AK KRESŤAN NECÍTI TÚŽBU ÚPLNE PODRIADIŤ SA BOHU, MÁRNA JE JEHO VIERA.

23.04.2018 16:52

"Smutné je, ak mladý človek do kostola nechodí, no ešte smutnejšie je, ak tam starý človek ešte chodí!" Vivékánanda

Čo tým Vivékánanda myslel? Predsa to, že človek musí budovať chrám v sebe! Prečo chodia ľudia za kňazom dookola s tým istým hriechom? Pretože nemajú záujem zmeniť svoj charakter, svoje srdce, a takáto primitívna viera im dosť vyhovuje! Myslia si, že môžu beztrestne hrešiť ďalej, že vraj nakoniec pre nich na Poslednom súde bude vyhlásená amnestia a všetko dobre dopadne! V 19. kapitole knihy Leviticus Boh stanovuje veľmi prísne kritériá - BYŤ svätým =NEHREŠIŤ. Koľkí z tých, čo si hovoria kresťania, usilujú o dokonalosť, o čistotu charakteru a o úplné podriadenie sa Bohu v myšlienkach, v telesnom obcovaní, vo svojich plánoch, túžbach a vo všetkých oblastiach života? Jednoducho túžba po Bohu musí byť u kresťana silnejšia nad všetky ostatné. Kto túto túžbu nemá, mal by sa o ňu hoci aj na kolenách modliť a prosiť, aby Boh v jeho srdci zvíťazil nad ním v každej oblasti života. Je to otázka života a smrti. Ak si raz túto túžbu človek v sebe uvedomí, musí si ju chrániť ako oko v hlave, nesmie dopustiť, aby sa mu pred ňu dostalo čokoľvek iné.

-   -   -

Hriech v hebr. pôvodine znamená mieriť vedľa, triafať sa mimo cieľ. Existujú kresťania, ktorí prežili od Pána Ježiša Krista plné odpustenie hriechov, no na jednej strane hriech ani nikdy nemôže byť odpustený, pretože kôli charakterovým nedostatkom sa bieda človeka ustavične opakuje! Triafanie sa mimo cieľ je náročné, únavné, zbytočné, a vyžaduje si energiu a čas, ktorý človeku už nikto nevráti späť! Jednoducho život v hriechu nie je život! Pýtal som sa kamaráta, silného kresťana ako sa má. Odpovedal: "S Pánom Ježišom je vždy dobre, iba pokiaľ človek ide do hriechu, tak sa má zle!" Podriadiť sa Bohu vo všetkých oblastiach života, byť Kristov telom i dušou, to nie je cesta pre slabých! No aby to vyhovovalo všetkým, máme tu nejaké oficiálne náboženstvo, ktoré je tak vzdialené od učenia Biblie a pôvodného učenia Pána Ježiša Krista ako nebo od zeme!

"Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom." Ján 6:56

Ak si niekto myslí, že sa to dá docieliť pojedaním oplátok, alebo pitím vína, je to jeho náboženstvo. Treba nad týmito veršami naozaj vážne uvažovať. Malo by sa stať zvykom kresťana do hĺbky citom študovať Bibliu každý deň.

 

P.S.: svet potrebuje ľudí, ktorí našli v sebe vieru v Pána Boha a stali sa chrámom Svätého Ducha. Veľmi ma inšpirovala kniha z edície Kresťanskí hrdinovia: HLBOKO V SRDCI ČÍNY, ktorú kúpite aj u nás tu.