ZÁZRAKY PRI PREDNÁŠANÍ BOŽIEHO SLOVA

01.08.2018 14:31

Kto nás odlúči od lásky Kristovej?

 

"Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň; považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné ani budúce veci ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi." Rimanom 8:35-39

 

-      -      -

 

Kamarát prišiel 10.10.2016 o 11:30 ku mne na návštevu a rozprával mi zaujímavý príbeh odvážneho človeka, ktorý sa nebál v ťažkých časoch minulého režimu zvestovať ľuďom Božie Slovo:

 

Svätá Biblia-Božie Slovo, bola kedysi nedostatkovým a zakázaným tovarom. V tých časoch jeden odvážny človek v podniku, v ktorom pracoval, pripravil pre svojich kolegov prednášku o Mojžišovi a o Svätej Biblii-Božom Slove, ktorá všetkých ľudí chytila za srdce. Jedna pani sa po prednáške postavila a hovorí tomu odvážnemu človeku:

"Keď teda ten Boh je taký Všemohúci, nech mi to teda hneď ukáže v tej Biblii! Ja neverím ani tomu, že sa to naozaj stalo, čo nám tu Vy trepete do hlavy! A neverím ani tomu, že v tej Biblii je to naozaj tak napísané! Ak to v tej Biblii hneď neuvidím, v Boha už nikdy viac neuverím!" rozkričala sa po miestnosti pobúrená pani.

Ten odvážny človek jej povedal, že teda zajtra môže doniesť Bibliu a ukázať jej to. Ale pani sa nedala:

"Keby ten Boh bol naozaj Všemohúci, tak by nebol pre Neho problém doniesť sem do 5 minút tú Bibliu! Keď vraj ten Váš Mojžiš prešiel aj cez more suchou nohou-háá?"

Človek, ktorého tvrdá reakcia pani veľmi zarmútila sa ospravedlnil, že mu prišlo strašne zle a že si musí odbehnúť na WC. Strašne ho zabolelo brucho a vyletel z miestnosti so slovami:

"-Pardón... ja...musím si odskočiť-hneď som tu..." Normálne si myslel, že sa tam pos...., hurtovalo mu v črevách, na WC ledva stihol dobehnúť. Rýchlo sa posadil na misu, ale v tom momente bolesti rýchlo ustali a nič z neho nešlo. Veľmi sa mu uľavilo. Chcel vstať, ale napriek tomu zo zvyku siahol do priehradky na papier... Všimol si, že miesto nastrihaného Rudého práva sú v priehradke na papier listy zo Starého Zákona z knihy Exodus. Zobral celý zväzok, našiel tú pasáž, ako Mojžiš prevádza Hebrejov cez Červené more. Vošiel do miestnosti a ukázal to tej pani... [Exodus 14:19-31]

V tej dobe bol nedostatok toaletného papiera, upratovačky v podniku dostávali namiesto toaletného papiera iba narezané plátky novín. Ako sa ľudia neskôr dozvedeli, v ten deň dostali upratovačky namiesto nastrihaných novín dve vrecia skonfiškovaných a následne rozrezaných Biblií...