Zvláštne mimozemské signály potvrdili doteraz chýbajúcu vesmírnu hmotu / Cosmic bursts unveil Universe’s missing matter (SK, ENG)

28.05.2020 22:55

dsl.sk

"Výskumníci z austrálskeho výskumného astronomického centra ICRAR aktuálne predstavili zaujímavé výsledky svojej práce, keď využili relatívne nový jav zvláštnych mimozemských rádiových signálov na dosiahnutie pomerne významného výsledku v astronómii.
Fast Radio Burst, FRB, sú veľmi krátko trvajúce intenzívne rádiové signály, ktoré vzhľadom na vzdialenosť odkiaľ zrejme prichádzajú a vzhľadom na slabnutie rádiového signálu so štvorcom vzdialenosti musia mať mimoriadne vysokú celkovú vyžiarenú energiu.
O týchto signáloch zatiaľ vieme veľmi málo a nepoznáme dôvody a zdroje, ktoré ich spôsobujú. Po zlepšení našich teleskopov sme prvý FRB signál identifikovali až v roku 2007, v meraniach zachytených v roku 2001. Celkovo sme ich zachytili zatiaľ len desiatky."

Viac tu: https://www.dsl.sk/article.php?article=23891

 

ENGLISH:

"Astronomers have used mysterious fast radio bursts to solve a decades-old mystery of ‘missing matter’, long predicted to exist in the Universe but never detected—until now.

The researchers have now found all of the missing ‘normal’ matter in the vast space between stars and galaxies, as detailed today in the journal Nature.

Lead author Associate Professor Jean-Pierre Macquart, from the Curtin University node of the International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR), said astronomers have been searching for the missing matter for almost thirty years." Full article here:

https://www.icrar.org/missingmatter/