:53,395
Preto rozumel čo je to
Boľševik (za väčšinu)

78
00:04:53,421 --> 00:05:00,580
A preto po sebe zanechal len
vyšliapané čižmi, kabát..
(Celý svoj majetok)

79
00:05:00,650 --> 00:05:02,919
Niektorí hovoria,
" čo on tam.."

80
00:05:02,959 --> 00:05:05,634
" Bažil po moci.. "
Po ničom nebažil.

81
00:05:05,672 --> 00:05:08,529
On skrátka predbehol svoju dobu,

82
00:05:08,568 --> 00:05:11,020
o 100 rokov približne.

83
00:05:11,067 --> 00:05:13,608
preto to mal tažké.

84
00:05:13,642 --> 00:05:18,553
Nemal okruh tých čo by ho podporili.

85
00:05:18,580 --> 00:05:22,318
a realizovali tento smer.

86
00:05:22,391 --> 00:05:27,609
No národ to pociťoval už
na podvedomej úrovni,

87
00:05:27,690 --> 00:05:35,264
že Stalin vo výsledku realizoval
 líniu " v záujme väčšiny " (boľševizmu)

88
00:05:35,375 --> 00:05:39,097
A tým samým nadobudol určitú sakrálnosť.

89
00:05:39,184 --> 00:05:42,446
Stalin si to dobre uvedomoval, pretože

90
00:05:42,592 --> 00:05:45,060
možno ste počuli o takaj epizode,

91
00:05:45,111 --> 00:05:47,908
ked jeho syn Vasilij,

92
00:05:47,972 --> 00:05:50,329
povystrájal nejaké huncútstva,

93
00:05:50,355 --> 00:05:53,403
a potom ked mu
dohovárali, tak on..

94
00:05:53,475 --> 00:05:56,927
škaredo povedané poslal všetkých do..
a povedal, som Stalin.

95
00:05:57,051 --> 00:06:01,472
Ked sa o tom dopočul sám Stalin,
zavolal si ho k sebe,

96
00:06:01,521 --> 00:06:04,402
a dal mu celkom pekný výprask.

97
00:06:04,475 --> 00:06:08,134
A ked si sadol, nakoniec mu povedal:

98
00:06:08,168 --> 00:06:10,573
" Zapamätaj si, ty nie si Stalin !!! "

99
00:06:10,610 --> 00:06:13,229
" Zapamätaj si, že ani ja nie som Stalin !!! "

100
00:06:13,461 --> 00:06:17,738
Potom ukázal na portrét,
hovoriac: " Toto je Stalin !!! "

101
00:06:17,877 --> 00:06:23,898
Znamená že Stalin pochopil že formuje

102
00:06:23,924 --> 00:06:29,407
nejaký druh konceptuálneho hnutia, povedzme.

103
00:06:29,486 --> 00:06:32,407
Nejaký nový prírodný jav.

104
00:06:32,485 --> 00:06:38,952
Keď úsilie vlády je nasmerované
k záujmom väčšiny.

105
00:06:38,978 --> 00:06:43,543
Pri tom, v našom krutom svete,
keď na území Ruska,

106
00:06:43,616 --> 00:06:48,457
rôzne medzinárodné klany si
vybavovali účty medzi sebou,

107
00:06:48,501 --> 00:06:50,763
prelievala sa krv,

108
00:06:50,812 --> 00:06:54,058
vznikalo násilie, zabíjali ľudí,

109
00:06:54,101 --> 00:06:56,619
ale nedialo sa to rukami Stalina.

110
00:06:56,679 --> 00:07:03,984
Všade kde mohol a vedel, tak
Stalin bránil týmto procesom,

111
00:07:04,039 --> 00:07:09,563
ale nemohol ich zastaviť, lebo
dnešný svet nie je tak krutý,

112
00:07:09,597 --> 00:07:13,483
no ale v časoch Stalina
bol presne takým.

113
00:07:13,552 --> 00:07:16,401
A odtiaľto..

114
00:07:16,855 --> 00:07:21,704
Fenomén Stalina je práve
v tom, že tu skutočne

115
00:07:21,784 --> 00:07:24,378
existuje určitá
mystika a symbolika,

116
00:07:24,410 --> 00:07:30,310
po tom čo V.V.Putin podpísal
rozhodnutie o schválení

117
00:07:30,336 --> 00:07:32,762
Koncepcie Spoločenskej Bezpečnosti

118
00:07:32,818 --> 00:07:38,334
tak už všetci v krajine vedia
že jej skratka je KOB.

119
00:07:38,360 --> 00:07:41,795
znie to ako pseudonym Stalina. (Koba)

120
00:07:41,857 --> 00:07:47,262
Tak ak hovoríme o Koncepcií
spoločenskej bezpečnosti,

121
00:07:47,307 --> 00:07:49,101
ako celku,

122
00:07:49,161 --> 00:07:52,972
tak ona nadväzuje na dielo ktoré

123
00:07:53,009 --> 00:07:56,736
opisoval v svojich prácach
 A.S.Puškin,

124
00:07:56,784 --> 00:07:59,173
na úrovni druhej zmyslovej roviny.

125
00:07:59,232 --> 00:08:06,047
Myšlienky, ktoré realizoval
J.V. Stalin.

126
00:08:06,132 --> 00:08:12,434
V tomto zmysle možno hovoriť o prítomnosti,
určitého kolektívneho Stalina,

127
00:08:12,460 --> 00:08:19,669
ako všeobecne, integrácií názorov,
myšlienok, plánov a zámerov.

128
00:08:19,756 --> 00:08:24,238
Preto, lebo Stalin chápe to
čo napísal keď mal 17 rokov.

129
00:08:24,283 --> 00:08:26,315
nemohol toto ozvučiť.

130
00:08:26,390 --> 00:08:35,002
Chápal že to čo sa mu stalo v 53. roku,
mohlo sa stať o 30-40 rokov skorej.

131
00:08:35,089 --> 00:08:40,065
Preto, bol dostatočne
múdrym v svojom živote.

132
00:08:40,144 --> 00:08:43,969
A bez ohľadu na rôzne útoky
na jeho osobu, on pravdivo povedal:

133
00:08:44,052 --> 00:08:49,195
"Ked zomriem, na môj hrob
vysypú kopu špiny..."

134
00:08:49,254 --> 00:08:51,779
"..no vietor historie tú špinu odveje."

135
00:08:51,834 --> 00:08:54,977
a v sučasnosti je to vidieť.

136
00:08:55,003 --> 00:09:01,319
Aj keby robili neviem aké recenzie,
Stalin bude líderom národa.

137
00:09:01,413 --> 00:09:07,884
Presne tak, elita ho nenávidí, lebo
vykoreňoval to čo sa tvorí dnes,

138
00:09:07,970 --> 00:09:13,232
Ked jednotné krédo v krajine sú teraz peniaze,

139
00:09:13,321 --> 00:09:18,908
a potom sa čudujeme že
sa nedá zničiť korupcia.

140
00:09:18,968 --> 00:09:23,698
Ak máte základné krédo peniaze,

141
00:09:23,738 --> 00:09:27,516
a najviac sa cení ten čo vie zarábať peniaze,

142
00:09:27,608 --> 00:09:32,473
tak potom prepáčte,
ale prečo prokurátor,
 vyšetrovateľ, či sudca,

143
00:09:32,500 --> 00:09:34,532
by nemal žiť podľa rovnakých algoritmov..

144
00:09:34,586 --> 00:09:38,569
tiež chce žiť v rovnakom kréde,
vedieť zarábať peniaze.

145
00:09:38,617 --> 00:09:43,627
Potom má úctu svojej
ženy, rodiny, kolegov..

146
00:09:43,690 --> 00:09:48,301
no aj celej krajiny, ked tá vyhlasuje
že hlavné je zarábať peniaze.

147
00:09:48,427 --> 00:09:54,485
Preto, je to iná situácia..

148
00:09:54,891 --> 00:09:56,825
A my hovoríme:

149
00:09:56,933 --> 00:10:02,448
Odvážili by sa za Stalina
robiť to, čo robia dnes?

150
00:10:02,539 --> 00:10:09,399
Dovolili by si robiť stotinu
toho čo robia teraz? Nikdy !

151
00:10:11,397 --> 00:10:15,976
Preto, fenomén Stalina
ešte nie je pochopený,

152
00:10:16,067 --> 00:10:22,095
A chápanie Stalina, je na tom zatiaľ
tak ako Ivana Hrozného, Puškina..

153
00:10:22,216 --> 00:10:26,283
je to predmet, serioznej analyzy,

154
00:10:26,395 --> 00:10:30,715
a nie tých analytikov ktorý sú dnes
na TV obrazovkach USA, iných ľudí.

155
00:10:30,783 --> 00:10:37,285
Je to už analýza éry vodnára,
analýza 21.storočia.