VYSOKOŠKOLSKÝ PROFESOR VYZÝVA NA OBČIANSKU NEPOSLUŚNOSŤ

27.11.2020 15:44

„Pod rúškom pandémie je obmedzovaná zdravotná starostlivosť, právo na pravdivé a úplné informácie, nastupuje tvrdá cenzúra, prebieha zosmiešňovanie až kriminalizácia neželaných názorov a vyjadrení,“ uviedol v liste učiteľ pôsobiaci na Fakulte ekológie a environmentalistiky.

Pedagóg sa nazdáva, že slovenská spoločnosť je vystavená intenzívnej a očividnej snahe o potlačenie základných práv a slobôd a podľa jeho mienky sme „kŕmení a masírovaní propagandou, ktorá sa na nás valí z televízie, mainstreamovej tlače a internetu“. Viac tu:

https://dennikslovensko.sk/66852/docent-zo-zvolena-vyhlasil-obciansku-neposlusnost-pre-propagandu-a-potlacanie-prav-hrozi-mu-vypoved/