VLADIMIR MICHAILOVIČ ZAZNOBIN: O ŽIDOCH / V.M. ZAZNOBIN: ABOUT JEWS (SK, CZ, RUS, pt. ENG)

13.07.2020 21:36

Vladimir Michajlovič Zaznobin / Vladimir Mikhailovich Zaznobin:

O židoch / about jews - video RUS+CZtit:

https://www.mojevideo.sk/video/26cfa/v_zaznobin_o_zidech.html

 

V.M. Zaznobin - o židoch na Petrohradskej štátnej univerzite / V.M. Zaznobin about jews at St. Petersburg state university RUS+CC:

https://www.youtube.com/watch?v=M8f5xz9TR2k

 

Ďalšie zaujímavé videá / Another VMZ cool videos:

SLOVENSKY: VIDEOS RUS+CZ&SKtit:

https://kob-alt.ru/zaznobin-na-slovecine/

 

ENGLISH:

BIOGRAPHY OF VLADIMIR MIKHAILOVICH ZAZNOBIN - ENG:

https://paulturner-mitchell.com/73386-professor-zaznobin-vladimir-mihaylovich-biografiya.html