Prečo nakupovať na Biblik.sk:

+ všetky veci odosielame 1. triedou

tovar od nás dostávate domov rýchlo

+ ponúkame iba nový, kvalitný tovar

+ dbáme na čistotu a hygienu

+ ku knihám zdarma krásne záložky

+ ku každej objednávke teraz darček

+ podporíte náš boj za normálny svet

Číslo účtu Biblik.sk  / Support us at: SK8583300000002101425963

Viac tu: https://www.biblik.sk/

VACCINES=FILTH, GARBAGE AND CHEMICALS

VAKCÍNY=ŠPINA, ODPAD A CHEMIKÁLIE.

Biblik.sk roky bojuje za to, aby ľudia nedávali očkovať ani seba ani svoje deti, dokonca ani svoje domáce zvieratá - očkovanie je metóda na šírenie chorôb, pravda sa ukazuje teraz!

Podporujte Biblik.sk - č. účtu:

SK8583300000002101425963

www.biblik.sk/clanky

"Očkovanie je jeden z najúčinnejších nástrojov na vyvolávanie chorôb a epidémií. Preto sa satanisti tak strašne trasú, aby preočkovali celý svet. Ak ste zdraví, odporúčame vyhýbať sa akejkoľvek vakcíne, dospelí, deti aj zvieratá - všetci by sa mali vyhýbať ich vakcínam!"

Viac tu: https://www.biblik.sk/pomoc-ludom/

Biblik.sk je aktívnym bojovníkom v boji proti očkovacej a čipovacej fašistickej diktatúre. Podporou Biblik.sk podporujete protifašistický odboj

"Očkovanie je jeden z najúčinnejších nástrojov na vyvolávanie chorôb a epidémií. Preto sa satanisti tak strašne trasú, aby preočkovali celý svet. Ak ste zdraví, odporúčame vyhýbať sa akejkoľvek vakcíne, dospelí, deti aj zvieratá - všetci by sa mali vyhýbať ich vakcínam!"

"Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj ich otroctvo." Mahátmá Gándhí

"Očkovanie je tá najväčšia špinavosť ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti." Miroslav Raninec, Biblik.sk

-   -   -

Ktorá je najpresnejšia Biblia? Slovenská preklad Roháček, a preto na Biblik.sk nájdete iba Roháčkov preklad.

Čítajte Bibliu,

sýťte sa Božím Slovom:

biblik.sk/svata-biblia/

SOLI DEO GLORIA!

JEDINE BOHU SLÁVA!

„ Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“

(Židom 13:8)

"Kto nečíta, nemá v skutočnosti žiadnu výhodu nad tým, kto čítať nevie." Mark Twain

"Dospel som k záveru, že celá záležitosť s očkovaním je jeden ale gigantický podvod! Veľa lekárov je presvedčených, že vakcíny sú užitočné, ale keď sa pozriete na pravé štatistiky a štúdie prípadov tých chorôb, uvedomíte si, že to tak nie je." Dr. A. Kalokerinos

"VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ."

gen. Milan Rastislav Štefánik

Nové zaujímavé citáty:

https://www.biblik.sk/pomoc-ludom/

 

"Očkovanie je tá najväčšia špinavosť ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti." Miroslav Raninec, Biblik.sk

"Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj ich otroctvo." Mahátmá Gándhí

"A Ježiš počujúc to povedal (im): ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE NEMOCNÍ. Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých ale hriešnych ku pokániu." Matúš 9:12-13

Biblik.sk už 10 rokov aktívne monitoruje situáciu rozprašovania chemtrails a bojuje za verejnú diskusu a zahájenie vyšetrovania týchto zločinov. Zdôrazňujeme nutnosť okamžitého ukončenia týchto akcií, ináč zrejme vyvolajú globálnu katastrofu. Píšeme aj články na odhaľovanie satanizmu, napr. tu a tu. Sme silno proti očkovaniu, očkovanie ako také považujeme za podvod a zločin. Okrem pochopenia nasledujúcej vety nepotrebujete o očkovaní nič vedieť: "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." (Matúš 9:12) Praktika očkovania zdravých ľudí pochádza od zlého. Sme silno aj proti čipom v občianskych preukazoch, ktoré potrebuje v prvomrade diabol a nie človek. Riskujeme život a bojujeme za to, aby sa tu dalo normálne žiť. Boj proti očkovaniu, proti chemtrails, proti čipom a bezhlavému inštalovaniu mobilných staníc vedieme už celé roky. Bojujeme za seba aj za vás a potrebujeme aj vašu podporu! Ak toto čítajú bytosti ktoré mi môžu poskytnúť azyl na normálnej planéte, kde vládne Boží poriadok, kde majú Boha a Pána Ježiša Krista v úcte, milujú Ho aj seba navzájom a dodržiavajú Jeho prikázania, tak ich prosím, aby ma kontaktovali, prosím vás o azyl. Biblik.sk nie je členom žiadnej organizácie. Vaše príspevky nám pomáhajú v boji za očistenie planéty Zem od fašistov a satanistov. Podporou Biblik.sk sa spolupodieľate na činnosti Biblik.sk + biblik.sk/clanky Č. nášho účtu: SK8583300000002101425963

"Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj ich otroctvo." Mahátmá Gándhí

"Očkovanie je tá najväčšia špinavosť ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti." M. RaninecViac tu: https://www.biblik.sk/

"A Ježiš počujúc to povedal (im): ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE NEMOCNÍ. Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravedlivých ale hriešnych ku pokániu." Matúš 9:12-13

Ak vy alebo váš známy trptíte psychickou chorobou, napíšte nám prosím e-mail so stručným opisom problémov + dátum narodenia (príp. iba vek pacienta) a kedy sa prvýkrát problém objavil. Píšte na biblikPÍŠZAVINÁČbiblik.sk Pošleme vám praktický návod, ako je možné psychickú chorobu aj vyliečiť a koľko vás to bude stáť. Teraz máte jedinečnú šancu využiť a aplikovať do praxe 10 rokov našich skúseností s pacientami. Niektorí z nich sa aj vďaka informáciám, ktoré dostali cez nás vyliečili aj z najťažších psychických chorôb. Zvlášť ak ste čerstvý psychiatrický pacient, napíšte nám rýchlo, pretože zvlášť v úvodnom štádiu máte vynikajúce šance na to, aby ste svoje zdravie získali späť. Modlite sa každý deň a proste si Svetlo, Silu a vytrvalosť, majte vieru a bojujte tak urputne, aby ste zvíťazili.   
ENGLISH: If you have any psychical disease or problems and you want to know how to cure it, please email us at biblikATbiblikDOTsk and we will send you further information and how much it will cost. Biblik.sk offers you 10 years of experience based on our work with psychiatric patients and some of them thanks to informations flowing through us are cured! Especially if you are a fresh psychiatric patient, e-mail us quickly, you have very good chances to get your health back. Thank you. Pray every day for Light, Strength and perseverance, have hope and fight to win!

Biblik.sk už 10 rokov aktívne monitoruje situáciu rozprašovania chemtrails a bojuje za verejnú diskusu a zahájenie vyšetrovania týchto zločinov. Zdôrazňujeme nutnosť okamžitého ukončenia týchto akcií, ináč zrejme vyvolajú globálnu katastrofu. Píšeme aj články na odhaľovanie satanizmu, napr. tu a tu. Sme silno proti očkovaniu, očkovanie ako také považujeme za podvod a zločin. Okrem pochopenia nasledujúcej vety nepotrebujete o očkovaní nič vedieť: "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ." (Matúš 9:12) Praktika očkovania zdravých ľudí pochádza od zlého. Sme silno aj proti čipom v občianskych preukazoch, ktoré potrebuje v prvomrade diabol a nie človek. Riskujeme život a bojujeme za to, aby sa tu dalo normálne žiť. Boj proti očkovaniu, proti chemtrails, proti čipom a bezhlavému inštalovaniu mobilných staníc vedieme už celé roky. Môžete mať podiel na šírení informácií cez Biblik.sk a vyjadriť podporu našej činnosti. Čítajte biblik.sk/clanky

Podporujte Biblik.sk - č. účtu:

SK8583300000002101425963Viac tu: https://www.biblik.sk/

 

PODPORTE NÁS / SUPPORT US:

Biblik.sk číslo účtu / Biblik.sk account:

SK8583300000002101425963