VIERA V NEOMYLNOSŤ BIBLIE JE ROVNAKO SLEPÁ A HLUCHÁ AKO VIERA V NEOMYLNOSŤ PÁPEŽA

08.02.2019 16:39

"A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania." Matúš 19:16-17

 -   -   -

Ani Pán Ježiš Kristus nechcel byť nazývaný dobrý, dokonalý a svätý. Ako človek mal svoje nedokonalosti, ako má každý človek. Existujú veľmi silné dôvody, prečo sa nikdy nechcel nechať uctievať ako Boh. Mali by sme nad tým meditovať.

Takisto existujú veľmi silné dôvody, prečo Biblia ako kniha nesmie byť považovaná za dokonalú a neomylnú. Aj kniha, na ktorej je napísané Svätá Biblia má veľké množstvo niekedy aj dosť závažných gramatických chýb, a pri pozornom čítaní nájdeme aj hrubé štylistické omyly. Nepotrebujeme však hľadať chyby v Biblii, po rokoch štúdia Biblie však musíme pripustiť, že sú. Teda Biblia je na jednej strane kniha ako každá iná, na druhej strane je to tá najvzácnejšia kniha na svete, s ktorou človek nemôže zaobchádzať ako s bežnou knihou. Tak napríklad moju Bibliu by som na stoličku, kde sa sedí zadkom určite nepoložil, ani by som Ju nikomu nedal chytiť do ruky. Je moja! To je tak všetko, čo k tomuto stačí povedať.

Každá náboženská organizácia má buďto vlastný preklad Biblie, alebo vám budú hlavní predstavitelia tvrdiť, že ich zbor je založený na Biblii.

Pozor, základ na Biblii to je rovnako plytký základ ako  dom založený na piesku ! Jedná sa o ich vlastný, častokrát pekne zaobalený, ale obvykle veľmi pokrivený výklad Biblie! Pravda ich nezaujíma, ide im o kvantitu, modlia sa za počty členov, nie za opravdivosť a prebudenie svojich ovečiek. Potom by ich nikto nepotreboval, keby sa rozsvietilo, že všetci máme v sebe ovcu ale aj Pastiera! Božie Slovo - Pravda, Pravá Podstata Zmyslu Života je im ukradnutá, chcú sa len dostať do neba! Potom aký je rozdiel medzi zvieraťom, ktoré chce mať celý život plné brucho, a človekom, ktorý chce mať plné brucho ešte aj po smrti?

Skúmali ste niekedy, či to, čo vaši "vodcovia" vydávajú za Kristovo Učenie, je naozaj Kristovo Učenie? Skúmali ste niekedy oficiálne výklady Biblie, ktoré vo vašom okruhu uznávate? Naozaj je každý spis, každá časť Biblie absolútne neomylná a dokonalá?

A čo neomylnosť pápeža v katolíckej cirkvi? Potom s otvorenou náručou by mali všetci katolíci prijímať utečencov. A čo počatie ľudského dieťaťa, na ktoré je podľa Božích Zákonov v prírode vždy potrebný muž a žena? Potom každá matka okrem tej biblickej Márie by mala byť špinavá...

A čo je to lepšie vzkriesenie, na ktoré sa nadejali kresťanskí mučeníci? Môže to byť aj život v inom tele na inej planéte, alebo takzvaná reinkarnácia? A čo potom verš z tohoto Žalmu 82:6:?

"JA SOM bol povedal: Bohovia ste a synovia Najvyššieho vy všetci."

-       -      -

- - - Kto je to JA SOM? Kto to povedal? "Odkiaľ" a "Komu" "To" hovorí? - - -

Teda, že by aj každý človek bol na jednej strane rovnako Božím Synom, ako odjakživa JE aj Pán Ježiš Kristus? Lebo v učení cirkví je človek braný len za špinavého, úbohého hriešnika, ktorý je povinný ustavične žobrať o Milosť a rýchlo Bohu oznámiť aj ten najmenší hriech, aby "tam hore" mal všetky záležitosti v poriadku. Aby mohol  "vojsť"  "čistý"  do "raja" ...

Pán Ježiš Kristus hovorí:

"Ameň vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete jako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva." Mat. 18:3

-       -      -

Čo ak nám Pán Ježiš hovorí, že ak sa vo vás nezrodí detská radosť z Bytia, nikdy nevojdete do Božieho Kráľovstva? No, nad tým by ste mali uvažovať, čo tým On myslí. Lebo sú to kľúčové otázky vášho života a vášho Spasenia.

"And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

"Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you." Luke 17:20-21

"Keď sa Ho dopytovali Farizejovia, kedy príde Božie Kráľovstvo, On im odpovedal takto: Božie Kráľovstvo nepríde nikdy tak, že by ste nejaký príchod do Neho mohli pozorovať. Ani nebude môcť nikto povedať "ja už som tam, alebo tam." Vzdajte sa rozumovania a svojich predstáv, pretože Božie Kráľovstvo JE vo vás!" voľný preklad z angl. Lukáš 17:20-21