Zverejnili zmluvy medzi EÚ a výrobcami vakcín. Objednali 1,9 miliardy vakcín, t.j. 5 dávok pre každého dospelého Európana

02.08.2021 10:55

Eurokomisia dnes, po tlaku niektorých europoslancov (medzi nimi aj slovenský europoslanec Uhrík), konečne zverejnila zmluvy (samozrejme určité "citlivé" miesta sú začiernené), z ktorých jasne vyplýva len jedno - že ide o jeden gigantický biznis! To, čo som tu teda písal a postol pár dní dozadu (uniknutú zmluvu Pfizeru s Albánskom) bolo týmto oficiálne potvrdené! EU dnešným zverejnením zmlýv oficiálne priznala, že objednala pre svoje členské štáty 1,9 miliardy vakcín, t.j. cca 5 dávok pre každého Európana s tým, že dodávatelia vakcín neručia za nič, ani za účinnosť, ani za zdravotné následky! To teda znamená, že vakcinácia sa 2 dávkami nekončí, ale politici sú pripravení v očkovaní pokračovať treťou, štvrtou, piatou až XY-tou dávkou! Myslím, že nasledujúce odstavce z týchto zmlúv hovoria za všetko: Článok 14 zmluvy: „Každý zúčastnený členský štát odškodní spoločnosť AstraZeneca a zaistí proti nej akékoľvek škody a záväzky, vrátane vyrovnaní, s ktorými strana poskytujúca odškodnenie dala súhlas podľa oddielu 14.2, a nevyhnutné právne náklady súvisiace s alebo vyplývajúce z nárokov vyplývajúcich zo vzniknutej smrti, spôsobeného telesného, duševného alebo emocionálne zranenia, choroby, zdravotného postihnutia, strachu z vyššie uvedeného, straty alebo škody na majetku a prerušenia obchodnej činnosti poškodeného alebo príbuznej osoby s poškodenou osobou v súvislosti s použitím alebo podaním očkovacej látky.“ Článok 15 zmluvy: „Komisia a každý zo zúčastnených členských štátov, každý v rámci svojich príslušných kompetencií, vo svojom mene, sa vzdáva a zrieka sa akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti AstraZeneca vyplývajúcich alebo súvisiacich s: a) nedostatočnou bezpečnosťou alebo účinnosťou očkovacej látky, za predpokladu, že spoločnosť AstraZeneca dodržala platné regulačné požiadavky EÚ na pandemický výrobok, obmedzené na výrobu vakcíny spoločnosťou AstraZeneca v súlade so správnou výrobnou praxou b) použitím alebo podaním očkovacej látky počas pandemických podmienok“ Viac sa dočítate napr. tu: https://www.hlavnespravy.sk/zverejnili-zmluvy-medzi-eu-a-vyrobcami-vakcin-europoslanec-uhrik-reaguje-objednali-19-miliardy-vakcin-t-j-5-davok-pre-kazdeho-dospeleho-europana/2626808 Po prečítaní daných odstavcov je teda zrejmé, že sú takmer identické so zmluvou medzi Pfizerom a Albánskom, ktorá unikla na verejnosť nedávno a prvýkrát bola zverejnená v Izraeli. Celú uniknutú zmluvu si môžete prečítať tu: https://aeronet.cz/news/pfizer-leak-na-verejnost-unikla-duverna-smlouva-pfizeru-o-dodavkach-mrna-vakciny-comirnaty-500-a-uz-je-jasne-proc-vlady-blokuji-ivermectin-ve-smlouve-s-pfizerem-se-k-tomu-totiz-de-facto-zavazaly/ Je už každému jasné, že o zdravie ľudí tu nejde a nikdy ani v prvom rade nešlo? Je už každému jasné, že od začiatku tu ide len o neuveriteľný biznis, ktorý prerastá samotný Pfizer či AstraZenecu a do ktorého s istotou musia byť namočené aj mnohé vlády a celé vedenie EU?! Ide o tak veľký biznis a peniaze, že nejaké nežiadúce účinky vakcín na zdravie očkovaných ľudí či ich úmrtia sú pre týchto ľudí vedľajšie a vlastne to posledné, čo ich zaujíma. Oni sú kvôli tomu schopní zájsť až tak ďaleko, že budú/sú ochotní vám zavádzať najrôznejšie totalitné praktiky, povinné očkovanie, ponúkať aj 3, 4.. až 20-tu dávku vakcíny a v podstate vám vziať vaše základné občianske a ľudské práva!

 

Martin