VÝZVA POLICAJTOM: "KEĎ MÁTE NEZÁKONNÝ ROZKAZ, NESMIETE POSLÚCHNUŤ!"

18.05.2021 17:00

"KEĎ MÁTE NEZÁKONNÝ ROZKAZ NESMIETE POSLÚCHNUŤ!"

https://www.youtube.com/watch?v=JrCGnBoTgY0

(takisto boli súdení tí, ktorí strieľali do ľudí na hraniciach za bývalého režimu, na súde vojakom strážiacim hranice nepomohlo, že mali taký rozkaz)

Poznámka Biblik: ak existujú respirátory, kto chce ich môže nosiť a NIKTO nemôže niečo také povinne nariadiť. Vynucovanie takéhoto typu oblečenia je jednoducho nútenie do zvrhlostí. Svetová satanistická elita má ľudí za spodinu a robia z ľudí bláznov preto, aby nimi mohli opovrhovať ešte viac, tak preto tie nezmyselné nariadenia. Nemal ich uposlúchnuť žiadny občan a už vôbec nie žiadny policajt. O ochranu tu nešlo, išlo tu o vnucovanie Nového svetového poriadku - tej satanistickej zvrhlosti, ktorá pod zámienkou akéhosi vírusu sa snaží zaviesť fašistickú diktatúru. Ako prvé títo podobne ako fašisti nariadili ľuďom nosiť symboly podriadenia (rúška, respirátory) a je to to isté ako žlté hviezdy - veľmi nebezpečné pomalé postupné vnucovanie svinskej teroristickej satanskej vlády, ktorá už raz uvrhla svet do vojny! Začalo to nezmyselnými nariadeniami, každý žid bol vraj nebezpečný a musel byť označený a teraz to povedali o väčšine ľudí, pretože tentokrát majú v pláne holokaust na všetkých národoch sveta! Vládu, ktorá toto robí by mali občania postaviť pred súd! V pozadí je ešte iná vláda, ktorá vynucuje tieto zločiny a tento svet musí byť od týchto fašistických satanistických hajzlov konečne očistený! Opatrenia sú poškodzujúce a deštruktívne, sú postavené na hlavu, je isté, kto je za tým, ten kto všetko prevracia, odporca, satan, zlý duch alebo diabol. Tento zlý duch - diabol je našim skutočným nepriateľom, nikdy nie ľudia! Ľudstvo sa musí spojiť v boji proti Luciferovi a každý si musí byť vedomý, proti komu stojíme - stojíme proti satanským mocnostiam, a bez Božej pomoci nemá šancu v tomto boji obstáť žiadny ľudský duch!
 

TOP KOMENT:

"...je to len obraz absurdity a úbohosti do akej sme sa za posledný rok dostali. Policajti za toto nemôžu, takisto ako bežní ľudia, ktorí kvôli nezmysleným, protizákonným a protiústavným nariadeniam a diletantizmu padajú na hubu, pretože sú citovo vydieraní a perzekuovaní."

TEXT POD VIDEOM:

Štefan Havlík zdokumentoval incident, keď príslušníci Policajného zboru SR opäť nevedeli zdôvodniť, na základe akého paragrafu zasahujú a obmedzujú občanov bez rúška. Havlík na sociálnej sieti zároveň pripojil nasledujúci text: "Prečo polícia SR stále hrá túto hru? Naučíme sa názov paragrafu, bez toho aby sme vedeli o čom hovorí a je vybavené? NIE, nie je! Treba sa naučiť trochu viac. A hlavne je konečne potrebné prestať rozvracať právny štát!!! Predstavte si, že by policajti plnili skutočne svoju úlohu a chránili práva SLOBODNÝCH občanov? Za jeden jediný deň by bolo po tomto cirkuse. Včera spoločný nákup s priateľmi v počte 8ks. Viete ono to tak zvyčajne chodí, že pracovníci SBS si tak akurát trúfnu na mamičku s dieťatom, alebo starú babku. V tomto prípade ani slovo nepadlo a zatiaľ čo sme si v kľude nakúpili, rovno volali 158. Ale prečo vlastne? To nevedeli povedať ani samotní príslušníci polície, oni iba podľa vlastných slov plnili úlohy na základe paragrafu 2 o policajnom zbore. Aký priestupok sme spáchali však povedať nevedeli. V takom prípade PAPA, prajeme Vám pekný deň." Slovenský kulturista ďalej poukázal na článok advokáta JUDr. Petra Weisa o neplatnosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva: Platia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva? Nie neplatia. A to žiadne. Od minulej soboty určite, avšak je to postavené na inom právnom základe. Prečo? Skúsime to priblížiť veľmi zjednodušene a podľa možností bez zbytočných komplikácií citáciami predpisov. VÝCHODISKÁ: Čo teda vieme určite, aby sme z toho vedeli spoľahlivo vychádzať. Bol zrušený núdzový stav, teda isté je, že nie je (a nebudeme riešiť, či mohlo byť zrušené niečo, čo už aj tak skončilo). Máme publikované Uznesenie vlády SR č. 111/2020 (ktorého platnosť a dosah na subjekty práva je minimálne pochybný) a na základe neho vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa (stupeň je mimoriadne dôležitý faktor). Čo z toho vyplýva? Existujú len 2 prístupy k výkladu a jeden kombinovaný. Buď platí, že Uznesenie vlády SR č. 111/2020 (ďalej aj uznesenie) platí, v takom prípade Úrad verejného zdravotníctva (ďalej aj ÚVZ) nie je kompetentným orgánom nariaďovať opatrenia v zmysle úlohy C.1 tohto uznesenia, lebo nie je ústredným orgánom štátnej správy podľa kompetenčného zákona alebo uznesenie vlády SR neplatí a nie je tým pádom vyhlásená mimoriadna situácia a implicitne nie je daný právny základ na vydávanie ŽIADNYCH opatrení. Teoreticky je možná aj situácia, že uznesenie platí obmedzene, t.j. len pre úsek štátnej správy, t.j. nie je všeobecne záväzné, čo vzásade nijako nemení výsledok úsudku, lebo nedáva kompetenciu ÚVZ SR a zároveň ostáva zachovaná spornosť podľa bodu 2. A tým sme vyčerpali všetky aktuálne možnosti. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nemožno vynucovať. Majú nanajvýš odporúčací charakter a ÚVZ ich vydávaním nepochybne prekračuje svoje kompetencie. Až ich vynucovanie bez právneho základu subjektami ako sú školy, zamestnávatelia, obchody môžu znamenať konanie, ktoré je právne nedovolené a môže dôjsť k sankcionovaniu subjektov, ktoré ich vynucujú ako povinné. A to spravidla na úseku zákazu diskriminácie alebo aj v trestnoprávnej rovine (napríklad obmedzovanie osobnej slobody). Stále berte v úvahu, že celé toto kovid šialenstvo spočíva v nedostatku izolácie patogénu, nedokázaní existencie asymptomatického prenosu a vo falošných RT-PCR testoch, ktoré nie sú diagnostickými testami. Počas doby uvoľňovania opatrení je preto dôležité zamerať sa na tieto 3 aspekty, rozlúsknuť ich raz a navždy, inak tu máte v októbri/novembri repete v horšej verzii.

https://www.facebook.com/StefanHavlik/videos/2187257611409836

https://akw.sk/covid-19/platia-vyhlasky-uradu-verejneho-zdravotnictva/