ZÁCHRANA! SPÁSA!

21.04.2020 12:03

Abd-ru-shin (*18.4.1875 †6.12.1941)

https://poselstvi-gralu.cz/index.php/pg-kategorie/171-nezarazene/1453-zachrana-spasa

- Veľmi podstatné veci na uvažovanie, ktoré by ešte mnohým mohli pomôcť sú aj v Biblii:

  Izaiáš 58. kapitola

- Bibliu, minimálne Nový Zákon by mal človek poznať skôr, než začne čítať Abd-ru-shina