ZAUJÍMAVOSTI ČO DOKÁŽE VÁŠ MOBIL / INTERESTING FEATURES OF YOUR SMARTPHONE (SK, ENG)

28.10.2019 11:04

(zapnite si slovenské titulky /  Video english, CC available)

https://www.youtube.com/watch?v=jLm-odYyua4

 

Poznámka Biblik: Obsedantné správanie sa stalo normálne - vo vlaku, v autobuse alebo na výlete v prírode ľudia podobne ako pacienti trpiaci OCD majú naliehavú ustavičnú potrebu vyťahovať a kontrolovať svoj mobil. Keď to nezaujate sledujete, bohužiaľ to spĺňa kritéria psychickej poruchy. Ale pretože to robí väčšina, má sa za to, že je to v poriadku.

Note Biblik: Obsessive behavior has become normal to us now - in train, bus, toilet, trip in a park (everywhere) people like OCD patients have an urgent need to pull out and control their smartphone. When you observe it closely, it meets the criteria of mental disorder (OCD). Today, people are brainwashed by smartphone waves (Wi-Fi, GSM, xG) and screens. They're acting like crazy, but we have so much "smarted" people, shall we stupidity consider as normal?