ŽIDOVSKÝ LEKÁR ODMIETOL OČKOVANIE SVOJEJ DCÉRY / JEWISH DOCTOR DECLINED VACCINATION OF HER DAUGHTER (SK, ENG)

06.01.2019 15:45

 

"A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní.

Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu."

-   -   -

A Ježiš počujúc to povedal (im): Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní.

Moja suseda - stará židovka zomrela zdravá v pokročilom veku. Často krát na ňu spomínam. Veľmi dbala na kvalitnú výživu a mala aj vlastnú záhradu, kde si pestovala zeleninu. Vláčila domov pešo ťažké tašky plné vlastnej zeleniny a keď si potrebovala oddýchnuť, sedela s taškami na zástavke. Tam som ju prvýkrát stretol, a tak sme sa rozprávali, o Bohu, o výžive, o svete, a veru došlo aj na očkovanie...

Táto stará židovka rozprávala:

"Keď som bola dieťa, na základné školy chodili lekári deti očkovať. Mala som otca lekára. Otec zakázal, aby som bola očkovaná. Bola som jediné nezaočkované dieťa z celej triedy."

Doma sa židovské dieťa pýta otca: "Čo mám teraz povedať spolužiakom aby sa mi nesmiali?" Otec lekár odpovedal: "Povedz im, že keď sú všetci zaočkovaní, Ty sa očkovať nemusíš, lebo Ty chorobu nedostaneš!"

 
"nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži."
 
-  -  -

 

(Židia to vedia: "Strach je nákazlivý!" Ak sa bojíte chorôb, očkovanie nepomôže. Ak sa nebojíte, nie je žiadny dôvod očkovať.")

ENGLISH:

 
"But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick." Matthew 9:12

-   -   -

My Neighbour - An old Jewish woman died healthy at a high age. I remember her, she took care of good food. She was growing vegetables in her own garden. She was always pushing home her heavy bag full of her own vegetables. First time we met at a bus stop, she took a rest from her heavy bag. And so we talked about God, about nutrition, about the world, and at last - about vaccination ...
This old Jewish woman spoke:
"When I was a child, primary school students get to vaccinate. My father was a doctor, he had forbidden me to be vaccinated, I was the only unvaccinated child of the class."
At home, a Jewish child was asking his father, "What should I tell my classmates, because they were laughing..." Her father - jewish doctor said: "Tell them, when everyone is vaccinated, you don't have to, because you will not get the disease!" (according to my information she was probably never-ever vaccinated)

Jews knows it: "Fear is contagious!" If your're afraid of sickness, vaccination can't help you. If you're not afraid, there's no reason to be vaccinated:

 

"Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee." Psalms 91:6-7

-   -   -