VLADIMÍR FEDERMAN: FOTÓNOVÝ PÁS / VLADIMIR FEDERMAN: PHOTON BELT (SK, CZ, ENG)

12.11.2020 18:25

"Snaha o duchovný vzostup a potreby duše na prvom mieste - to je základný predpoklad (bibl. skala, Mat 7:24-29) pre psychické, fyzické zdravie, akýkoľvek dlhodobý úspech a dnes aj na prežitie." 12.11.2020 19:27

"Effort to make a spiritual progress and have interests of our soul as a priority number one is a base (bibl. rock, Mat 7:24-29) for psychical and physical health and any long-term success. Today, an active and prior effort for spiritual ascending is a base for survive."

- - -

Tento článok mnohé vysvetľuje, je od Vladimíra Federmana - človeka, ktorého si vážime. Rozhodne je to článok na zamyslenie:

https://www.pravidlazivota.cz/vz1_foton.htm#vz1:47foton

(článok CZ, VLADIMIR FEDERMAN: PHOTON BELT - article - czech)

 

-   -   -
verzia pre tlač - Open Office:
 Vladimír Federman - Fotónový pás.odt