17. NOVEMBRA 2019 BEZDOMOVCI V EURÓPSKYCH METROPOLÁCH NADŠENE OSLAVOVALI 30 ROKOV SLOBODY

18.11.2019 09:22

Vidíte ho? Aký je rád, že je slobodný! Štát mu k dôchodku 170 euro ešte pridá 60 euro ako dávku v hmotnej núdzi! To má dohromady 230 euro! Viac nedostane a môže ísť! Keď mu z toho nestačí zaplatiť ani nájom, nadšene ide oslavovať tú slobodu! Napije sa vína, aby na takú slobodu radšej zabudol.

Za socializmu chcel štát vedieť, čo sa z človekom deje. Basistom čo sa dostali von pridelili človeka, ktorý ich mal začleniť do spoločnosti. O dôchodcov bolo tiež normálne postarané. Nehrozilo, že budete pohodení na ulici s občianskym preukazom. Vždy bol niekto, kto sa staral, čo robíte, odkiaľ ste prišli, kde pracujete... Aj to je socializmus, štát sa staral, ale vyžadoval aj nejaké povinnosti (povinnosť pracovať, branná povinnosť a pod.) Dnes štát chce od ľudí iba povinnosti, hovorí, že veď na všetko máte všetci akési právo, ale smerom k človeku sa nedostáva prakticky nič, teda prečo by si mal občan plniť svoje povinnosti, keď vie, že v takom štáte nemá budúcnosť?

Úplne základná funkcia štátu: mať spoň základný prehľad o svojich občanoch a starať sa o nich. Aby mal každý vlastné bývanie a prácu, z ktorej dokáže pokryť náklady aspoň na základné slušné živobytie. Ak nebude vlastné bývanie štátom podporované a dostupné, ani stredná trieda nebude schopná platiť prenájmy! Každý dôchodca a invalidný dôchodca má mať pridelené vlastné bývanie a normálny dôchodok, z ktorého sa dá aspoň normálne prežiť! Ako je možné, že dnes je na Slovensku bežne dôchodok 170 € + nejaká úbohá dávka v hmotnej núdzi? Veď takáto výroba bezdomovcov vychádza spoločnosť oveľa drahšie!

Priatelia, už 30 rokov tu štát vyrába bezdomovcov. Človek sa razom môže ocitnúť v situácii, kedy sa nemôže o seba postarať. Môže to byť po prepustení z basy, po prepustení z nemocnice, po úraze alebo po dlhšej liečbe. Človeka "vypustia" von a nikto sa nestará! Z basistu sa po prepustení stáva obvykle iba lepší zločinec, a o chvíľu ho najskôr štát bude v base živiť zas! Z chorých, čo prídu o prácu a z takých dôchodcov s 200-300 eurovými dôchodkami sa však rýchlo stávajú bezdomovci. Náklady na liečbu bezdomovcov sú obrovské. Sociálne a ekonomické dopady, nakoľko pomerne zdraví ľudia prichádzajú na ulici kôli zime o prsty a o zdravie, a potom sa už ťažko zamestajú - toto by muselo zaujímať štát, ako takýmto situáciam predchádzať, ak by chcel štát vôbec prežiť. Už im nevadí, že sa šíri špina a choroby? Ak na štáte parazitujú súkromné spoločnosti, pre ktorých je choroba ziskom a kriminálnik či narkoman je ich klientom, bude treba viac chorôb, viac drog a viac kriminality, hlavne u detí! A na tom sa pracuje dnes na globálnej úrovni:

1.) satanské vakcíny, ktoré už od detstva ničia imunitný systém a poškodzujú psychiku človeka

2.) otrávené potraviny glukózovým sirupom a kombináciou chemikálií, základ pre chronické ochorenia

3.) chemtrails - rozsýpanie chemikálií z lietadiel, postupná kontaminácia pôdy, vody a plodín, z čoho vyplýva už čoskoro riešenie globálnej katastrofy a automatické násilné presadenie GMO

Štátu je to úplne jedno: presadzuje očkovanie kombinovanými vakcínami, aj keď vie, že prakticky žiadny človek z toho nevyjde bez ujmy.

Či nejaké lietadlá po tonách vysýpajú chemikálie do ovzdušia a ničia všetky rastliny aj ľudí, o to sa tiež štát nestará - veď keď úplne zničia poľnohospodárstvo, vyvolajú choroby a globálnu katastrofu, nejaké firmy už budú nachystané to riešiť. Ak je štát v rukách globálnych korporácií, prečo by mal chcieť niečo iné ako to, aby došlo k takej udalosti, čo zabezpečí v podstate totálnu kontrolu nad potravinami?

A už vôbec sa štát nestará o to, čo je na pultoch supermarketov, lebo by najmenej 50-70% potravín v obchodných reťazcoch museli označiť ako nejedlé.

Nie je tu štát, ktorý kontroluje zahraničný kapitál, ale zahraničný kapitál kontroluje štát, to je výsledkom tej takzvanej revolúcie! Miesto komunistov nastúpili globálni liberálni fašisti a satanisti! (či skôr potomkovia komunistov, ktorí vedeli, čo bude zajtra sa radšej premenovali na kresťanov a demokratov) Je úplne evidentné, že sa snažia ľudí vyhladiť - očkovaniami, stravou, chemtrails a zavedením nariadení, ktoré podkopávajú morálku (šírenie homosexualizmu, proeurópske a proatlantické hodnoty a pod.) Všetky proliberálne strany a každá proeurópska vláda by mala pykať za kolaboráciu z fašistami, ktorí sa snažia o katastrofu a o rozvrat národných štátov. Za každú cenu chcú mať nadvládu nad svetom. Štát v rukách proeurópskej a proatlantickej vlády je iba hostiteľ, ktorého občania sú určení na vyhladenie a na troskách národných štátov chcú, aby povstala jedna svetová (satanská) vláda. Akákoľvek podpora, spolupráca či voľba proeurópskych a proatlantických strán je kolaborácia s fašistami. Nie Kotleba je fašista, ale vy, ktorí ste zničili našu armádu začlenením Slovenska do paktu okupantov a vrahov z NATO. Potom, keď na vás už naša armáda nemohla strieľať, ste už iba predali riadenie štátu Bruselským úradníkom, ktorí aj s vašou nadšenou pomocou odstránili našu menu a zaviedli Euro. Teraz už stačí len kríza, na ktorú je zahraničný kapitál už nachystaný a na troskách EU môže konečne vzniknúť euroamerická únia, lebo tam kde je noha vojaka NATO, to je vlastne de facto americké územie, územie pod správou cudzej mocnosti, ktorá ho raz bude chcieť aj pre svetom vyhlásiť za svoje. Fašistické nariadenia sa v novej únii už nebudú vykonávať s odôvodnením nejakých hodnôt, ale ako jediná možná spása pre nový svet a jediná možnosť pre udržanie poriadku. Vyvolajú chaos, aby mohli prísť robiť poriadok, v kolaborácii s Dzurindovou vládou to spravili v Juhoslávii, neskôr išli demokraciu a "hodnoty" šíriť na východ, potom v Lýbii a v Sýrii, teraz to chcú spraviť na úrovni kontinentu, možno kontinentov.  Vždy to začínalo nejakými teroristami, niekým, kto mal v štáte vyvolať nejaký farebný chaos a prevziať moc. Keď teraz počujete "dúha" viete, asi, čo to znamená - to sú všetky tie farebné revolúcie dohromady! Po skúsenostiach v jednotlivých štátoch začali robiť rozvrat na úrovni kontinentu.