VÝZVA VOJAKOM A POLICAJTOM

22.10.2019 21:15

AKTUALIZÁCIA 3: KAŽDÝ VOJAK A POLICAJT BY MAL V PRVOMRADE ODMIETNUŤ AKÉKOĽVEK OČKOVANIE, PRETOŽE OČKOVANIE POŠKODZUJE MYSEĽ A ROBÍ Z ČLOVEKA OVEĽA PODDAJNEJŠIEHO JEDINCA. KAŽDÝ VOJAK A POLICAJT BY MAL VLASTNIŤ ASPOŇ JEDNU AUTOMATICKÚ PUŠKU A VEDIEŤ JU POUŽÍVAŤ, PRETOŽE ICH BUDE TREBA POUŽIŤ PROTI SKUTOČNÝM ZLOČINCOM, INÁČ JE POLICAJT A VOJAK OBYČAJNÝ PROSTITÚT A TÝM PÁDOM FARIZEJ A ZLOČINEC. KAŽDÝ VOJAK A POLICAJT BY MAL POROZMÝŠĽAŤ A UČINIŤ ROZHODNUTIE, ČI JE OCHOTNÝ OBETOVAŤ ŽIVOT ZA SEBA A SVOJ NÁROD ALEBO RADŠEJ AKO BY MAL ÍSŤ PROTI ĽUĎOM VYSTÚPIŤ Z TÝCHTO ZLOŽIEK A SNAŽIŤ SA AJ POTOM VLASTNIŤ NAJMENEJ JEDNU FUNKČNÚ AUTOMATICKÚ PUŠKU.

AKTUALIZÁCIA 4:

AK JE ZLOČINNÝ ŠTÁT, ZLOČINNÉ SÚ AJ ŠTÁTNE ZLOŽKY. VOJAKOM A POLICAJTOM BY MAL NAĎALEJ OSTÁVAŤ IBA TEN, KTO JE NEPRIATEĽOM TOHTO ZLOČINNÉHO ŠTÁTU, KTORÝ SI NA ČELO DOSADZUJE POPULISTICKÉ GORILY S PENTAGRAMAMI A ESETMI. NA NICH POTOM OTOČTE ZBRANE, A RADŠEJ ODÍĎTE ALEBO BUĎTE PRIPRAVENÍ ICH ZABIŤ AKO BY STE MALI POSLÚCHAŤ ICH ROZKAZY ALEBO ROZKAZY VAŠICH VEĽITEĽOV, KTORÍ IM SLÚŽIA. NAPRÍKLAD TAKÝ HOMOPOCHOD BY MALI ROZPRÁŠIŤ POLICAJNÉ ZLOŽKY, A NIE EŠTE ICH OCHRAŇOVAŤ!!!!!! A TÝCH, KTORÍ NIEČO TAKÉ UMOŽNIA ALEBO OBHAJUJÚ, MÔŽETE ICH AJ ZABIŤ, PRETOŽE SÚ TO ROZVRACAČI ŠTÁTU - V KTOROM AK SA TOTO BUDE DIAŤ BEZ SILNEJŠIEHO ODPORU (HOMOSEXUALIZMUS, PEDOFÍLIA, SATANIZMUS), POTOM NEZOMRÚ IBA JEDNOTLIVCI, ALE POTEČÚ POTOKY KRVI... NEHNEVAŤ SA NA TAKTO POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ, ALE NA TÝCH, KTORÍ ICH ÚCHYLKY PROPAGUJÚ A LEGALIZUJÚ. AKO SLOVÁCI A KRESŤANIA MÁME PRÁVO NA OBRANU ŠTÁTU TAKÝCHTO VEREJNÝCH PROPAGÁTOROV ŠTÁTOM SPOLUORGANIZOVANÉHO HOMOSEXUALIZMU (T.J. SATANIZMU) AJ ZABIŤ!!!!!! AK TU BUDE EŠTE JEDEN POCHOD, SLOVÁCI BY MALI PRÍSŤ SO ZBRAŇAMI TEN POCHOD ROZPRÁŠIŤ, NÁJSŤ A POTRESTAŤ KAŽDÉHO POLITIKA ALEBO VEREJNÉHO ČINITEĽA, KTORÝ LEGALIZÁCIU HOMOSEXUALIZMU (T.J. SATANIZMU) PROPAGUJE. VEREJNÉ ŠÍRENIE HOMOSEXUALITY JE SATANIZMUS, JE TO TRESTNÉ BEZ OHĽADU NA VAŠE ZLOČINNÉ ZÁKONY!!!
 

-   -   -

 

 

 

 
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/odhalili-pravu-tvar-krstneho-otca/

KAŽDÝ VOJAK A POLICAJT BY MAL V PRVOMRADE ODMIETNUŤ AKÉKOĽVEK OČKOVANIE, PRETOŽE OČKOVANIE POŠKODZUJE MYSEĽ A ROBÍ Z ČLOVEKA OVEĽA PODDAJNEJŠIEHO JEDINCA. KAŽDÝ VOJAK A POLICAJT BY MAL VLASTNIŤ ASPOŇ JEDNU AUTOMATICKÚ PUŠKU A VEDIEŤ JU POUŽÍVAŤ, PRETOŽE ICH BUDE TREBA POUŽIŤ PROTI SKUTOČNÝM ZLOČINCOM, INÁČ JE POLICAJT A VOJAK OBYČAJNÝ PROSTITÚT A TÝM PÁDOM FARIZEJ A ZLOČINEC. KAŽDÝ VOJAK A POLICAJT BY MAL POROZMÝŠĽAŤ A UČINIŤ ROZHODNUTIE, ČI JE OCHOTNÝ OBETOVAŤ ŽIVOT ZA SEBA A SVOJ NÁROD ALEBO RADŠEJ AKO BY MAL ÍSŤ PROTI ĽUĎOM, VYSTÚPIŤ Z TÝCHTO ZLOŽIEK. A SNAŽIŤ SA AJ POTOM VLASTNIŤ NAJMENEJ JEDNU FUNKČNÚ AUTOMATICKÚ PUŠKU.

AK JE ZLOČINNÝ ŠTÁT, ZLOČINNÉ SÚ AJ ŠTÁTNE ZLOŽKY. VOJAKOM A POLICAJTOM BY MAL NAĎALEJ OSTÁVAŤ IBA TEN, KTO JE NEPRIATEĽOM TOHTO ZLOČINNÉHO ŠTÁTU, KTORÝ SI NA ČELO DOSADZUJE POPULISTICKÉ GORILY S PENTAGRAMAMI A ESETMI. NA NICH POTOM OTOČTE ZBRANE, A RADŠEJ ODÍĎTE ALEBO BUĎTE PRIPRAVENÍ ICH ZABIŤ AKO BY STE MALI POSLÚCHAŤ ICH ROZKAZY ALEBO ROZKAZY VAŠICH VEĽITEĽOV, KTORÍ IM SLÚŽIA. NAPRÍKLAD TAKÝ HOMOPOCHOD BY MALI ROZPRÁŠIŤ POLICAJNÉ ZLOŽKY, A NIE EŠTE ICH OCHRAŇOVAŤ!!!!!! A TÝCH, KTORÍ NIEČO TAKÉ UMOŽNIA ALEBO OBHAJUJÚ, MÔŽETE ICH AJ ZABIŤ, PRETOŽE SÚ TO ROZVRACAČI ŠTÁTU - V KTOROM AK SA TOTO BUDE DIAŤ BEZ SILNEJŠIEHO ODPORU (HOMOSEXUALIZMUS, PEDOFÍLIA, SATANIZMUS), POTOM NEZOMRÚ IBA JEDNOTLIVCI, ALE POTEČÚ POTOKY KRVI... NEHNEVAŤ SA NA TAKTO POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ, ALE NA TÝCH, KTORÍ ICH ÚCHYLKY PROPAGUJÚ A LEGALIZUJÚ. AKO SLOVÁCI A KRESŤANIA MÁME PRÁVO NA OBRANU ŠTÁTU TAKÝCHTO VEREJNÝCH PROPAGÁTOROV ŠTÁTOM SPOLUORGANIZOVANÉHO HOMOSEXUALIZMU (T.J. SATANIZMU) AJ ZABIŤ!!!!!! AK TU BUDE EŠTE JEDEN POCHOD, SLOVÁCI BY MALI PRÍSŤ SO ZBRAŇAMI TEN POCHOD ROZPRÁŠIŤ, NÁJSŤ A POTRESTAŤ KAŽDÉHO POLITIKA ALEBO VEREJNÉHO ČINITEĽA, KTORÝ LEGALIZÁCIU HOMOSEXUALIZMU (T.J. SATANIZMU) PROPAGUJE. VEREJNÉ ŠÍRENIE HOMOSEXUALITY JE SATANIZMUS, JE TO TRESTNÉ BEZ OHĽADU NA VAŠE ZLOČINNÉ ZÁKONY!!!

 

 

-     -     -

 

 

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/odhalili-pravu-tvar-krstneho-otca/