VÍT SYROVÝ: AKO SI UDRŽAŤ PSYCHICKÉ ZDRAVIE (PROSÍME VÁS POČÚVAJTE A ROBTE SI POZNÁMKY, APLIKUJTE TIETO DÔLEŽITÉ VECI DO PRAXE)

05.11.2020 00:07

VÍT SYROVÝ: AKO SI UDRŽAŤ PSYCHICKÉ ZDRAVIE:

VÍT SYROVÝ: JAK SI UDRŽET PSYCHICKÉ ZDRAVÍ:

- na prvom mieste je čistota tela, myšlienok, citov aj emócií, UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ A VŠETKO MAJTE NAPOJENÉ NA SVETLO ZHORA. Nedajte sa vyvádzať z miery vecami, ktoré nám neprináleží súdiť (bibl. nesúďte, aby ste neboli súdení, Kázeň na Vrchu, Matúš kapitoly 5, 6 a 7)

- testovacie tyčinky - spôsob ako implantovať, resp. niečo zaviesť do mozgu, pri testovaní test. tyčinkami sa dá dostať do stredných oblastí mozgu, musíme sa brániť a veľmi si dávať pozor (bibl. BDEJTE!)

- udržujte atmosféru pokoja, zvlášť ženy sú na zlú atmosféru, krik a hnev citlivé, zlé prostredie, zvýšený hlas a nadávky, nervozita môžu spôsobiť určité poškodenie duše, aj vlastnej aj ľuďom v okolí, zvlášť ženám. Zvlášť v blízkosti žien a detí udržujte vnútorný aj vonkajší pokoj a vytvárajte pokojnú atmosféru. V príp. hnevu alebo negácie rýchlo si nájdite svoj spôsob ako sa prepnúť na pokoj.

- vysvetlenie telo, duša, duch  13:42 

- príčina zlého stavu môže byť aj lenivosť a apatia

- kľúčové časti: 45:05; 48:41, 57:00

Sme ľudskí duchovia, pre nás je dôležitý duchovný vzostup:

https://www.youtube.com/watch?v=ZaFEsSOacuQ