ZOMREL SLOVENSKÝ BÁSNIK VILIAM TURČÁNY

10.05.2021 16:17

Viliam Turčány, slovenský básnik *24.2.1928 †9.5.2021 (93 rokov)

Báseň zo zbierky Oheň z Neho, Viliam Turčány

Priateľ má krásnu báseň o záhrade.

Záhrada rada pripomína raj.

Starenka skromná kráčavala tade

a vraj mu priala: „ Pán Boh pomáhaj!“

 

Tá záhrada... - Ach, všetko tvár si mení?

Prudko sa rútia deje, teda čas.

Iba sad básne skvie sa nezmenený,

zatiaľ čo starne každý jeden z nás.

 

Sad básne stále dáva vzácne plody.

Štedro ich rozdá nezriedka i tým,

z nich nejeden tu záhradníkom škodí,

hoci sa sýti rád ich ovocím.

 

Tá záhrada už asi vyťatá je.

Ale jej obraz ďalej opája.

A kde raz boli v našich dušiach raje,

človek vždy túži zas prísť do raja.

 

Kto veľmi túži, netúžieva márne.

A prianie skromných nie je planý zdaj.

Raj tým je bližšie, čím viac človek starne?

A tak nám všetkým Pán Boh pomáhaj!

 

Viliam Turčány