AKO ŽIŤ BOŽÍMI PRIKÁZANIAMI A PLNIŤ BOŽIU VÔĽU? / FOLLOWING COMMANDMENTS AND LIVE IN THEM IS POSSIBLE IN UNITY WITH GOD (SK, ENG)

19.02.2021 16:41

"Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi." Ezechiel 20:11

"And I gave them my statutes, and shewed them my judgments, which if a man do, he shall even live in them." Ezekiel 20:11

-   -   -

AKO ŽIŤ BOŽÍMI PRIKÁZANIAMI A PLNIŤ BOŽIU VÔĽU?

Láska a jednota s Bohom je jediná cesta! Zvonku, v dualite to nikdy 100% nepôjde, vždy tam bude určitý odklon. /niečo mimo Boha, hriech/ Zlá situácia je spôsobená odklonom. Nakoľko sme ako ľudstvo a mnohí jednotlivci obvykle nemali žiadne ciele, nemohli sme nič z toho, čo by sme chceli dosiahnuť. Možno aj preto máme to, čo nechceme. Ako by išlo mať čo všetci chceme? Nemyslím nejaké jednorazové záležitosti, ale takú celkovú trvalú spokojnosť ako v Nebi tak i na Zemi. Ak by Slnko nemalo dostatočnú príťažlivosť (lásku), nebola by funkčná takáto slnečná sústava. Ak človek nemá dostatok lásky, alebo si postaví za svoj najvyšší cieľ niečo iné ako splynutie s Bohom, nesmeruje k jednote, ale riskuje, že sa odtrhne od nej. Život je potom drsný, neuspokojivý, neharmonický. Možno je za tým len lenivosť vyvíjať úsilie o lásku k Bohu. Milovať Boha, ľudí a život je prirodzené a v určitom bode to už "krúži okolo Slnka" samo, až radosť to vidieť! Ak sa človek aspoň raz v živote takto zaradí na svoje miesto, potom vie, čo je to vlastne Život. A to, čo žil predtým ani nebolo tak živé, a vlastne, ani sa to životom nedalo nazvať.

Aj silno zamilovaní ľudia sa snažia úplne zjednotiť s tým, koho milujú. Obvykle však prichádzajú do bodu, kedy to už viac nejde. Ak niehoko veľmi milujeme chceme ho celého, úplne ho do seba poňať, "zjesť", zjednotiť sa s ním navždy. Človek je od prírody prirodzene naprogramovaný smerovať k láske a jednote s Bohom. To ho môže trvale uspokojiť, a určite nič iné. Človek je stvorený k duchovnému obrazu Boha, mal by poznať sám seba, prijať toho jediného pravého Boha Ježiša Krista, svoje JA SOM (pozri a medituj Ján 14:6) Náhoda to určite nie je, že v jazyku šľachty - francúžštine JEŽIŠ=JE SUIS=JA SOM

Úplné naplnenie nie je dlhodobo možné ani v tom najlepšom partnerskom vzťahu. A nakoniec, úplná trvalá jednota človeka s človekom na Zemi bežne aj tak nemožná, a smrť vás rozdelí aj tak. Zjednotiť sa úplne a dokonale, sa môže podľa mňa iba to, čo je samé úplné, celkové a večne dokonalé Jedno - to, čo je samo to Jedno, ako Boh s Bohom. Môže harmonický vzťah na ceste k Bohu v mnohom pomôcť, ale človek, ak chce nájsť a uchovať si tú detskú radosť zo života,  musí ísť ďalej. Prekročiť sám seba, svoj tieň, zvíťaziť nad sebou. Človek však má vždy určité limity, Boh nemá žiadne!

"...lebo u Boha je všetko možné." Marek 10:27

Preto "celé" šťastie je možné nájsť iba u Boha, ostatné sú všetko odlesky v zrkadle, nemajú pravú chuť ani pravú vôňu Života. A milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou je pre človeka nemožné, iba u Boha je to možné, v úplnej jednote s Ním. Mať maximálnu lásku k Bohu a byť s Ním Jedno, tak ako Pán Ježiš: "JA A MÔJ OTEC SME JEDNO." Ján 10:30

 

Pán Ježiš dáva najdôležitejšie Prikázanie, milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a z celej svojej sily :

https://www.biblik.sk/news/najvacsie-prikazanie/

Pociťovať stále to naplnenie a šťastie, ktoré na ničom nezávisí, si vyžaduje byť nepripútaný a nezávislý ako dieťa (...keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do Božieho kráľovstva. Matúš 18:3 ) Láska k rodičom je prirodzená vec. Boh je Otec, Syn a Duch svätý. Existencia, vedomie, láska. Otec, Matka, Duch láska. Spolu plodia život. Obraz na Zemi je zdá sa veľmi podobný obrazu "na Nebi". Biblia zakazuje spodobňovať Boha, pretože v rôznych náboženstvách sa božstvá stotožňujú a pripodobňujú osobám. Myslieť na niekoho druhého alebo niečo si predstavovať v súvislosti s Bohom je dualita, k jednote to nesmeruje. Zo zmyslov môžeme využiť cit alebo vlastnú skúsenosť prítomnosti Boha. Úsilie o čo najväčšiu lásku k Bohu môžeme vyvíjať aj tak, že lásku k osobám alebo veciam čo milujeme, prenášame hneď na Boha v srdci. Takto môže byť každý pravý jogín a myslieť s láskou na Boha aj miliónkrát za deň.

Boha by sme si nemali predstavovať nijak, ani ako Ježiša, ani ako ako Máriu. Boh stojí vždy vyššie ako človek. A dokonca vyššie ako ten najväčší svätec či anjel. Potom je jasné, prečo človek nemôže ako Boha uctievať ani Máriu, ani Slnko, ani anjelov a svätých. A možno každé, aj to najlepšie spodobovanie Boha je určité zníženie Božieho majestátu. Smutné, že náboženstvá akoby človeka skôr odkláňali od pravej Cesty. Tak ako má každý iného partnera, každý vzťah s Bohom je osobný. Náboženstvá by ho nemali narúšať ani vyhlasovať svoje učenie za jediné správne a spásonosné. Pretože: "Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach." Matúš 7:21

Pokiaľ nie je láska a jednota s Bohom, nebude možné "plniť" Božiu vôľu, vždy tam bude určitý odklon, ktorý prináša aj riziká úplného odpadnutia. Ako vidíme na príklade anjelov, ktorí zhrešili, možno potom ani byť anjelom nie je nič moc... Možno aj anjeli majú zmysel a cieľ života a možno, keď raz všetko bude v úplnej jednote s Bohom, vesmír sa začne odznova. O anjeloch a o tomto veľa neviem, treba sa zaujímať o seba. O to, čo je môj zmysel života, či to, čo robím, mám rád. Taká istota, že činnosť alebo práca má naozaj zmysel. Boh očakáva úrodu, rozvoj talentov, daností a schopností, ktoré sme od Neho dostali (Lukáš 19:11-27; Ján 15:2) Ak sa normálne staráte o zdravý strom v čistej prírode, príroda robí väčšinu práce za vás. Ak svoju prácu milujete, robí vám to radosť vydávať úsilie, lásku a energiu. Ako hovorí známy milionár Dan Pena: "Nemôžete robiť všetko čo chcete, môžete robiť to, čo naozaj milujete, pretože to eliminuje väčšinu prekážok."

Všade môžeme vidieť, ako nás Boh miluje a dáva nám dobré veci pre nás. Boh nám dáva dobrý príklad, ako pristupovať k veciam aj k ľuďom. Ukazuje nám celým krásnym Stvorením pravý zmysel života a v Jeho dielach nenájdeme jedinej chyby. Boh je niečo úplné, všeobjímajúce a dokonalé. Myslím si, že práca, činnosť aj život uvedomelého človeka má mať vyšší zmysel ako jednorazový pozemský, aby sa darila, bavila aj napĺňala celého človeka. Aby potom ľudia neboli prekvapení:

"Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví."

  Marek 10:31

 - - -

ENGLISH:

FOLLOWING COMMANDMENTS AND LIVE IN THEM IS POSSIBLE IN UNITY WITH GOD

You may translate the slovak article for futher explanation, or please meditate with this verses:

 

Ezekiel 20:11; John 14:6, Mark 10:27, Mark 10:31, John 10:30, Matthew 8:18, Matthew 18:3, Matthew 7:21, Luke 19:11-27, John 13:20, John 15:2, John 6:48 and Mark 12:28-34

(Mark 12:28-34 is the most important)

- - -

"You cannot do anything you want, you can do what you have passion for, because that eliminates most of crap." Dan Pena

- - -

"But many that are first shall be last; and the last first." Mark 10:31