V.A. JEFIMOV O BOHU

11.10.2017 18:57

Pán Jefimov vysvetľuje mnohé veci veľmi zaujímavo, v niektorých veciach s ním ostro nesúhlasíme, pretože pre nás Pán Ježiš Kristus JE PÁN BOH. Pán Ježiš Kristus povedal:

“Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja.”

Ján 8:58 Všimnite si, že Pán Ježiš nehovorí ja som bol, HOVORÍ  JA SOM. (!)

Je pre nás veľmi ťažké uverejniť takéto video, kde sú veci podávané ináč ako sú,

veríme však, že niektoré úvahy V.A. Jefimova môžu ľuďom pomôcť.

https://www.youtube.com/watch?v=ZoRKajS_cyc