V PRAHE DEMONŠTRANTI ZAPÁLILI MARIÁNSKY STĹP

22.06.2020 19:01

aeronet.cz

Skupina pomatených aktivistů podpálila Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze symbolicky v den 399. výročí popravy 27 českých Pánů v roce 1621! (21.6.1621, na popravisku zahynul aj slovenský lekár Ján Jessenius de Magna Jessen; pozn. Biblik) Česká mainstreamová média o této souvislosti prakticky mlčí, zapálené hořící hadry uhasili strážníci! Mariánský sloup přitom historicky symbolizoval prolitou krev žen, dětí a obránců Prahy v roce 1648 při obraně města před Švédy, na jeho výstavbu se v Praze dokonce vyhlásila mezi Pražany sbírka! Jenže dnes v roce 2020 se pomníky národů a lidu postříkávají barvou, odstraňují z podstavců, strhávají z podstavců za křiku bílé sójové mládeže a už dokonce i zapalují! Proces BLM na 399. výročí popravy české šlechty dorazil z USA už dokonce i do Prahy!

Proces destrukce a útoků pouličních bojůvek už podle všeho dorazil z USA i do Prahy. Skupina aktivistů dnes (21.6.2020) v Praze na Staroměstském náměstí podpálila nově vybudovaný Mariánský sloup, který by měl být 15. srpna tohoto roku slavnostně vysvěcen kardinálem Dominikem Dukou. Útočníci položili ke sloupu několik kusů oblečení, které bylo namočeno zřejmě v nějaké hořlavině a následně je zapálili. Kamenný sloup samozřejmě nemůže shořet, není ze dřeva, ale oheň podle městské policie poškodil sochu kouřem a sazemi, takže vyčištění bude stát nějaké peníze, které ještě nejsou vyčísleny.

Zatím není jasné, jestli šlo o pouliční performanci nějaké umělecké skupiny, anebo o protest skupiny tupých lidí, která v Mariánském sloupu zcela lživě a pomýleně vidí symbol Habsburků a jejich monarchie. Viac tu: https://aeronet.cz/news/skupina-pomatenych-aktivistu-podpalila-mariansky-sloup-na-staromestskem-namesti-v-praze-symbolicky-v-den-399-vyroci-popravy-27-ceskych-panu-v-roce-1621-ceska-mainstreamova-media-o-teto-souvislosti/

Správa aj s videom tu

-   -   -

Poznámka Biblik: Uctievanie niekoho iného okrem Jediného Svätého Pána Boha a Jeho Syna Pána Ježiša Krista je v rozpore s Učením Biblie. Katolícke náboženstvo má ďaleko od pôvodného Kristovho Učenia. Základom je viera v Jedného Trojjediného Boha - Stvoriteľa a Jeho Syna Pána Ježiša Krista - Spasiteľa. Otec, Syn a Svätý Duch sú Jednota, podobne ako Pozorovateľ, pozorované a proces pozorovania. Na východe SAT, ČIT, ÁNANDA - Existencia, Vedomie, Blaženosť (láska), teda Večné Živé Bytie, Ktoré JE vedomé Samého Seba a JE nekonečná láska. Trojjedinosť Boha nie je možné spochybniť. Základom kresťanského a židovského náboženstva je monoteizmus - viera a uctievanie Jedného Boha. Nie je možné zároveň modliť sa uctievať Nebeské vojsko, svätých, anjelov ani Božiu Matku Máriu. Ak by sa niekde zjavila, zrejme by to bolo prvé čo by vysvetila, podobne ako keď sa Jánovi zjavil anjel a prvé čo anjel Jánovi vysvetľoval, že nechce, aby ho niekto uctieval ako Boha! (Pozri ZJAVENIE 19:10)