ZVLÁŠTNE TVARY OBLAKOV / WEIRD SHAPE OF CLOUDS (SK, ENG)

06.12.2018 21:08

"Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: A bude v posledných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň Pánov, veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený." Skutky 2:16-21

"But this is that which was spoken by the prophet Joel; And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams: And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy: And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke: The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come: And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." Acts 2:16-21

-   -   -

All published pictures date taken / dátum publikovaných snímkov: 13.11.2018 (06:27-06:30 AM)

 

Full resolution pictures, 58 photos + tag / Obrázky v plnom rozlíšení, 58 fotiek + tag:

https://ulozto.net/!La6ZTdZGtiaW/chemtrails-trencin-13-11-2018-15-11-2018-28-11-2018-zip