AK ČLOVEK CHCE, MÔŽE SA DOSTAŤ AJ Z NAJŤAŽŠEJ psychickej CHOROBY

08.09.2019 12:26

Posadlý v Gadare.

"A preplavili sa do kraja Gadarénov, ktorý je naproti Galilei. A keď vystúpil na zem, stretol sa s ním nejaký muž z toho mesta, ktorý mal démonov od dlhých čias a rúchom sa neodieval ani v dome nebýval, ale v hroboch. A keď uvidel Ježiša, skríkol a padol pred ním a povedal veľkým hlasom: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu Najvyššieho Boha! Prosím ťa, žeby si ma netrápil! Lebo velel nečistému duchu, aby vyšiel z človeka, pretože ho pochytával po dlhé časy, a hoci ho i reťazmi poväzovali a putami na nohách a strážili ho, on po každé roztrhal putá, a démon ho zaháňaval na púšť. A Ježiš sa ho opýtal a riekol: Ako ti je meno? A on povedal: Legion. Pretože bolo mnoho démonov vošlo do neho. A prosili ho, žeby im nenariadil odísť do priepasti. A bolo tam veľké stádo svíň, ktoré sa pásly na vrchu. A prosili ho, žeby im dovolil vojsť do nich. A dovolil im. A démoni vyjdúc od človeka vošli do svíň, a stádo sa srútilo dolu úbočím do jazera a potopilo sa. A keď videli pasáci, čo sa stalo, utiekli a odíduc oznámili to v meste i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa stalo, a prišli k Ježišovi, a našli sedieť človeka, z ktorého boli vyšli démoni, odiateho a majúceho zdravý rozum, pri nohách Ježišových, a báli sa. A rozprávali im aj tí, ktorí to videli, jako bol posadlý uzdravený. A prosilo ho celé to množstvo okolia Gadarénov, žeby odišiel od nich, lebo ich bola objala veľká bázeň. A on vošiel do lode a navrátil sa. A muž, z ktorého boli vyšli démoni, ho prosil, žeby bol s ním. Ale Ježiš ho prepustil a povedal: Vráť sa do svojho domu a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil Bôh. A odišiel a hlásal po celom meste, jaké veľké veci mu učinil Ježiš." Lukáš 8:26-39 (pozr. aj Marek 5.kap)

-   -   -

Ak človek chce, môže sa dostať aj z najťažšej psychickej choroby, ale musí chcieť a veriť v Pána Ježiša Krista, Ktorý má moc nad všetkými démonmi. Ten posadlý gadarénsky muž v horeuvedených veršoch sa pred Kristom naozaj pokoril, niektorí kresťania to chápu tak, že muž naozaj túžil po vyslobodení a niečo sa rozhodol preto aj urobiť! V Marekovi 5. kapitole čítame, že doslova bežal za Pánom Ježišom! A to sa najskôr v takom ťažkom poviazaní musel teda VEĽMI prekonávať. Utekal rýchlo tam, za Tým, Kto mu mohol pomôcť! A nie že ležal a čakal, príp. si len dal ráno tabletky a robil to čo doteraz, tak ako to bohužiaľ dnes robí väčšina psychiatrických pacientov...

Z kresťanského hľadiska sú psychiatrickí pacienti posadnutí. Vo väčšine prípadov sa podľa nášho názoru nejedná o objektívnych démonov, ale skôr subjektívnych, t.j. takých, ktorých si človek "uplietol" zo svojich vlastných zarytých myšlienok, ktorých sa obvykle nechce a nechce pustiť, pretože by musel uznať, že jeho názory na život sú nesprávne, teda vlastne skutočne sa hlboko pokoriť pred Bohom a to máloktoré ego znesie, radšej len  oplachujú vonok pohára  a myslia si, že to stačí (Luk. 11:39). Nechápu nutnosť vnútornej premeny charakteru, ani sa nechcú meniť a preto radšej neveria, že existuje Boží liek na akúkoľvek psychickú chorobu, tak prv než u Boha a v spoločenstve veriacich hľadajú najprv pomoc u psychiatra, a to sú akože mnohí považovaní za kresťanov! V rôznych cirkvách ustavičné sebaodovzdávanie sa Bohu býva bohužiaľ nahradzované rôznymi rituálmi a tzv. sviatosťami, ktoré sú iba vonkajším vyjadredím toho, čo by malo nasledovať vo vnútri: Nahradenie vlastného iluzórneho ja - teda ľudskej subj. prirodzenosti, novou skutočnou objektívnou prirodzenosťou, Ktorá JE = Božia Prirodzenosť "Už nie ja ale Kristus." Gal. 2:20; Ef 2. kap., zvlášť verš 3. Teda nie bojovať proti sebe, ale bojovať za seba, byť silný, ustavične modliť sa, vytrvávať a vítaziť! Z Božej Milosti sa uvedomiť - uvedomiť si pravé poznanie samého seba (KTO JA SOM?) a naplnenie Cieľu a zmyslu života, aby človek žil večne. Slovami východných majstrov: "Kto umrie než umrie, neumrie keď umrie.") Ide teda o Znovuzrodenie, tak dobre popísané v Jánovi 3. kapitole. K tejto kapitole by sa mali zvlášť kresťania vrátiť a študovať ju aj v iných prekladoch Biblie, ale najmä... REALIZOVAŤ!

S objektívnymi démonmi sa stretávame skôr len výnimočne, kedy má pacient napr. takú silu, že trhá železné reťaze. Ale každý démon dokáže ublížiť, aj subjektívny aj objektívny. Nie je dobre chodiť s deťmi po psychiatriách, ani dospelí by sa tam nemali dlho zdržiavať. S psychicky chorým kamarátom je niekedy lepšie stretávať sa niekde inde ako vo vlastnom byte a nad to, čo je treba v jeho blízkosti je vhodné sa nezdržiavať. Aj psychické choroby môžu byť nákazlivé. Ochranné vrstvy človeka môže veľmi narušiť napr. alkohol, drogy, hnev, choroba či vyčerpanosť, ale aj akákoľvek sexuálna aktivita - vtedy mať na seba zvýšený pozor! Ak ste v kontakte s psychiatrickým pacientom, tak podľa možnosti sa spomínaným rizikovým faktorom vyhýbať. V poli človeka je alkohol (aj každá udalosť) aj pred požitím aj po požití, teda človek, ktorý pracuje s psych. pacientami dobre urobí, ak sa alkoholu vzdá aj trvale. Ako opitý môže psychiater jednať s pacientom aj vtedy, ak si dá víno až po práci! V bioinformačnom poli vie citlivý človek zaznamenať alkohol ešte skôr, ako ho on sám príp. iný človek požil! V rozhodujúcich funkciách nemajú čo hľadať pijani, ani takí pijani, ktorí pijú zásadne až po práci! Takú bdelosť, aby si človek uvedomil tieto jemné signály duše, ktorá vie minulosť aj budúcnosť a prejavuje sa v teraz, dokáže zatiaľ na sebe alebo na druhom človeku zaznamenať iba málokto, ale tak to je - udalosti či choroby môže bdelý človek aj sám na sebe či na druhých odpozorovať aj rok predtým ako k nim dôjde. Normálna vec, nie je to žiadna nadprirodzená schopnosť. Nech si nemyslí človek, ktorý chytí pohárik a napije sa, že bol 5 minút pred tým triezvy! (30-60 minút pred napitím sa môžu byť podľa mňa už ľudia vyslovene pripití a jednať "pod vplyvom", aj preto býva vo filmoch ľudstvo programované bezprostredne po krízovej udalosti napiť sa. Vypestovanie si takéhoto zvyku môže byť práve tou príčinou. Na jemnej úrovni niekto vidí najskôr následok až potom sa v hrubom objavuje príčina. Vysoko pokročilý veriaci má práve preto niekedy značnú kontrolu nad budúcnosťou, aj Kristus si mohol vybrať, ale On neuhol - Mat 26:54. Kresťanský Pozdrav "Buď pochválený Pán Ježiš Kristus" má s týmto poznaním oveľa hlbší význam)

Príčina nehody alebo nešťastia môže byť aj v tom, že ste sa opili až potom, čo ste ju spôsobili! Ak môžte, prosím vás rozumejte. Chytiť nervy či urobiť vyslovenú sprostosť alebo jednať ako opilý môže súvisieť aj s tým, že sa niekto opije až potom...

-   -   -

"Nebuď medzi pijanmi vína ani medzi žráčmi mäsa;

lebo pijan a žráč schudobneje a driemota oblieka v handry."

Príslovia 23:20-21