ZAKAZUJE BIBLIA JESŤ ŽIVOČÍŠNY TUK?

31.01.2019 11:20

Zákaz jesť tuk a krv.

"A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým a povedz: Nebudete jesť nijakého tuku ani z vola ani z ovce ani z kozy. Síce tuk zdochliny a tuk roztrhaného zverou môže sa upotrebiť na všelijakú prácu, ale jesť nebudete ho jesť. Lebo ktokoľvek by jedol tuk z hoväda, z ktorého obetúvajú ohňovú obeť Hospodinovi, tá duša, ktorá by jedla, bude vyťatá zo svojho ľudu. Ani nebudete jesť nijakej krvi nikde vo svojich bydliskách, či je to krv vtáka a či krv hoväda. Nech by to bola ktorákoľvek duša človeka, ktorá by jedla nejakú krv, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu."

Leviticus 7:22-27

-    -    -

Ľudia, ktorí majú aspoň základné znalosti Biblie vedia, že podľa Starého zákona Boh JeHuVaH vyslovene zakazuje jesť krv. Vyhýbať sa jedeniu krvi, to je jedna z najdôležitejších vecí týkajúcich sa jedálneho lístka človeka. Krv obsahuje silný informačný program, doslova človeka na určitej úrovni zanečisťuje. Treba si dať pozor na kadejaké zabíjačkové špeciality, napr. vylúčiť červenú tlačenku, vylúčiť krvavničkové jelitá a pod.

Podľa môjho chápania Biblie považoval Boh JeHuVaH za veľmi dôležité zostaviť ľuďom, ktorých miluje, určitý špecifický jedálny lístok. A to si mnohí kresťania dnes myslia, že môžu prísť do obchodu a jesť hociaké potraviny, že veď Boh sa postará! (Ak ste kazatelia, prosím vás pochopte, že vo svojej obci nemáte ľudí rovnakých intelektuálnych kvalít, niektorí ľudia nadobúdajú dojem, že ak veria v Pána Ježiša Krista, tak môžu bez problémov jesť aj staré a nekvalitné potraviny!) 

Ešte aj v Novom zákone, po príchode Pána Ježiša, Ktorý hovorí, že nie je nič nečisté čo do človeka vchádza, Jeho učeníci v súvislosti s jedlom hovoria, že by sme sa mali vyhýbať zadusenému a krvi:

Svätý Jakob, brat Pána Ježiša Krista, hovorí:

"Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa z pohanov obracajú k Bohu, ale napísať im, aby sa zdŕžali od poškvŕn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi."  Skutky 15:19-20

-    -    -

Podľa môjho chápania Biblie - zadusené to môže byť aj zdochlina, alebo skôr zviera, ktoré nevykrvácalo - zviera v ktorého mäse ostala krv. V podstate zviera v ktorého mäse ostala krv, je podľa mňa vždy určitým spôsobom zdochlina. Obsah krvi mäso znehodnocuje. Stručná rešerša podľa stránky https://mojabiblia.sk/


    Len krvi nebudete jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
    Nebudeš jej jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.
    Iba jeho krvi nebudeš jesť; na zem ju vyleješ ako vodu.

-    -    -

V živote som nebol na zabíjačke, ale nejaké videá na youtube som videl. Je nechutné, ako ľudia rukami miesia prasačiu krv a ešte ju aj pridávajú do svojich výrobkov!

Podľa Biblie je prasa nečisté zviera. Súčasné výskumy potvrzujú škodlivé účinky pojedania mäsa z tzv. "nečistých" zvierat, t.j. zvierat, ktoré sú podľa Biblie označované ako nečisté (napr. králik, ťava, zajac, prasa,... viac LEVITICUS 11. kap.)

Jedna česká lekárka vo svojich videách spomína veľmi škodlivé účinky králičieho mäsa najmä pre organizmus detí, Sergej Lazarev vo svojich knihách vyslovene upozorňuje, že krv by sme vôbec nikdy nemali jesť! Kým sa tieto výskumy objavia v štandardných učebniciach, môže to ešte chvíľu trvať. Biblické nariadenia pre starých Hebrejov vychádzajú z hlbokej znalosti zákonitostí, ktoré postupne potvrdzuje aj dnešná medicína a veda.

 

A čo sa týka zákazu jesť živočíšny tuk, podľa wikipedie to platí iba pre tuk obetných zvierat. Teda pre pojedanie živočíšneho tuku by mali platiť určité výnimky:

čl. v angličtine, určite stojí za to, aby ste si ho preložili: https://en.wikipedia.org/wiki/Chelev

+

Veľmi zaujímavé stručné informácie v češtine:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ochet

 

HLAVNÉ BIBLICKÉ NARIADENIE O VÝŽIVE:

 
"márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby,

-    -    -