ŽALM 103 / PSALMS 103 (SK, ENG)

14.06.2019 12:38

"Žalm Dávidov. Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti! Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Hospodin činí to, čo je spravedlivé, a súdy všetkým utláčaným. Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje skutky. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo jako vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja; lebo on zná, jaké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach. Človek je čo do svojich dní jako tráva; kvitne jako kvet na poli; lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet, a jeho miesto ho viacej nepozná. Ale milosť Hospodinova trvá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravedlivosť detným deťom, tým, ktorí ostríhajú jeho smluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anjelia, silní hrdinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi, všetky jeho zástupy vojska, jeho svätoslužobníci, ktorí činíte jeho vôľu! Dobrorečte Hospodinovi, všetky jeho skutky, na všetkých miestach jeho panstva! Dobroreč, moja duša, Hospodinovi!" Žalm 103

 

-     -     -

 

"(A Psalm of David.) Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies; Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's. The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide: neither will he keep his anger for ever. He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him. For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust. As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children; To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all. Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure. Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul." Psalms 103