ZMYSEL ŽIVOTA MÔŽE BYŤ POCHOPENÝ POROZUMENÍM PROCESOV V BUNKE / MEANING OF LIFE WE CAN CATCH BY UNDERSTANDING PROCESSES IN CELLS (SK, ENG)

11.09.2020 18:33

brucelipton.com

"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com
"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com

Jeden z najlepších svetových vedcov Dr. Bruce Lipton (*1944) napísal túto ale veľmi zaujímavú knihu. Ak ju budete pozorne študovať a pochopíte ju, pochopíte najskôr aj mnohé ďalšie veci. Mikrokozmos jedinej bunky odzrkadľuje celý vesmír, pochopenie dejov v jednej bunke nám môže pomôcť pochopiť zmysel a účel existencie vesmíru, života i nášho bytia. Dr. Bruce Lipton hovorí veci veľmi zrozumiteľným jazykom a ľudstvu odovzdáva ohromné poznanie sveta buniek:

 

 
Slovenský názov: Dr. Bruce Lipton - BIOLÓGIA PRESVEDČENIA
Český názov: Dr. Bruce Lipton - BIOLOGIE VÍRY
"Počas posledných päťdesiatych rokov stovky vedeckých štúdií neustále odhaľujú, že "neviditeľné sily" elektromagnetického spektra majú veľký vplyv na každý aspekt biologickej regulácie. K týmto energiám patria mikrovlny, rádiové frekvencie (aj Wi-Fi a mobily pozn. Biblik), viditeľná časť svetelného spektra, extrémne nízke frekvencie, a naposledy rozpoznaná sila známa ako skalárna energia. Špecifické frekvencie a schémy elektromagnetického žiarenia riadia DNA, RNA a syntézu proteínov, menia tvar a funkciu proteínu, riadia reguláciu génov, delenie buniek, diferenciáciu buniek, morfogenézu (proces pri ktorom sa bunky spájajú a vytvárajú orgány a tkanivá), sekréciu hormónov, rast a funkciu nervov. Každá z týchto bunkových aktivít je základným prejavom, ktorý prispieva k rozvoju života. Hoci tieto štúdie boli publikované v tých najrešpektovanejších biomedicínskych časopisoch  súčasnosti, ich revolučné zistenia doposiaľ neboli začlenené do učiva na lekárskych fakultách (Liboff, 2004; Goodman and Blank, 2002; Sivitz, 2002; Jin et al., 2000; Blackman et al., 1993; Rosen, 1992; Blank, 1992; Tsong, 1989; Yen-Patton et al., 1988).
české free pdf:
audiokniha_cz:
TRI NAJLEPŠIE STRATÉGIE NA PREPROGRAMOVANIE MYSLI:
titulky:
 
 

ENGLISH: Fascinating book by Dr. Bruce Lipton - the top scientist, his research helps understanding processes in cells. He's convicted, if we understand this microcosmos and processes in cells, we can understand the meaning of life and ourselves:

 

Free pdf:
 

Top 3 Strategies to Reprogram Your Mind | Dr Bruce Lipton [A MUST SEE!!! 2019]