BORIS RATNIKOV: O VPLYVE SILOVÉHO POĽA POČÍTAČA, MOBILNÉHO TELEFÓNU A MIKROVLNKY

24.10.2021 21:01

Poznámka Biblik: Nielen vyžarovanie obrazoviek, ale aj blízkosť káblov či prepäťoviek môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Podľa možnosti PC káble, prepäťovky či káble od tlačiarne (elektrické) - je dobre umiestniť elektrickú kabeláž čo najdalej od tela. (Napr. ani postele by nemali byť v blízkosti zásuviek a káblov)

Naše merania ukázali, že niektoré prepäťovky a niektoré káble vyžarujú veľmi silné nízkofrekvenčné elektromagnetické pole. V normálnom svete by boli štandardne káble tienené, dnes však normy robí priemysel, okrem toho,  globálnym cieľom samozvaných svetovládcov je zníženie počtu ľudí. Teda, Wi-Fi, mobily, nové autá (vyžarovanie od paluboviek, radary, silné rádiové žiariče a senzory vnútri aj vonku, viac tu), technika, počítače, lieky, potraviny vakcíny - u tohto všetkého treba predpokladať, že boli skonštruované ako nástroje na ovládanie mysle a vyvolávanie chorôb a úmrtí, preto by človek mal byť maximálne opatrný, mobil si nikdy nedávať k hlave a čo najviac znížiť vystavovanie sa elektromagnetickému žiareniu (Wi-Fi nahradiť káblami, minimalizovať čas strávený pri TV a PC, relax a regenerácia v prírode ďaleko od vysielačov atď.

Boris Ratnikov je bývalý generálmajor ruskej FSO, ktorá má na starosti ochranu vysokých štátnych úradníkov. Jednalo sa aj o duchovné pôsobenie a predvídanie udalostí a útokov... Boris Ratnikov bol členom tímu ochranky ruského prezidenta v Kremli. Ďalšie zaujímavé videá Borisa Ratnikova nájdete tu , tu a tu

B. K. Ratnikov O VLIVU SILOVÉHO POLE POČÍTAČE, MOBILNÍHO TELEFONU, MIKROVLNKY. ŽIVOT NA HROMÁDCE

https://www.youtube.com/watch?v=p_xZS7ObpE4

 

Prepis titulkov:

B. K. Ratnikov O VLIVU SILOVÉHO POLE POČÍTAČE, MOBILNÍHO TELEFONU, MIKROVLNKY. ŽIVOT NA HROMÁDCE.

 

Nyní budeme mluvit o informaci, kterou byste měli vzít na vědomí, protože je velmi důležitá. Informace se týká přístrojů, které nás obklopují, a to bytových přístrojů, komunikačních zařízení a dalších.

V současné době je hlavní příčinou dystrofie a debilizace lidského vědomí právě vliv počítačového silového pole.* Proto vás žádám, abyste tomuto tématu věnovali pozornost, protože „toto silové pole nejen že blokuje pronikání různých informačních polí do chromozomů jader, ale stejně jako každé elektromagnetické pole ničí membrány našich buněk. V počítačovém silovém poli lidské tělo pomalu umírá. Na molekulární úrovni je mechanizmus zničení člověka následující: v silném elektromagnetickém poli jsou nejprve zničeny buňky nervového systému cév, srdce a dalších vnitřních orgánů a pro obnovení této ztráty dává mozek člověka příkaz brát aminokyseliny ze svalových bílkovin… (tzv. Covid?, pozn. red.) Počítač také bohužel v člověku nerozvíjí obrazné myšlení, ale nahrazuje ho svými virtuálními konstrukcemi. Obecně řečeno, počítač formuje v lidech lenost mysli. Výsledkem je, že lidský nervový systém ztrácí schopnost vytvářet vlastní obrazy.* Virtuální komunikace nerozvíjí citovou stránku člověka a lidé tak začínají postupně ztrácet cit lásky k sobě navzájem. Pak se pro ně stává důležitější jen sex, jako u zvířat.

Proto se dnes tak prosazuje takzvaný život na hromádce. Koneckonců, sex bez pravé lidské lásky znamená v podstatě dvě-tři vteřiny příjemné křeče a po nějaké době u člověka nastupuje morální zpustošení. Takoví lidé pak nejsou schopni vybudovat plnohodnotnou rodinu, protože rodinu, stejně tak jako dům, je potřeba budovat a mít dobrou představu o tom, co „vnitřní výzdoba“ a co je „vnější fasáda“. V takových případech, kdy lidé spolu žijí na hromádce, se partner chová k partnerce jako samec a dívka, hrubě řečeno, jde z ruky do ruky. Od jednoho partnera k druhému, protože jeden muž jí nevyhovoval, druhý, třetí, čtvrtý… Všechno by bylo v pořádku, ale jde o to, že energoinformační pole dívky zaznamenává všechna pole a narušení, která u jejích sexuálních partnerů existují. A pak tyto zlozvyky, které tito sexuální partneři měli, např. sklon k alkoholismu, drogové závislosti, násilí a podobně, to vše se pak může projevit u budoucích dětí této dívky. Proto je toto téma tak vážné a je nutné k němu tak přistupovat!

Život na hromádce nepředpokládá odpovědnost ani za rodinu, ani za dítě. Vypadá to jako by na louku vyhnali kozy nebo krávy, býček s krávou se sešli a „dělají svou práci“… A nejen toto se dnes propaguje. Už i samotné slovo láska bylo poníženo na úplně nízkou úroveň! Protože když lidé řeknou: „jdeme provozovat lásku…“ Lásku ale nelze provozovat! Láska je přece cit, je to tvůrčí vysokofrekvenční energie! Nemůžeme přece provozovat energii! Nemůžeme provozovat cit! Láska člověka povznáší, inspiruje, vede životem! A tímto u nás lásku přirovnali jen k živočišnému pocitu (pudu). Proto, když někdo řekne – oni šli provozovat lásku… Jaký nesmysl!

Sledujeme-li například film či představení v divadle, pak by správné umění mělo člověka povznášet, ne ho naopak degradovat, jako když herci na jevišti například sprostě nadávají, má se za to, že tak odráží realitu. Ale žádnou realitu neodrážejí – prostě vás tím jen ponižují na úroveň zvířat. Je přece jasné, že pokud se člověk nerozvíjí, zůstává pouze na úrovni rozumného zvířete, kdy u něj funguje jen instinkt přežití. Aby tedy mohl být nazýván člověk člověkem, je nutné, aby se rozvíjel!

Nyní bych se ještě vrátil k těm hrozbám, které představují ty různé přístroje, které nás obklopují. Je-li náš mozek jakýmsi generátorem elektromagnetických vln, pak na něj lze působit stejnými prostředky jako na každé elektromagnetické pole. Vezměme si např. stacionární radiotelefon, který máme doma (pozn. red.: bezdrôtová pevná linka) Při držení tel. trubky u ucha proniká elektromagnetický impulz do hlavy do hloubky až tří centimetrů, což začne ovlivňovat mozek. Pokud tedy po dlouhou dobu mluvíme po radiotelefonu, může se nám vyvinout mozkový nádor, který se později promění v rakovinový. A chcete-li se tomu vyhnout, je lepší zapnout hlasitý odposlech a nemluvit příliš dlouho.

To platí také (o silovém poli počítače už jsem mluvil) o běžném mobilním telefonu. Jde o to, že i zde jsou elektromagnetické impulzy, proto není dobré telefonovat dlouho, zejména dětem a těhotným ženám. Užívání mobilu má velmi negativní dopad na ještě nenarozené dítě. Faktem je, že na Západě i jinde v zahraničí byla v řadě zemí zavedena trestní odpovědnost za to, že dětem do 12 let rodiče dovolují mít své vlastní mobily. Tam je to přísné. V Bangladéši je dokonce stanoven trest smrti, pokud rodiče dítěti do 12 let koupí mobil a umožní mu ho používat. Z ničeho nic to nevzniklo! A tady u nás, prosím, je to velmi prosté, hlavní je, aby dítě bylo vždy na příjmu, a jak na něj mobil působí, na tom nezáleží… Dítě nosí mobil celý den, je to důležitý předmět jeho zájmu a následně samozřejmě dostane různé nemoci, různá selhání v těle a co je příčinou, nikdo samozřejmě netuší. Jedná se však o působení elektromagnetických impulzů.

Také bych ještě rád řekl pár slov o nebezpečí mikrovlnky. Když jsem pracoval jako ochranka u prezidenta v Kremlu, všechny mikrovlnné trouby tam byly na rozkaz zakázány. Byly odtud odstraněny a vyhozeny, protože jídlo připravené v mikrovlnce je jedovaté a není vhodné k požití. Vězte, že vládnoucí elita mikrovlnné trouby nepoužívá! Škodlivost takového jídla byla prokázána studiemi švýcarského vědce Dr. Hanse Ulricha Hertela. Takové jídlo člověka pomalu ničí. Nejprve degeneruje krev, pak tkáně vnitřních orgánů. Hertel dokázal, že mikrovlnné teplo ničí molekuly vody – proměňují se v něco jiného než vodu, což je pro tělo smrtícím jedem. Takové jídlo způsobuje v těle leukocytózu a abnormální zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, patologie kardiovaskulárního systému a rakovinu. Proto to, co jsem řekl o těchto přístrojích berte vážně a buďte pozorné. Pro ty, kteří tyto věci prodávají, je velmi výhodné, aby je měl každý, ale nikdo vám neřekne, jak negativně ovlivňují vaše zdraví.

Děkuji Vám za pozornost! A buďte opatrní!

 

* „Počítač – to je tři sta wattové elektromagnetické pole,“ dodal Dobran Glebič. „Můžete si myslet, že počítačoví programátoři jsou dystrofici, protože mají sedací práci, a že mají to kvůli hypodynamii. To je do jisté míry pravda. Ale hlavní příčinou dystrofie a debilizace vědomí je vliv silového pole počítače. Blokuje nejen pronikání informačních polí do chromozomů jader, ale stejně jako každé elektromagnetické pole ničí buněčné membrány.“

V počítačovém silovém poli lidské tělo pomalu umírá. Během nočního odpočinku se však částečně obnovuje, ale na jeho úplnou obnovu není dost času. Hned ráno je tělo opět vystaveno stejnému působení – kdyby to bylo jen v práci, ale k tomu dochází dokonce i doma. Protože počítačoví odbornici si bez svého „zabijáka“ nedokáží představit ani minutu. Počítač je pro ně drogou. A nejen pro ně, ale také pro všechny, kteří jsou zapáleni do hraní počítačových her. Za tímto účelem jsou všechny tyto hry vytvořeny – aby se člověk stal závislý na tomto neštěstí, které z něj nakonec vysaje veškerou životní energii.

Na molekulární úrovni je mechanizmus destrukce člověka následující: v silném elektromagnetickém poli jsou nejprve zničeny buňky nervového systému cév, srdce a dalších vnitřních orgánů. Pro obnovení této ztráty dává mozek člověka tělu pokyn, aby bral aminokyseliny ze svalových bílkovin. Proto svaly těch, kteří dnem i nocí sedí u počítače ochabují mnohem rychleji, než svaly obyčejných lenochů. Je tu ještě další extrém: z důvodu ochrany před účinky elektromagnetického pole tělo současně se ztrátou svalové bílkoviny začíná hromadit tuk. Také nic dobrého. Takoví lidé odcházejí na onen svět ještě dříve než ti první.

Řekla jsi Jaroslavo, že počítač mění člověka v debila. Je to také následek elektromagnetického působení?“, zeptal jsem se.

Částečně ano, pokud dojde k nervovému zhroucení, pak to k ničemu dobrému nepovede. Je tu však ještě jeden detail, mám na mysli dopad na obrazné myšlení. Počítač jej v člověku nerozvíjí, ale nahrazuje ho svými virtuálními konstrukcemi. Výsledkem je, že lidský nervový systém ztrácí schopnost vytvářet obrazy. Na jedné straně dochází ke ztrátě schopností, na straně druhé – k reálnému zombování lidí…“

Ještě je tu jeden detail, na který jsi zapomněla,“ přerušil svou manželku Dobran Glebič. „Jde o fenomén rezonance. Přirozené elektromagnetické pole Země a tisíce umělých elektromagnetických polí v našich městech nerezonují s buňkami lidského těla. Působí na jednotlivé buněčné organely, ale celkově buňky neničí.

Ale elektromagnetické pole počítače funguje právě ve frekvenčním rozsahu, ve kterém žijí naše buňky. V rozsahu od 40 do 60 GHz je tělo schopné odolat vlivu silového pole počítače. Ale ne na dlouho. Každý by to měl vědět. Ve všem je zapotřebí míra. Problém je v tom, že současné lidstvo nezná univerzální zákony Jsoucna, jedním z nichž je zákon míry.“

* G. Sidorov „Chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné civilizace“, kniha 4. „Za sedmi pečetěmi“

 

Samozřejmě, jsme se tak ponořili do hraní si s technokratickými hračkami, že průměrný člověk naší civilizace se už bez použití počítačů úplně neobejde. Avšak nechcete-li mít špatné zdraví, degradující vědomí a sníženou délku života, pak při komunikaci s tímto „tichým zabijákem“ dodržujte zákon míry!