AKO TO JE S NEPOŠKVRENÝM POČATÍM? (9xDOPLNENÉ + Poznámka Biblik: Tí ktorí pravdu hlásajú, vysielajú alebo píšu, musia voliť vhodný spôsob jej podávania, ináč ťažko bude väčšinou akceptovaná.

23.11.2022 20:55

AKO TO JE S NEPOŠKVRENÝM POČATÍM? (9xDOPLNENÉ)

Na HS vyšiel článok, ktorý vyvolal flame (flame = búrlivá diskusia)

Uvedieme dva zaujímavé komentáre:

"Reinkarnácia je samozrejmá vo všetkých siedmich základných náboženských sytémoch včetne kresťanských - tam je to dobre známe, ale len u cirkevných špičiek. Žiaľ - u veriacich /ovečky /, to nesmú vedieť, prispelo by to im vedomiu múdreho poznania - Božích zákonov. To je nebezpečné."
 
pozn. red: článok Biblik.sk smrti, znovuzrodení a  reinkarnácii:
 
"pekný koment+
Aj ten článok je celkom na úrovni. Aj keď možno aj niektorým nekatolíkom, ktorí prežívajú zázraky sa to môže ťažšie čítať. Ak je v tom Slovo Pánovo, potom to stojí za tú námahu prečítať aj viackrát (Kto sa nenamáha, aby Pánovo Slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje! Abd-ru-shin)
Kto úprimne hľadá pravdu, nebude zúriť, keď sa zistí, že sa mýlil a v pohode s tým pôjde na svetlo! Po ovocí poznáte ich! (Matúš 7:20) Aké je ovocie zurvalcov, čo nemôžu prežiť ten článok? O hlavu nižší kolega v monterkách s tými trakmi sa v práci namosúreného šéfa spýtal: "Aké je Vaše ovocie, keď tu po ľuďoch stále len ziapete?" Šéf stíchol a zbledol ako stena! Proste v tom momente každému v hale bolo jasné, že ten bordel a mnohé problémy tam zapríčiňuje častokrát práve on! To je ten vhodný spôsob podania, možno, kto by bol o hlavu vyšší od šéfa, by zle dopadol... chápete ten timing (časovanie, obsah, spôsob podania) Proste, nerobiť zo seba šéfa, ale byť šéfom - v prípade písania článkov ak je autor básnik, zbytočné používať jazyk molekulárneho biológa, keď čitatelia sú zmiešané publikum."

"Súloženie ako také nie je hriech a aj svätá matka si niekedy rada zasúloží." :-) Hop, a sme doma - takto to bežne nemôžeš napísať, aj keby si mal na to tie najlepšie dôkazy - neprijali by ich! "Nežnosti medzi manželmi sú Bohu milé, dokoca i svätá matka má podľa Biblie veľa detí! Matúš 13:55, Marek 6:3" - tak toto by u väčšiny ešte prešlo! Chápete tie drobné rozdiely?

Iný rozmer by to celé dostalo ak by sme si vysvetlili alebo sa dohodli, čo je to zázrak.
záZRAK - niečo, čo je za zrakom, to, čo je bežnému zraku a vnímaniu bežných ľudí skryté.
Veď môžeme povedať, že ani kúzelník nerobí žiadne kúzla, sú to buď nacvičené triky, alebo niektorí využívajú džinov:
https://www.biblik.sk/news/do-the-best-magicians-use-the-forces-of-demons/
 
"Vo Stvorení vždy nie sú určité veci možné, z pohľadu večnosti to však neplatí!
"Boh stojí mimo Stvorenia", píše Abd-ru-shin.
Vo Stvorení sú možné veci podľa toho, ako človek vníma svoje ja. Ak človek svoje ja vníma ako osobné, existuje slovo "nemožné". Potom existujú tu na Zemi zatiaľ bohužial len výnimky, kedy človek z Božej milosti úplne roztopí celé svoje ja v Bohu. Potom je možné všetko! Stvorenie a Boh sú jedno! Počať dieťa jedným slovom je pre človeka v takejto úrovni vedomia ako pohnúť malíčkom! Nevieme, v akej úrovni boli skutočne Kristovi rodičia, podľa Biblie Mária bola akási jednoduchšia. O Jozefovi veľa nevieme, rozličné rodokmene Matúš/Lukáš to kto má na to normálne vysvetlenie? Pán Ježiš Kristus mal pochádzať z pokrvnej línie kráľovského rodu od Dávida - semena Dávidovho! (2Tim 2:8) Nedáva zmysel, prečo by kráľ, resp. potomok kráľovskej línie Jozef nemal normálne plodiť deti.
"Syn tesára" môže byť označenie napríklad ako "syn murára" (slobodomurára - človeka s tajným poznaním a elitným vzdelaním) U Pána Ježiša Krista hrá možno dosť rolu ten Egypt, kam ušli (Matúš 2:14-15)
Možno, ak by autor článok rozdelil na viac častí a postupne pripravoval publikum na vyvrcholenie, zaobišlo by sa to od zúfalých skatolizovaných komentov.
Vhodný minimalistický spôsob podania (napríklad viac krátkych článkov, aby to vydržali aj čítať a nezrútili sa pri jednom čítaní 5x ale napríklad len raz :-)
Iný spôsob podania by mal možno úspech aj u takých, o ktorých tu hlavne ide.
Dalo by sa dokonca vyhnúť aj slovu Boh aj slovu Dokonalosť (aby si hneď nemysleli, že sú pred svojim antropomorfizovaným bohom menejcenní) a použiť slovo Absolútno (Hawkins nazval svoje knihy o Bohu Vševidúce JA; Pravda vs. Nepravda; Moc vs. Síla)
 
 
"Abd-ru-shinov pohľad je obmedzený, snaží sa miešať ľudskú logiku a Božiu logiku, vôbec medzitým nerozlišuje. Železné zákony neznamenajú, že žena nemôže počať bez muža. To je tiež možno faktor viery, ak by žena verila, že počne bez muža, tak počne a potom sa urobí z toho štandard ako z iných "nemožných" vecí. Biblia hovorí: "Neprejde ťava uchom ihly, ale u Boha je možné všetko!" (marek 10:25-27)

Teda, počatie bez muža určite možné je! Možno, nemožné bolo aj lietanie vecí ťažších ako vzduch, dnes je to možné! Ako sa úroveň vedomia bude vyvíjať, raz možno budeme cestovať na iné planéty tak ako ten Prot z filmu K-PAX alebo ako v LA BELLE VERTE. A dnes je také cestovanie "nemožné", lebo vedomie bežného človeka tam ešte nesiaha (film LA BELLE VERTE môže zvýšiť úroveň vedomia)

Výraz nepoškvrnené počatie je sám o sebe chybný, Abd-ru-shin povedal dobre, že potom by sa na každú matku nahliadalo ako na špinavú!
Podľa Biblie má Pán Ježiš Kristus aj bratov aj sestry (Matúš 13:55, Marek 6:3)
Podľa toho, ako sa k nemu správali keď kázal, mysleli, že Mu šiblo, dosl. "mysliac si, že pošiel z rozumu" (Marek 3:21 - pozerajte preklad Roháček, kvalitou je top)
V prípade Pána Ježiša Krista sa zdá byť jediný dôvod na publikovanie počatia bez pohlavného styku čisto politický - pokusy o robenie bohyne z Márie - pričom Pán Ježiš jej hovorí len: "Čo mám s tebou ženo?" (Ján 2:4)
Podľa Biblie má Pán Ježiš Kristus bratov aj sestry, správajú sa k nemu tak, že vôbec nerozumejú Božiemu zámeru, nič nechápu ani jeho bratia ani jeho matka!
Ale čo ak by to bolo tak ako v Biblii? Možné je aj to! Je snáď Pán Ježiš Kristus - skutočný Pán a Kráľ tým niečo viac? Alebo ak sa počal cez pohlavný styk, ako by mohol byť niečo menej? On je vždy iba TEN, KTORÝ JE! A Pán je jeho titul, je smiešne, že sa dnes oslovujeme pre zmenu páni, donedávna sme boli súdruhovia, ale jeden je Pán: Boh! A Ten, Ktorý je s Ním jedno hovorí:
JA SOM - Cesta i Pravda i Život! (Ján 14:6) A možno, nemyslí tým seba ako osobu, ale pravé Poznanie seba v Bohu ako jedno večné, nekonečné, nekonečne živé JA, Ktoré je nezložené, nepočaté, nestvorené...

BOH - Vedomie, Bytie, Láska. Existencia, Vedomie, Blaženosť, na východe: SAT, ČIT, ÁNANDA, dokonca aj v katolíckej cirkvi naprieč mnohým jej dogmám a omylom je kompletne správne učenie Svätá Trojica!
Koho zaujíma, ako to skutočne je s tým Kristovým počatím, môže si osvojiť techniku svalového testu (David Hawkins knihy - snáď v každej je popísaná metodika. Knihy Davida Hawkinsa môžu zvýšiť úroveň vedomia. Odkazuje vo svojich knihách napríklad na knihu KURZ ZÁZRAKOV od Helen Schucman)
Pánovi Ježišovi Kristovi nič na svätosti neuberá, ak sa počal normálne pohlavným stykom! Na sexe ako takom nie je nič nečisté ani nič nesväté! Sex nie je zlý. Ani pištol ani nôž nie sú zlé, záleží na tom, ako a kto ich používa."
 
"Abd-ru-shin uvažuje v rámcoch "A, B", lebo vraj Boh urobil železné zákony, tak musia byť železné, pretože A je A a B je B" Vôbec neberie do úvahy, že z vyššieho pohľadu existuje ešte aj C a potom vyzerá úplne ináč aj A aj B! Napríklad C ako faktor viery, úroveň vedomia, rýchlosť mysli. Boh žne aj tam, kde nesial a zhromažďuje aj odtiaľ, kde nerozsypal! (Matúš 25:24) a u Boha aj ťava prechádza uchom ihly! Ani Abd-ru-shin nevysvetľuje Kto alebo Čo je Boh. Stále tam je uctievateľ a to, čo je uctievané, je to dualistické, nie je to učenie o Jednom Bohu! Je mnoho kníh od tých, čo "videli Boha" alebo vyššie svety, stále to môže byť iba pohľad cez ich myseľ a v rámci úrovne ich vedomia, nemusí to byť objektívny pohľad. Odkiaľ prišiel Pán Ježiš Kristus odpovedal farizejom na otázku, či videl Abraháma:
"PRV NEŽ BOL ABRAHÁM, JA SOM!" (Ján 8:58) všimnite si JA SOM a nie ja som bol!

Abd-ru-shin píše: "Tvor, na kolená pred svojim Bohom!" Pán Ježiš učí milovať Boha a chorých (chladných a vlažných) volá ku pokániu (Matúš 9:12-13) Pokánie nemusí byť len spínanie rúk, žobranie o milosť, prosíkanie o odpustenie alebo kľakanie - Pán Ježiš Kristus takémuto pokániu podľa Biblie na rozdiel od cirkví neučí! Veď človek za normálnych okolností by mal v radosti otvárať náruč a modlitbu ako vyjadrenie lásky a vďaky Bohu. Asi sa niečo stalo, vzťah človek Boh je u väčšiny ľudstva porušený, o láske a jednote s Bohom nemá tušenia ani člen bežnej cirkvi ani vodca! To nemajú byť dobré skutky ako páchanie dobra, ale ako prirodzená potreba Bohu niečo ponúknuť, ako partner svojej milovanej. Predseda Hnutia Grálu, náš drahý MUDr. Jan Palouček (super prednášky na youtube) učil, že jediné, čo môže človek ponúknuť za darovaný život, je život sám! On to tak cítil a nebral to ako obeť! Veď to vyplýva z túžby po Bohu, aj partner sa chce so svojou milovanou zjednotiť. Veriaci túži seba zdokonaliť ako nástroj. Možno, aj v športe to ide len tak, že športovec je so svojim autom či tenisovou raketou jedno. Je Roger Federer s raketou stále Roger Federer? Alebo je to Federer+raketa? Hamilton sediaci vo formule je on a formula? Závisí to od uhlu pohľadu? Ak by sme išli ďalej, a delili telo na kúsky, tak Federer bude Federer aj keby mu usekli ruku a nohu, teda, čo je človek? Môže sa vidieť cez svoje oči, alebo "očami" Boha. Očami Boha, človek nikdy nie je oddelený od Neho a teda nepotrebuje pokánie! Kým však dospeje k tomuto pohľadu človek, možno to trvá nespočetné množstvo inkarnácií :-)

Dokonca aj pokánie môže posilňovať ego! Možná je iná úroveň pokánia, pokánie z vyššieho pohľadu (kniha KURZ ZÁZRAKOV, Helen Schucman) Úroveň učenia Abd-ru-shina je možné zmerať svalovým testom (Dr. David Hawkins metodiku svalového testu popisuje snáď vo všetkých svojich knihách)

Problém býva určité veci povedať a kto ich pochopí, zisťuje, že ich nemôže zapísať, šlo by to možno v podobenstve (Biblia), umením, v symboloch, v obrazoch (kruhy v obilí) Súčasným písmom - nie sú zatiaľ známe slová. Možno preto Pán Ježiš nič nepísal, Jeho úroveň vedomia viac než 10-násobne presahovala úroveň vtedajšieho bežného človeka. Možnosti s každým dosiahnutým bodom (u ľudí stupnica 1-1000) s vývojom vedomia rastú na n-tú, každý dosiahnutý bod otvára možnosti, o ktorých sa predtým nikomu ani nesnívalo!

Viera, úroveň vedomia, rýchlosť mysli - tak je možné aj to, čomu dnes hovoríme zázraky a ak niekto vynájde spôsob ako to vôbec podať, stáva sa z toho norma ako napríklad novotvorba zubov, amputovaných orgánov, obnova zraku - prostredníctvom zámeru (cieľa), mysle a jasného postupu - techniky učí Dr. Arkadij Petrov, knihy sú dostupné aj v češtine. Doteraz, nebývalo bežné, že amputované orgány a končatiny dorastajú, ak začne tieto jednoduché postupy používať viac ľudí, ani nebudú potrebné, pretože sa zmení paradigma. Vedomie jednotlivca a ľudstva prechádza vývojom, zopár duchovne pokročilých jednotlivcov môže posunúť vpred celú Zem. Čo ak by dnes na Zemi žilo 5 alebo 50 ľudí s úrovňou vedomia Pána Ježiša Krista? Zuby budú dorastať bežne samé od seba, slovom sa voda premení na víno, mŕtvi budú vstávať z mŕtvych alebo sa umierať nebude vôbec! To by bolo možno s piatimi úrovne Pána Ježiša Krista, ale s 50-timi sa ani nedá popísať hĺbka a šírka vnímaného sveta. Už nie teleportácia ale cestovanie medzi dimenziami a oveľa, oveľa viac, čo zatiaľ ani nedokážeme nijak pomenovať, to človek padá na kolená od úžasu veľkosti Boha! Nedá sa vyjadriť radosť z pohľadu do takej diaľky, kde stále vidíte a chápete všetko lepšie ako pod tým najlepším mikroskopom! Ste súčasťou milárd radostí naraz, akoby sa láska umocnila tak, že sa v Nej rozpustíte, aby ste to vnímali už celé. Je smiešna predstava existencie v tele, tam kde v radosti tvoríte nové bunky všetkých tiel Vesmíre zároveň, to je radosť za hranicami predstavy! Dnes si vieme predstaviť vesmír, viac vesmírov ale dimenzie už väčšinou nie. Vývoj môže byť možno nekonečný, jedného dňa už nebudeme chcieť vyššiu úroveň vedomia, ale byť "TO". Nemá to nič spoločné "stať sa Bohom", toto je úplne neosobné, je to Absolutno - je všetkým a ak o to stojíte, v milosti vás môže pohltiť - možno, úroveň lásky (úroveň vedomia) je potrebná taká, že bez váhania za "TO" dáte život, nie ako obeť, ale dobrovoľne, ak "TO" má byť. Ako Pán Ježiš Kristus mohol chcieť niečo iné než Vôľu Otcovu alebo hovoriť niečo iné než Svätú Pravdu, keď Otec a Syn sú v láske jedno? Zmysel Zákona a zmysel prikázania MILOVAŤ BOHA (MArek 12:28-34; MAtúš 22:34-40), kto nemá tužbu po Bohu, môže si ju na kolenách prosiť a kto si myslí, že Boha miluje málo, môže si prosiť, aby Ho miloval viac. Boh nič viac od človeka nechce - lásku za lásku. To nie je ani obchod, ani prikazovanie. Čo zaseješ, to zožneš. Boh hovorí - sej iba živé zrno, lebo neplodné spôsobí hlad. Kto neverí, sám zistí. Ale prečo by mal triezvy človek chcieť niečo iné? A ako došlo k takému veľkému zabudnutiu, že si ľudstvo ako po ako po riadnom nočnom žúre plného alkoholu, hluku, dymu a omamných látok len postupne a ťažko spomína? To čo sme urobili zo seba a s týmto svetom? A prečo, kôli čomu? Kto a čo nám tu celý ten čas vlastne podával, na tejto spočiatku možno lákavej párty? Sme tu akoby nahúlili tak, že sme už ani nevideli ďalej od fajky! Ako v rozprávkach čakáme na hrdinu, ktorý nás konečne vyslobodí z diablovho hostinca! V tom hostinci sú okrem ostatných pocestných dokonca rovnako mafiáni ako aj farári! Málokto sem príde zvonku nás varovať, doteraz na takých hrdinov vždy vybehli čerti a hneď takého od dverí vyhodili alebo rovno zabili! - - - (Poznámka Biblik: každý, kto mal ako Pán Ježiš skutočný, a dokonca aj tým najobyčajnejším ľuďom zrozumiteľný plán záchrany bol terorista číslo jeden a išli po Ňom ako osy, niekoľkokrát sa Pána Ježiša podľa Biblie pokúšali zabiť, pretože On Pravda JE a prehlasoval to o sebe (pozri Ján 14:6) a dokonca, na rozdiel od mnohých špičkových mysliteľov, vedcov a aktivistov vedel pravdu podať tak, aby jej aj všetci rozumeli (!) A tým bol pre každé zlo nebezpečný! Obvinili Ho z rúhania, pretože šíril pravdu spôsobom, ktorý sa dal väčšine vtedajších ľudí aj dobre pochopiť! Kto mal oči a uši, kto Pravdu chcel vidieť a počuť, mohol a môže aj dnes. Máte aj teraz príležitosť! Ale tí, ktorí pravdu hlásajú, vysielajú alebo píšu, musia voliť vhodný spôsob jej podávania, ináč ťažko bude väčšinou akceptovaná.

"Svet je dohodnutá informácia." (cit. prof. Jan Rak) Znamená to, že ak sa dohodneme, že bežne budeme prechdázať cez steny alebo sa teleportovať na vzdialené planéty, bude to norma! Zatiaľ teleportácia vyžaduje jedincov s úplne inou rýchlosťou mysle a prechod cez steny vyžaduje učenie ako sa úplne možno až na úroveň atómov zmenšiť tak, že cez tú stenu sa dá prejsť. Zatiaľ, pretože sme sa tak dohodli, na prechod cez stenu bežne používame dvere :D "
 
"Židovské rabínske záznamy označujú Ježiša tiež ako Panderovho syna.
Je známy aj zápis, v ktorom filozof Celzus spomína, že Ježiš sa narodil v dôsledku Máriinej nevery a jeho skutočným otcom bol rímsky vojak menom Panthera.
Jánovo evanjelium 8. kapitola, verš 41: „Povedali mu (Ježišovi): My sme sa nenarodili zo smilstva"."
(pozn. red.: dokonca aj v takom prípade ak by to tak bolo, Pánovi Ježišovi Kristovi to nič neuberá na svätosti a už vôbec to neznižuje hodnotu a pravdivosť Jeho Slov, ktoré nám priniesol od Boha)
 
"To tiež nijak neznižuje Svätú Pravdu, ktorú Pán Ježiš Kristus hlásal a za ktorú tu na Zemi kôli židovskej luciferskej pýche musiel zomrieť! O židovských spisoch je možné pochybovať, tí sa dokonca ešte v minulom storočí oficiálne mali modliť modlitbu :
"Ty Jeho kríž (Kristov) budeš zavrhovať, tfuj!" (toto bolo podľa istého zdroja v knižkách pre židov) Oni na pravdu a skutočného Boha a Božích synov pľuli aj vtedy aj dnes! Podľa iného zdroja, ich boh sa v skutočnosti volá JEBE, a nie JHVH! Dnes sa hovorí, že nemali hlásky, pričom ich žalmy v Biblii - Žalmy Dávidove sa začínajú "Alef". Dnes sa hovorí, že sa nevie, ako sa meno ich boha vyslovovalo, oJEBEávájú , lebo ani nič iné nevedia"
 
"Bohu nic nie je nemozne"
Keby bola pravda čo píšete, tak sa Pán Ježiš vôbec nemusel na zemi narodiť a Stvoriteľ by svoj zámer mohol urobiť bez neho.
Ak sa predsa len narodil , potreboval jesť, piť, ísť na WC, ak telesne trpel a fyzicky zomrel na kríži, tak elementárna logika vyvodí záver, že ho museli aj fyzicky počať... Otec a Mama. Prečo by v tomto bode mala byť nejaká výnimka, keď to v zmysle Božích zákonov vôbec nie je potrebné.
Okrem toho,
uvažujme nad tým, aký dôvod mala Mária na to aby povedala evanjelistovi Lukášovi nasledujúcu príhodu zo svojho života:
Lk1.46 "...Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána 47 a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, 48 že zhliadol na poníženie svojej služobnice,... "
Čím tak asi mohla byť Mária pred vtedajšou verejnosťou ponížená? Žeby neplánovaným tehotenstvom?
Prečo musela ďakovať Stvoriteľovi za to že vzhliadol k nej ( zvestovaním/zasvätením), čo jej dalo silu čeliť nepríjemným pohľadom ľudí?
Logické odpovede sú tie, že si bola vedomá toho, že urobila na vtedajšiu dobu niečo neprípustné (preto ten pojem "poníženie" uvedené v Lk, a ta vďaka za ("vzhliadnutie k nej"), za zvestovanie/zasvätenie, že je vlastne účastná mimoriadneho diania, a preto má zanechať obavy...
Keby to bol dej mimo telesného diania ako tvrdia dogmatický cirkevníci, teda mimo jej vôle a vedomia (čo v tomto prípade nie je vôbec možné), tak by sa necítila vinná a na mimoriadnu "vďaku" a reči o "ponížení" by nemala dôvod ..."
 
"Lamsov preklad Biblie sa považuje za top z anglických, zo slovenských je top Roháček, z českých Český kralický preklad. Lamsov Ján 2:4
"Jesus said to her, What is it to me and to you, woman? my turn has not yet come."
"Čo s tým mám ja a teba je po tom čo?" aj tak by sa to dalo preložiť! Zaujímavé, Pán Ježiš Kristus jej nikdy nehovorí mama, bol synom úplne inej matky? Úctu Márii on nepreukazoval, akoby ani ona v Neho neverila a nič nechápala! (verše, kedy sa Pána snažila Mária a príbuzní zastaviť (Marek 3:21)
Prekladmi Biblie sa zaoberali tu:
https://www.biblik.sk/news/world-best-bible-translation-george-lamsa-translation-najkvalitnejsie-preklady-biblie-na-svete/
Je zaujímavé, že dnes má každá organizácia iný originál ako mal Roháček a zámerne sú povynechávané časti - oproti Roháčkovi je z ekumenického prekladu doslova vyškrtnutých 10 strán a to len z Nového zákona:
https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstvo-ekumenickej-biblie/
Každá organizácia ako sa zdá, si Bibliu prispôsobuje, ako sa im hodí. KJV, LAMSA, ROHÁČEK, ČESKÝ KRALICKÝ PREKLAD sa vlastne, zhodujú, na rozdiel od tých nových! Asi jediný verš, ktorý má byť v Roháčkovi a v Českom kralickom preklade preložený ináč je DT21:9 - má tam byť "odpraceš vinu nevinnej krvi", ale preložené je "odpraceš nevinnú krv". V iných veršoch neviem, či sú zásadné rozdiely ale zdá sa že nie, ak vieš, možeš prosím ťa napísať.
Ale v nových prekladoch napríklad Matúš 9:12, 13 - vynechané "ku pokániu", vlastne aj v starších katolíckych. Buď vychádzajú z iných zdrojov, alebo je to zámer, Stojí to za to aspoň prebehnúť:
https://www.biblik.sk/news/nebezpecenstvo-ekumenickej-biblie/
 
 

 

Biblik.sk

POD TOUTO VLAJKOU BOJUJEME PROTI SATANISTOM A FAŠISTOM, POD ČERVENOU VLAJKOU BOJUJEME ZA SLOBODU A ZA NOVÝ, HARMONICKÝ ŽIVOT V NORMÁLNOM SVETE
 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

TEMPUS VERITATEM PARIT
čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!
THE TIME OF TRUTH IS COMING!

Prosíme vás o podporu / Please support:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU