V.A. JEFIMOV: MOJE DETI NIKDY NEVYPILI ANI KVAPKU ALKOHOLU /V.A. JEFIMOV: MY CHILDREN NEVER DRANK A DROP OF ALCOHOL (SK, RU, ENG subs)

30.01.2019 19:33

VIKTOR ALEXEJEVIČ JEFIMOV:

 " Moje deti nikdy nevypili ani kvapku alkoholu! "

V. Jefimov o démonizme medzi študentmi KSB (v relácii "Systém názorov")

O tom, že osvojovanie konceptuálnych znalostí automaticky nerozvíja aj mravnosť jednotlivca. O tom, že práca nad sebou samým patrí k tým najťažším. O tom, že len ten, kto dokáže ovládať svoje telo, môže hovoriť o nejakej konceptuálnej misii vo svojom živote. "Lepšia je moc nad sebou samým, ako tisícročná moc nad druhými ľuďmi a vecami". Pôvodné video / original video:

https://youtu.be/VKKpJVw2r6s

↑                                   ↑

V.A. JEFIMOV about demonism between KSB students

https://www.youtube.com/watch?v=BRzH_0VBxgQ

 

ĎAKUJEME / THANKS TO

Levanet

www.leva-net.webnode.cz

zoznam kvalitných videí / another perfect videos:

https://leva-net.webnode.cz/videa2/v-jefimov/