Kto nečíta, nemá v skutočnosti žiadnu výhodu nad tým, čo čítať nevie. Mark Twain

Človek chce lásku a jednotu s Bohom. S.N. LAZAREV

Sergej Nikolajevič LAZAREV: DIAGNOSTIKA KARMY

Sergej Nikolajevič LAZAREV  špičkový ruský liečiteľ, spisovateľ, psychológ, bioenergetik, duchovný učiteľ a originálny autor diela DIAGNOSTIKA KARMY, ktorému sa podarilo uskutočniť také objavy, aké v súčasnosti nemajú obdobu. Objavil a presne popísal hĺbkové štruktúry duše, ktoré určujú naše zdravie a osud. A nielen to, že ich dokázal uvidieť a popísať, ale vo svojich  knihách vysvetľuje aj systém, ktorý pomáha človeku bez zásahu liečiteľa či lekára uzdraviť telo, myseľ i osud. Knihy pána Sergeja Nikolajeviča LAZAREVA zo série DIAGNOSTIKA KARMY patria pre ľudí, ktorí poznajú ich hodnotu medzi tie najvzácnejšie na svete. Predávajú sa v miliónoch výtlačkov najmä v Rusku a v štátoch strednej a východnej Európy. Sú dokonca zaznamenané aj mnohé pokusy o rozšírenie falzifikátov. Všetky LAZAREVOVE knihy (Diagnostika Karmy; Človek Budúcnosti; Zdravie Človeka) u nás  pochádzajú  iba od oficiálneho zastupiteľstva S.N. Lazareva.

Špičkový, dnes aj medzi vedcami, lekármi a podnikateľmi uznávaný profesionálny ruský liečiteľ, psychológ, bioenergetik, spisovateľ a autor originálneho diela vzácnych kníh DIAGNOSTIKA KARMY, ktorému sa podarilo uskutočniť také objavy, ktoré v súčasnosti nemajú obdoby! Ako prvý v histórii objavil hĺbkové štruktúry duše, ktoré určujú naše zdravie a náš osud. A nielen to, že ich dokázal uvidieť a popísať, ale zároveň pre ľudí dokázal vytvoriť aj systém, ktorý umožňuje človeku na jemnej úrovni svojej duše uzdraviť telo a osud.

Viac tu: https://m.biblik.sk/  
Sergej Nikolajevič LAZAREV Špičkový, dnes aj medzi vedcami a doktormi medicíny uznávaný liečiteľ, psychológ, bioenergetik a originálny ruský autor  nesmierne vzácnych kníh DIAGNOSTIKA KARMY, ktorému sa podarilo uskutočniť také objavy, ktoré v súčasnosti nemajú obdoby! Ako prvý v histórii objavil hĺbkové štruktúry duše, ktoré určujú naše zdravie a náš osud. A nielen to, že ich dokázal uvidieť a popísať, ale zároveň pre ľudí dokázal vytvoriť aj systém, ktorý umožňuje človeku na jemnej úrovni svojej duše uzdraviť telo a osud.

Viac tu: https://www.biblik.sk/

Sergej Nikolajevič LAZAREV Špičkový, dnes aj medzi vedcami a doktormi medicíny uznávaný liečiteľ, psychológ, bioenergetik a originálny ruský autor  nesmierne vzácnych kníh DIAGNOSTIKA KARMY, ktorému sa podarilo uskutočniť také objavy, ktoré v súčasnosti nemajú obdoby! Ako prvý v histórii objavil hĺbkové štruktúry duše, ktoré určujú naše zdravie a náš osud. A nielen to, že ich dokázal uvidieť a popísať, ale zároveň pre ľudí dokázal vytvoriť aj systém, ktorý umožňuje človeku na jemnej úrovni svojej duše uzdraviť telo a osud.

Viac tu: https://www.biblik.sk/
pána S.N. LAZAREV