VIERA, NÁDEJ, LÁSKA

07.03.2018 10:26

 

"A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska." 1.Kor 13:13

 

Modlitba odovzdaného kresťana (e-mail od kamarátky) Ďakujeme pani Jane za možnosť e-mail uverejniť:

Ešte v prvých rokoch mojej viery v Ježiša Krista, ma Nebeský Otec naučil jednej dôležitej modlitbe, keď som pri vážnych rozhodnutiach, zvlášť kde som nemal 100% istotu, že mám ísť tým smerom, tak som sa modlil. A dodnes to robím, že prosím Nebeského Otca, aby, aj keby dvere boli otvorené, ak to nie je Jeho vôľa, aby ich zamkol na 10 zámkov. A keď je to Jeho vôľa, aby aj zamknuté dvere na 10 zámkov otvoril predo mnou. Po mnohých rokoch ďakujem Bohu, že vidím cenu týchto modlitieb, ako ma Boh previedol skrze tie prosby životnými zákrutami a ochránil od nepríjemností vlastnej horlivosti, keď zavrel dvere predo mnou a na druhej strane požehnal, keď som vstúpil cez dvere, ktoré mi On otvoril. Dodnes som vďačný Bohu, že ma naučil nesiliť veci chcenia až do krajností a nepresadzovať svoje túžby a predstavy za každú cenu.

 

"Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti." Príslovia 3:13