VLAK NAZVALI SATAN

06.07.2018 21:27

"If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration." Ak chcete poznať tajomstvá Vesmíru, naučte sa myslieť v úrovniach energií, frekvencií a vibrácií." Nikola Tesla

-   -   -

Kamarátka dnes cestovala vlakom, v ktorom jej bolo poriadne zle. Nič by nebolo na tom zvláštne, keby vlak nemal názov "Satan." Tak to ona rozumela, keď hlásia do mikrofónu vlaky, znelo to ako "Satan".

Bežne vidíme označenie vlaku napr. R601 Dargov, R604 Považan... Ale vlak, ktorým cestovala moja kamarátka, sa podľa nej volal  "Satan" !!!

Podávame preto ihneď telefonicky sťažnosť na Železničnú spoločnosť. Na infolinke 18188 dnes o 22. hodine zisťujeme informáciu, že vlak sa volá Vsacan!

Operátor hovorí: "Je to medzinárodný vlak, a nevolá sa "Satan", ale "Satsan"! To nám bolo veľmi zvláštne, čo je toto za vlak?

Po chvíli dopytovania sa zisťujeme názov vlaku Vsacan - nestačilo vyhláskovať V.S.A.C.A.N.! Stále to znelo takmer rovnako ako Satan, či Sacan! (Sacan je rovnaká drzosť)

Operátor nám musel povedať V ako Vlado, S ako Simona...

Rozumiete, v telefóne prakticky nebolo možné odlíšiť Vsacan od Satan, teda to je najskôr dôvod, prečo to nevedela rozlíšiť ani naša milá kamarátka :-)

Sme radi, že sa táto situácia vyriešila, ináč by to bola dosť smutná vizitka Železničnej spoločnosti!

Napriek tomu však navrhujeme premenovanie vlaku - Vsacan, Satan, Sacan, Dacan, znie to rovnako :-) Hodil by sa mu názov Leviatan, nakoľko jazda v ňom bola vraj strašná :-)

 

Ďakujeme Železničnej spoločnosti za vynikajúce, presné a rýchle informácie bez čakania na infolinke 18188! (linka je spoplatnená, cca 20 centov/min, ale takto by mala fungovať infolinka)

 -  -  -

V súvislosti s názvami vlakov nás napadlo, že každé slovo nesie so sebou určitú energiu, frekvenciu a vibráciu. To znamená, že nielen slovo, ale aj hocijaký predmet, obrázok, či amulet je utvorený určitou energiou, frekvenciou a vibráciou. (pre pochopenie video tu)

Človek by si mal dávať preto veľký pozor, aj nato, čo nosí na sebe. (napr. tričká so symbolmi smrti, rôzne predmety, hodinky, obrázky, tetovačky, atď., pretože človek je potom buď vedome alebo nevedome nalaďovaný na frekvenciu, ktorá formovala predmet)

Človek musí cibriť svoj cit a zvyknúť si veci posudzovať v prvom rade citom. To podľa nás myslel aj Nikola Tesla, zvyknúť si myslieť v prvom rade na jemnej úrovni duše. Nikola Tesla svoje geniálne vynálezy nemal len tak sám zo seba! (dokonca aj jeden úžasný hudobník Eric Johnson o svojej preslávenej geniálnej skladbe Cliffs of Dover povedal: "Ani neviem, či si na autorstvo tejto skladby môžem robiť nejaký nárok, mal som to napísané za päť minút - bol to darček Zhora")

 

 -    -    -

 

"Dar duševnej sily pochádza od Boha, Božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii" Nikola Tesla ; https://citaty-slavnych.sk/autori/nikola-tesla/

„Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/nikola-tesla/

 - 

-   -

-    -    -