VZKRIESENIE

13.04.2020 20:26

"Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po sboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda, jasná a ranná. A Duch a nevesta hovoria: Prijdi! A ten, kto počuje, nech povie: Prijdi! A kto žízni, nech prijde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo." Zjavenie sv. Jána 22:13-17

-   -   -

Ak človek povie niečo z ducha, to jediné má miesto všetkých najlepších rečí skutočnú hodnotu a v tomto článku niečo zaznelo:

Poznámka Biblik: ide hlavne o to, čo z Kristovho evanjelia aplikujete do každodennej praxe. Veriaci robia obvykle túto najväčšiu chybu: ako si myslia, že rastú vo viere, tak rastie ich duchovná lenivosť. Čoraz viac sú pasívnejší a nechávajú všetko na svoju predstavu Krista, miesto toho, aby boli stále živší, aktívnejší a menili seba a svet okolo seba. Kristus neznamená pasivitu, ale aktivitu. Kiež by to bolo to zmŕtvychvstanie! Také prebudenie sa k životu, z ktorého máte radosť! Mohol by sa celý národ tešiť zo vzkriesenia Krista, ak by sme boli aj my vzkriesení. Takto máloktorý kresťan má skutočnú radosť. Znamená to len toľko, že sme niečo nepochopili. Lebo teória musí byť "prepálená" praxou a len to, čo je skutočne prežité na tom môžete stavať. Ostatné všetko aj keby ste to pokladali za to najsvätejšie sa zrúti. Vzťah s Bohom je úplne základná vec, Boh nie je osoba, ale určitý "Živý zákon", princíp. Ak s Ním nie ste v harmónii, život je ťažký. Ak ste s Ním v harmónii, ste ako deti a máte takú neexstatickú radosť bez zjavnej príčiny. A to je to, kam sa musíme vrátiť. "a povedal: Ameň vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete jako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva." Náš Pán Ježiš Kristus, Víťaz nad satanom a nad smrťou (Matúš 18:3)