ABD-RU-SHIN O PÁNOVI JEŽIŠOVI (OTČENÁŠ AKO KĽÚČ K BOŽIEMU KRÁĽOVSTVU) +Poznámka Biblik

06.07.2021 08:31

"Ježiš svojím spôsobom ľudstvu všetko uľahčoval. Správny výraz na to je: činil to "detsky ľahkým". Upozorňoval zvlášť: "Buďte ako deti!" Myslite tak jednoducho ako deti a hľadajte tak málo ťažkostí ako ony. Nikdy by nebol požadoval od ľudstva niečo tak nemožné, ako je skutočné hlboké sa modlenie celého "Otčenáša". To musí ľudí priviesť k presvedčeniu, že Ježiš tým chcel niečo iné, niečo väčšie. Dal tým kľúč ku kráľovstvu Božiemu, nielen jednoduchú modlitbu!

Mnohostrannosť modlitbu vždy oslabuje. Dieťa tiež neprichádza k otcovi so siedmimi prosbami naraz, ale vždy len s tým, čo mu najviac leží na srdci, nech už je to zármutok alebo nejaké prianie." Abd-ru-shin, cit. z knihy POSOLSTVO GRÁLU (str.234, predn. 19. Modlitba)

https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/

 

 

Poznámka Biblik:

Naše články o modlitbe Otče náš:

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe/

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe1/

https://www.biblik.sk/news/aramejsky-otce-nas-our-father-prayer-aramaic/