V PARÍŽI VYHOREL KOSTOL NOTRE DAME / BURNING CATHEDRAL NOTRE DAME (SK, ENG) AKTUALIZÁCIA 1x (ACT 1x)

16.04.2019 17:43

 Horiaca katedrála symbolizuje zároveň aj to, že vo Francúzsku a zrejme aj v Európe bude horúco... / The burning cathedral Notre Dame represents the "hot" situation in France and in Europe

Paríž 15. apríla - horiacia katedrála Notre Dame / Burning cathedral Notre Dame, Paris, 15th April 2019 [note Biblik: like a burning feminity trying to be sexi at all cost has turned into a fireball, burning Notre Dame means a fall of a modern ruined woman - Europe. Sexism and homosexuality in Europe is balanced by a "fire" of a radical Islam saving the old continent from fire of immorality by a fire of morality from radical muslims. These videos are something terrible!] 
 
Podľa niektorých informácií bol požiar založený úmyselne/ According to some information, the fire was intentionally set
 
MOSLIMOVIA OSLAVUJÚ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH / MUSLIMS CELEBRATE ONLINE:

https://www.youtube.com/watch?v=0l5eCFiUDq8

- - -

AKTUALIZÁCIA 1: francúzski miliardári ponúkli na rekonštrukciu katedrály Notre Dame spolu až 500 miliónov eur. / french billionaires offering more than 500 million euros: https://www.cbsnews.com/news/notre-dame-cathedral-worlds-richest-french-billionaires-donating-more-than-500-million-to-rebuild-notre-dame/

- - -

Poznámka Biblik: Zatiaľ čo predstavitelia katolíckej cirkvi majú starosti, či sa podarilo zachrániť eucharistického Krista z horiacej katolíckej katedrály Notre Dame, oveľa dôležitejšie je, či má vôbec niekto snahu zachrániť živého Krista v srdciach ľudí. Modlárovi a pohanovi je vždy prednejšia modla ako Boh a človek, oveľa viac sú pre neho rituály a dogmy ako Pravé Poznanie Boha! Tie plamene sú na jednej strane odkaz katolíckej cirkvi vrátiť sa k monoteizmu a odstrániť učenia a nariadenia ľudí, ináč v posledných časoch budú vykorené Bohom. Boh vaše úrady nepotrebuje, potrebuje ľudí, čo Ho milujú a hľadajú celým srdcom!

Ak uctievame jedného Boha, potom je smutné, že zasväcujeme chrámy nejakej pani! (Notre Dame-Naša pani) Bezpochyby Božská Matka existuje, ale nie je to osoba, ani mama Pána Ježiša, ku ktorej sa mnohí klaňajú, veď Mária bola na jednej strane na rozdiel od Pána Ježiša Krista iba človek! Ona nie je žiadnou kráľovnou nebies, ani bohyňou, a ak by sa raz niekde zjavila, zrejme by to bola prvá vec, ktorú by ľuďom vysvetlila - Boh JE Jeden! A jeho treba uctievať, nie Slnko, nie Mesiac, nie fyzickú mamu pána Ježiša!

Bezpochyby Boh JE prítomný všade, na jednej strane aj v eucharistii, ale na druhej strane je eucharistia ukydaná modla, ktorá pre spásu duše človeka nikdy nebola potrebná!

Spravili ste si svojho Boha a chceli ste, aby na vaše zavolanie zostúpil do oplatky!

A vraj, bez vašich farárov, ktorí vraj majú monopol na jednanie s Bohom vraj nieto spasenia, vraj musia byť spovede, vraj musia byť sviatosti, o zmene srdca človeka ani zmienka, lebo vraj podľa žida-terajšieho pápeža Bergoglia je osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom nebezpečný!

Aj to je ovocím pápeža a katolíckej cirkvi - náboženský blud širokorozšírený do sveta, ktorý je v dobe Božích súdov všetkým ľuďom okrem tých, čo majú známosť Boha a lásku v srdci ináč celkom nanič! Od Božej Matky - Pravdy, katolícka cirkev a náboženstvá skôr odvádzajú, ako k Nej privádzajú! Náboženstvo pre začiatok môže byť dobrá vec pre zlepšenie charakteru, pre vybodovanie zvyku činiť prirodzene aspoň nejakú obeť, ale výchovu k láske k Bohu to nenahradí, a ak má človek zdravú myseľ-dnes teda aspoň zbytky pudu duchovnej sebazáchovy, ktoré by mali prevládať nad ľudským, resp. zvieracím pudom stádovitosti, bude ďalej hľadať Boha sám. Lebo o Bohu sa nedá naučiť v nejakej škole, ani Pravé Poznanie Boha nemôžete získať nejakým rituálom, ako si to myslia študovaní predstavitelia rôznych cirkví a kričia len sviatosti, sviatosti, čo by mali kričať svätosť a čistota Srdca! Asi by potom ostalo v kostole len 5 ľudí, ktorých Boh skutočne zaujíma, tí, ktorí Ho skutočne milujú! Ale veď aj od Krista odišli mnohí, lebo nemohli počúvať tvrdú reč.

 
"Farizee, slepče, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonok!" Matúš 23:26

-  -  -

Celé roky chodíte na náboženstvo, do kostola na všetky rituály, ale osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom vás nikto nenaučí si vybudovať, pretože najskôr ani farárov to nikto neučil! Nič proti oplátke nazývanej eucharistiou, vyskúšal som ju niekoľko krát, ale sama o sebe nie je spásonosná, viac ju k svoju životu nepotrebujem a ani predtým, keď sa ma rodičia snažili viesť ku katolíckej viere som oplatku nepotreboval. Ale ak človek nemá vzťah s Pánom Ježišom, nepomôže mu v kríze utekať do kostola, ani na poslednú chvíľu zavolať farára - vidieť to niekedy v nemocniciach, ľudia tesne pred smrťou alebo v ťažkých stavoch utekajú z nemocničnej izby rovno do kostola!

Žiadny druhý človek ani cirkev stav vašej duše nevyrieši, v prvomrade vy za svoju dušu musíte prevziať zodpovednosť, ak sa potrebujete na poslednú chvíľu vyspovedať, či zjesť oplatku, aby ste vstúpili do "Raja" potom je niečo zle!

Je na každom z vás, či pozve Živého Boha a Pána Ježiša Krista do svojho života. A najlepší čas je teraz a na kolenách, a tak, nech vás nikto nevidí. Lebo nad svojim životom nemáme prakticky žiadnu kontrolu a bežne sa v živote vyskytujú situácie, kedy človek už zasiahnuť nemôže, ale Boh áno! A na to, aby vás Boh počul, Ho musíte poznať, lebo ináč vyhľadávajú ľudia veštcov, veštice, alebo farárov a čakajú, že to niekto za nich vyrieši! Minule som dostal od pacienta v ťažkom stave otázku: "Ako sa mám obracať k Bohu?" S láskou a do svojho Srdca, hovor na Pána Ježiša Krista! Veď predsa ak Boží Syn JE, človek úprimne hľadajúci vycíti Jeho Prítomnosť a potom obvykle viac žiadnu cirkev ani farára nepotrebuje!

Boží Syn za človeka vyriešil mnohé, obnovil Cestu k Bohu, Ktorá by bez Jeho Mena a Jeho Posolstva ani nebola možná, len kráčať po Nej už musíte sami. Mnohé je v Biblii, ale ďalej musíte hľadať sami a pôjdete aj za Bibliu, ak nechcete vo vývoji uviaznuť v priemernosti a skostnatelosti cirkví či zborov. Vážnejšie debaty ani nie sú na zbor, a niektoré veci lepšie nespomínať ani v zbore, ani vášmu farárovi, ani pred žiadnym človekom, stačí, ak máte aspoň jedného človeka, ak ste aspoň dvaja-traja, ale aj tam treba mať na pamäti, že ľuďom treba veriť, ale treba o nich zároveň aj zásadne pochybovať...

 

(Mat 18:20)

-  -  -