Vy máte byť v tomto svete teda tým svetlom a tou soľou proti tej mravnej hnilobe, ktorá sa šíri na každom kroku. To znamená byť silným kresťanom, nie takým polovičatým

18.02.2020 10:54

www.hlavnespravy.sk

"Vy máte byť v tomto svete teda tým svetlom a tou soľou proti tej mravnej hnilobe, ktorá sa šíri na každom kroku. To znamená byť silným kresťanom, nie takým polovičatým, ktorý povie keď sa ho opýtajú: „akého si náboženstva?“, tak odpovie: „kresťan katolík, ale nepraktizujem". Tak to by bola slabá vizitka pre člena tejto strany."

https://www.hlavnespravy.sk/kotleba-dal-zasvatit-seba-aj-ostatnych-kandidatov-lsns-bohu-marii-nasi-nepriatelia-bojuju-mecom-ten-nas-musi-byt-pozehnany/2056243

"Keď my zlyháme, tak jednoducho Slovensko padne a bude vydané na pospas tomu marazmu, ktorý spaľuje a ničí západnú Európu. Chcem vám všetkým povedať, že my sme ten meč, ktorý musí ochrániť Slovensko, ale ten meč bez kríža nemá silu. A kríž bez meča tú silu dnes stráca. Pretože vidíme, že tí všetci nepriatelia bojujú tým mečom a my musíme mať ten náš meč požehnaný." Marian Kotleba, predseda ĽSNS

Poznámka Biblik: uviesť náboženstvo do praxe neznamená stať sa členom nejakej cirkvi ani praktizovať nejaké oficiálne náboženstvo. Kto chce mať silu, musí budovať charakter, musí sa snažiť o čistotu myšlienok a mať úzky kontakt so svojou dušou - s Bohom, (v kresťanstve vzťah Človek + Boh + Pán Ježiš Kristus) Bez tohoto aktívneho vzťahu, resp. "Kontaktu" človek ťažko nájde svoje miesto, a mal by sa spájať aj s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Akýkoľvek hriech človeka od Boha oddeľuje. Hriech podľa mňa nie je spať so svojou priateľkou pred svadbou, hriech je si to vyčítať. Na jednej strane je však pravda, že slobodný muž môže veľa dosiahnuť ak ovládne pohlavnú silu, je to však iba pre málokoho, ale získaná energia z pohlavnej zdržanlivosti, ak sa ju človeku podarí smerovať na svoje ciele môže byť ohromná, komu sa to podarí má podľa mňa predsalen o niečo väčšiu šancu zmeniť svet. Ak sa však človek zdržať nedokáže, výčitky nie sú na mieste. Podstatné je, aby mal človek nad sebou kontrolu, aby ho jeho túžby, z ktorých prvá je sexuálna, neovládali, aby aspoň čiastočne človek ovládal tieto sily. Pretože keď sa vymknú kontrole, môžu človeka zlikvidovať, doslova až vyradiť zo života. Kontrolu nad týmito silami nevyrieši ani manželstvo, ale vedomá snaha o smerovanie k určitému cieľu. Bohužiaľ, dnes v mnohých cirkvách je manželstvo vlastne zmluva na sex, kedy konečne vraj podľa Boha môžete spať s tým, koho milujete "legálne". Manželia by mali mať spoločné ciele, ak chcú spolu bojovať za Boha a za národ, dvaja môžu dokázať viac ako jeden. A podľa mňa potom spoločné zblíženie môže byť na prospech týmto cieľom, aj to je podľa mňa spôsob, ako premeniť túto energiu, nielen zdržanlivosť. Dosť podstatné je, na čo je energia smerovaná tesne potom. Bdelý človek by mal vypozorovať, že s touto energiou je možné aj vedome pracovať. Z tejto energie sa môžu zrodiť nielen deti, ale aj iné veci, ktoré ak sú harmonické, najskôr budú pokračovať ešte dlho po vašej smrti.