VEĽKÝ EXPERIMENT V MALOM MESTE

08.06.2018 14:46

V malom americkom meste so silnou kresťanskou komunitou sa uskutočnil zaujímavý experiment. Ľudia boli premiestení na prvý pohľad do rovnakého mesta, v ktorom boli zvyknutí žiť, len tentokrát sa všetko skladalo z počítačom vytvorenej projekcie. Vojaci obkľúčili mesto, vraj kôli zvýšenej radiácii v okolí nikto nemohol vycestovať von. Ľudia pokračovali vo svojom bežnom živote, určité rozdiely v tvare priestoru vnímali najmä deti. Väčšina dospelých svojim pocitom príliš nevenovala pozornosť a pokračovali vo svojom bežnom každodennom  živote.

Chlapec Flawlie sa s deťmi hral na ulici, keď sa v diaľke ozval zvláštny dunivý zvuk. Z vysielacej veže na okraji mesta sa začali šíriť paprsky prenikavého modrého svetla. Pozornosť všetkých ľudí zaujalo zvláštne divadlo na samom vrchu veže.

Ako zhypnotizovaní sa ľudia pozerali na rodiace sa modré záblesky, ktoré stúpali vysoko ponad špic veže. Ozvalo sa strašné hrmenie, paprsky sa stiahli do seba, implodovali, a zliali sa v jednu žiarivú guľu. Nastal ohromný vietor, ktorý prerušilo ďalšie hrozivé zadunenie. Z veže sa začala šíriť tlaková vlna ako po výbuchu jadrovej bomby. Ľudia od strachu nemohli ani utekať. Iba sa obrátili na útek a kryjúc si hlavu každý intuitívne zaľahol k zemi. Koho vlna zasiahla, bol ťažko zranený alebo mŕtvy. Flawlie spadol do malej priehlbiny uprostred trávnika, z ktorého teraz ostali iba hrudy hliny. Tlaková vlna preletela tesne ponad jeho chrbát, ale nezasiahla ho. Ako vietor, ktorý trhá všetko na kusy, pôsobila vlna na domy, na autá, zem a všetky predmety. Všetko sa začalo rozpadávať akoby zvnútra. Dotyk tlakovej vlny pôsobil na predmety ako nálože umiestnené do každého štvorcového centimetra priestoru vecí nad zemou a trhal na kusy aj povrch zeme. Ľudí zasypávali kusy hliny, kameňov a trosiek. Vlna  začala celý priestor strhávať, všetko sa začalo rúcať, uniknúť nebolo kam...

Z mesta ostal prach, cez hustý prachový dym nebolo vidieť ani na krok. Nastalo hrobové ticho, prehlušované vzlykmi zranených. Preživší volali k svojmu Bohu. Namiesto záchrancov však prišli vojaci v kombinézach s kyslíkovými maskami na tvári...

Bolo počuť výstrely zo samopalov. Ľudia si mysleli, že sa začala tretia svetová vojna. Vojaci podľa rozkazu museli zastreliť v ruinách mesta každého, kto javil známky života. Na svojich puškách mali umiestnený senzor snímania srdcového rytmu. Každý živý človek, na koho vojaci namierili hlaveň samopalu, vykazoval na senzore známky života. Pre vojaka trénovaného presne na túto situáciu to bol signál vystreliť...

Chlapec mal hrozný strach, keď počul výstrely. Kroky vojakov sa pomaly blížili k nemu. V modlitbe volal k Pánovi Ježišovi Kristovi. Vojaci zistili, že Flawlie je živý, no ich senzor neukazoval žiadne známky srdcového rytmu. Chladná ruka vojaka vytiahla chlapca spod nánosu sutín a hliny. Chlapec očakával, že ho zastrelia, úplne sa odovzdal do rúk Pána Ježiša Krista. Vojaci sa na seba pozerali a nevedeli, čo majú robiť. Trénovaní podľa zvuku senzoru vystreliť na človeka teraz nemohli. Na chlapca mierili hlavne zbraní, ale senzor žiadneho vojaka nepípol. Pípnutie senzoru bolo pre vojaka vytrénovaného presne na túto situáciu jediný signál k paľbe. S niečím takým sa nestretli ani na cvičení. Po komunikácii s veliteľstvom odviezli chlapca na základňu.

Cieľom tohoto experimentu bolo najmä:

1.) overiť dôveryhodnosť počítačovej simulácie

2.) zaznamenať reakcie ľudí a vojakov

3.) vplyv faktoru viery v Boha u náboženskej komunity

Všetky udalosti s výnimkou niektorých ľudí a vojakov boli iba počítačovou simuláciou.

Počas experimentu americká armáda zistila, ako veľmi faktor viery ovplyvňuje udalosti aj správanie ľudí a trénovaných vojakov. Tento experiment opakovali aj s robotmi namiesto vojakov. Výsledky sú veľmi zaujímavé:

Záver: Faktor viery ovplyvňuje živé aj neživé veci, dokonca aj počítačom vytvorené programy a stroje, pri plánovaní akcie je treba s ním počítať. U veriacich došlo v porovnaní s ostatnými vybranými skupinami k menším zraneniam, v skupine kresťanov došlo k strate iba jediného života! Zaujímavé je porovnanie správania sa veriacich oproti ateistom. Veriaci v každej situácii, ktorú už nedokáže zvonka ovplyvniť, spolieha sa na Pána Boha. Veriaci človek takto môže kontrolovať situáciu zvnútra, a teda modlitba preukázateľne ovplyvňuje dianie vonkajších vecí. Skutočná viera v Boha výrazne zvyšuje u ľudí šance na prežitie.