VLÁDA A MÉDIÁ ŠÍRIA DEZINFORMÁCIE, VYNUCUJÚ TESTOVANIE A OČKOVANIE, OHROZUJÚ ŽIVOTY A ZDRAVIE ĽUDÍ. ADVOKÁT JUDr. PETER WEIS ODPORÚČA KONTAKTOVAŤ JEHO PRÁVNICKÚ KANCELÁRIU (+Poznámka Biblik, doplnené, testovanie hrozí prenosom toxických látok do mozgu)

26.04.2021 11:54

Rozšírenie podania na Medzinárodný trestný súd v Haagu kvôli korona-šikane

Advokát JUDr. Peter Weis vyzvala ľudí, ktorým boli kvôli korona-opatreniam obmedzené práva, kontaktovať jeho právnickú kanceláriu. Desiatky Slovákov podali v pondelok (12.4.) podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentoch súvisiacich s celoplošným testovaním.

Advokátska kancelária Weis & Partners v tejto súvislosti upozornila dodatočne na video, ktoré súvisí s PCR testmi a zásahmi do práv matiek, ktorým bolo znemožnené po pôrode byť so svojimi bábätkami.

VIDEO: https://www.facebook.com/resetheus/videos/vb.353288395838107/774271583214611/?type=3&theater

„Zažili ste počas pandémie niečo podobné? Kontaktujte nás,“ vyzval ľudí s podobnými skúsenosťami JUDr. Peter Weis.

V prípade, že Vám ako obyvateľovi SR, ktorý nejavil klinické príznaky respiračného ochorenia, bolo vykonaním antigénového testu alebo RT-qPCR testu podmienené alebo obmedzené nasledovné:

a) podmienenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení, osobitne ak ide o separáciu matky a dieťaťa po pôrode alebo život ohrozujúce hospitalizácie,

b) bola odmietnutá školským zariadením (najmä pokiaľ ide o povinnú školskú dochádzku) možnosť prezenčnej výučby žiaka,

c) bolo v obchodoch a prevádzkach služieb vyžadované od zákazníkov potvrdenie o vykonaní testu ako podmienka vstupu, nákupu alebo využitia služby,

d) negatívny test bol vyžadovaný ako podmienka na výkon povolania,

e) bol vyžadovaný negatívny test zložkami Policajného zboru alebo Armády SR,

napíšte nám svoj príbeh (s priloženou dokumentáciou k prípadu, prípadne videozáznamami). Preklad do angličtiny nám situáciu časovo uľahčí, ale nie je podmienkou.

Všetko relevantné bude spracované a priložené k doplneniam podania na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

- - -

Poznámka Biblik: ľudia, ktorí chodia na testovanie živia fašizmus. (okrem toho vážne ohrozujú svoje zdravie aj život, pretože testovanie formou špárovania je určitá forma očkovania a čo vo vás ostáva, keď vás po špárovaní štípe nos a bývate po tých takzvaných "testoch" chorí, to môžete hádať! Som si úplne istý, že po tých testoch vo vás niečo ostáva a prenášate to aj na svojich sex. partnerov. S testovanou osobou je podľa nás lepšie radšej ani nespať, sú známe prípady okamžitého prenosu choroby z testovaného človeka na netestovaného výmenou telesných tekutín - náhly prudký smäd, náhle bolesti v nose a hrdle... Testovaný človek, ktorý má/(príp. mal) nejaké príznaky choroby po testoch - napr. štípanie nosa, opuch, chrípka, bolesti dutín atď. môže byť podľa nás vysoko infekčný a sme presvedčení, že testy sú v prvomrade o tom, ako poškodiť zdravie a spôsobiť choroby a smrť. TEST FORMOU ŠPÁROVANIA=NÁKAZA, MOŽNÝ SPÔSOB ZAVEDENIA CHOROBOPLODNÝCH TOXICKÝCH CHEMICKÝCH, BIOLOGICKÝCH/BIOTECHNOLOGICKÝCH LÁTOK DO ORGANIZMU TESNE PRI OBLASŤ MOZGU - MOŽNÝ AJ PRENOS PRIAMO DO MOZGU)*

Ako sa vynucovali rúška, tak sa vynucujú testy a očkovanie je posledný krok. Ak sa necháte vydierať s rúškami, testami, budete nútení aj k vakcíne. Sami rozhodujete, v akom systéme chcete žiť. Následky fašizmu sú vojna, rozbombardovaná mŕtva krajina a masy mŕtvych ľudí - každý vynucovač rúšok a testov určitým spôsobom prispieva k vyživovaniu fašizmu. Test odo mňa ešte nikto nikde nechcel.  Doteraz to bol občasný nátlak a vydieranie aby som si nasadil rúško. Je zaujímavé, že keď ich rúškovací nátlak odmietnem a vynadám im do fašistických psychopatov idú na mňa tie svine ešte podávať trestné oznámenia! Ak nás spoločne budú zvážať v dobytčích vagónoch do koncentrákov - to tiež vnizklo tým, že kedysi v Nemecku nikto nepochopil o čom sú žlté hviezdy. Zrazu už neboli nepriatelia len židia, ale každý, kto nechcel ísť na smrť, väčšina musela buď bojovať za Hitlera alebo boli nepriatelia. A tak dopadnete ak budete s týmto zločinným režimom kolaborovať vy vynucovači rúšok a testov - svine ste, preto vám už chystajú bitúnok a jatky! Robíte to isté čo Hitlerovi prívrženci, prinajlepšom vás čaká rovnaký koniec ako každého dolapeného fašistu                                   - - -
 

* "Přes hematoencefalickou bariéru mohou volně přecházet látky rozpustné v tucích a samozřejmě i plyny (jako je kyslík a oxid uhličitý). Všechny ionty a látky rozpustné ve vodě (jako je glukóza) se však musí aktivně transportovat přes buněčné membrány za spotřeby energie. Díky tomu může být výměna látek mezi krví a mozkovým tkáňovým mokem regulována." ZDROJ  WIKIPEDIA  

- práve preto sú testy napustené jedovatým plynom!!!! (pozn. red.)

"Antigenní testy podmiňující návrat dětí do škol se sebou bohužel nesou zdravotní riziko. Nakolik sterilizační látka ethylen oxid, reziduálně přítomná v testovacích sadách po dobu dvou let, může způsobovat u dospělých lymfomy, leukémii a rakoviny prsu, o dětech nemluvě. Americká agentura na ochranu životního prostředí EPA proto usiluje o zákaz výroby a používání ethylenoxidu v USA." Viac Antonín Baudyš tu:

https://www.youtube.com/watch?v=CH-ky_rmdhI