VYZÝVAME OBČANOV A POLÍCIU ABY ODMIETLI REŠPEKTOVAŤ NARIADENIA VLÁDY

07.04.2020 23:17

Vážení a milí priatelia, Slováci, vojaci a policajti,

pod zámienkou iluzórnej hrozby sa vláda snaží bezdôvodne čoraz viac obmedzovať naše práva.

Teraz máte možnosť opustiť primitívne rúškovacie náboženstvo a nenásilným odporom môžete preukázať, že  Vy   z tejto pochybnej vlády nemáte strach.

Rúško je prejavom strachu, je najvyšší čas dať si dolu náhubok aby vás bolo odteraz vidieť a počuť jasne a zreteľne.

Matovič a táto vláda je na rozdiel od ilúzie koronavírusu reálnou hrozbou.

Ak máte zbrane, na obranu svojich práv pred skutočnými zločincami ich môžete použiť. Pre nedostatočnú výzbroj väčšiny ľudí a kôli možnému zásahu armády a letectva NATO však preferujeme NENÁSILNÝ ODPOR.

Policajtovi nič nevysvetľujte, žiadne dotazníky nevyplňujte! Takýmto štátom vydané doklady sú ich doklady, je lepšie im ich preukázať. Na akúkoľvek otázku policajta je kľúčová vec povedať najviac tieto dve slová: ODMIETAM VÝPOVEĎ!

Ak by vás aj opakovane predviedli, môžete im to dať písomne: ODMIETAM VÝPOVEĎ!

-     -     -

P.S.: zvlášť pre policajtov a vojakov,
ktorých vláda týmto stavia do pozície lacných prostitútok:
Zločincov a klamárov, ktorí bezdôvodne pod falošnou zámienkou likvidujú Slovensko - a tým aj vás samých, to je samovražda ich poslúchať! V očiach ľudí vyvoláva táto pochybná vláda ku Polícii a k armáde len nenávisť.
Môžete sa rozhodnúť, či budete rešpektovať alebo nerešpektovať pokyny vašich nadriadených.
Je možné, že ostanete ako teraz väčšina Slovákov - bez práce. Môžete sa teraz postaviť na stranu tých skutočných obyčajných ľudí.
- Bráňte seba aj národ pred nariadeniami tejto diablovej vlády!