ZAUJÍMAVOSTI NA PRÍBALOVOM LETÁKU TZV. TESTOV NA COVID / INTERESTING INFORMATIONS COVID-19 Ag TESTS (SK, ENG)

21.01.2021 11:18

"Tento test je určený na vykonávanie iba zdravotníckymi pracovníkmi a pre laboratóriá ako pomoc pre včasnú diagnózu infekcie SARS-CoV-2 PRE PACIENTOV S KLINICKÝMI SYMPTÓMAMI infekcie SARS-CoV-2. Výsledok testu by sa nemal pokladať ako základ pre určenie diagnózy, vyžaduje sa potvrdzujúce testovanie.

LIMITATION OF TEST / LIMITY TESTOV

bod 7.) VÝSLEDOK TESTU MUSÍ BYŤ VŽDY VYHODNOTENÝ SPOLU S OSTATNÝMI ÚDAJMI, KTORÉ MÁ K DISPOZÍCII LEKÁR.

bod 8.) NEGATÍVNY VÝSLEDOK NEZNAMENÁ VYLÚČENIE POZITIVITY, malo by byť potvrdené technikou viral culture alebo molekulárnymi vzorkami alebo ELISA. Pozitívny výsledok testu neznamená, že človek nie je infikovaný zároveň aj nejakým iným patogénom." ZDROJ: Leták C-19 test_Covid-19Ag_test.jpg

-   -   -

Poznámka Biblik: znamená to, že testy ako také majú minimálnu, ak vôbec nejakú výpovednú hodnotu. V návode je napísané, že slúžia na diagnózu pre chorých pacientov a nie pre zdravých ľudí. Je veľmi riskatné nechať si pchať do dutín takéto testy a je veľmi pravdepodobné, že sa ľuďom tými testami skutočne zavedie infekcia. V prípade, ak by to bolo naozaj nevyhnutné, človek si môže nechať urobiť test zo sliny alebo z krvi. NEDÁVAJTE SI STRKAŤ ICH TESTY ANI ICH VAKCÍNY DO TELA! Okrem iného, je možné pomerne ľahko získať papier s výsledkom aký chcete.

Aktuálna situácia v Trenčianskej nemocnici je podľa našich informácií normálna, pracovníci Trenčianskej nemocnice sa však obávajú zvýšeného počtu pacientov po testoch. Vlastne, vyzerá to tak, že táto vláda robí všetko preto, aby tu tá infekcia a tí chorí naozaj boli.

-   -   -

PROSÍME PODPORUJTE BIBLIK.SK

na č. účtu:

SK8583300000002101425963

 

 

ENGLISH:

"THIS TEST IS FOR ADMINISTRATION BY HEALTHCARE WORKERS AND LABS ONLY as an aid to early diagnosis of SARS-CoV-2 infection in patient with with clinical symptoms with SARS-CoV-2 infection

LIMITATION OF TEST

7.) The test result must always be evaluated with other data available to the physician.

8.) a negative test result does not eliminate the possibility of SARS-CoV-2 infection, and should be confirmed by viral culture or an molecular assay or ELISA." SOURCE:

Test_Covid-19Ag_test.jpg

Note Biblik: we consider this method of testing (sticking kits into nose) as very dangerous, we think, this is a good method for the real infection spreading. In Slovakia, we have more real sick people after such testing. We know about case, when a boy get sick 5 hours after testing, required medical attention. Other people had right after testing physical and psychical problems. This should be a warning for everybody. If you'll be pushed into test, please never put their kits into your body.  SALIVA AND BLOOD TESTS ARE AVAILABLE.

In Slovakia, we can get easily a certificate negative or positive without the real testing. Personally, I wouldn't ever touch their papers, there are 6 6 6, can you count?

6 6 6 Covid Certificate - three viruses, 6 sticks each = 6 6 6 (Revelation 13:16-18)

Who will give his nose to be ransacked with a "magic stick" (test kit), he will get such certificate! We are sure you can hardly find a politician or a rich man sticking some Covid shit into his nose. Rich and wise people will never put any Covid stick into their nose and they will be never vaccinated. Be rich and wise as well. If you're healhtly you're very powerful and very rich. Never risk your health, no tests, no vaccination, take care of yourself, of your soul, mind and body. Take care what you think, take care what you eat and drink. God bless you.

- - -

PLEASE SUPPORT BIBLIK.SK

Our account:

SK8583300000002101425963