BRAZÍLSKY GEOFYZIK: OTÁZKU PLOCHEJ ZEME VEĽMI VÁŽNE ŠTUDUJEME. SOM PRVÝ GEOFYZIK, KTORÝ VEREJNE VYHLASUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / BRASILIAN PROFESSOR: I AM THE FIRST GEOPHYSICIST THAT CLAIMS THE EARTH IS FLAT (SK, ENG)

28.05.2024 16:32

biblik.sk/clanky
Podporu tvorby článkov prosíme vás môžete prejaviť kúpou tovaru ma Biblik.sk alebo priamo dobrovoľným príspevkom na č. účtu:
SK8583300000002101425963
SWIFT: FIOZSKBA
Ďakujeme. Biblik.sk

BRAZÍLSKY GEOFYZIK: OTÁZKU PLOCHEJ ZEME VEĽMI VÁŽNE ŠTUDUJEME. SOM PRVÝ GEOFYZIK, KTORÝ VEREJNE VYHLASUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / BRASILIAN PROFESSOR: I AM THE FIRST GEOPHYSICIST THAT CLAIMS THE EARTH IS FLAT

https://www.youtube.com/watch?v=IGeIvpNqths

Poznámka Biblik / Note Biblik: astrolabe was constructed to work on a Flat Earth, every major ancient civilization depicts the Earth as flat / dokonca aj astroláb bol skonštruovaný aby fungoval na Plochej Zemi, každá rozvinutá staroveká civilizácia mala poznatky o tom, že Zem je PLOCHÁ!

Súvisiace články / related articles:

 "Země už se dávno ví, že není kulatá!" prof. JAN RAK
biblik.sk/news/prof-jan-rak-teoria-velkeho-tresku-je-nevedecka-teoria-big-bang-velka-jebacka

1+1=2. Sky Color? Blue.
And the Earth is FLAT!

Zem je plochá!

Biblik.sk is FLATEARTHER!

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-movies-we-like-level-with-me-2023-eng-spa-ger-rus/

Every major ancient civilization depicts the Earth is flat (static, non-rotating)

Vyspelé staroveké civilizácie a literatúra vždy hovoria o plochej Zemi

(napríklad Tisíc a Jedna noc uvádza, že nebeské sféry sa točia okolo Zeme:

"Sláva Alláhovi, Ktorý nebeské sféry rozkrútil!"

Sun, Moon, stars and planets rotating around Flat Stationary Earth:

Slnko, Mesiac, hviezdy a planéty krúžia okolo Plochej Statickej (nerotujúcej) Zeme:

_________________________________________

David Weiss a.k.a. DITRH model Flat Stationary Earth:
Plochá Statická (nerotujúca) Zem model David Weiss:

Shingon Buddhist World Map 9th Century  
Budhistická mapa Zeme 9. st

"Shingon Buddhist World Map" 9th Century

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=shingon

Za Antarktídou sú ďalšie kontinenty:

Continents beyond Antarctica:

https://www.biblik.sk/news/admiral-richard-e-byrd-za-antarktidou-je-kontinent-velkosti-ameriky-admiral-richard-e-byrd-theres-another-very-large-continent-behind-antarctica/

prof. JAN RAK: VEDECKÉ EXPERIMENTY POTVRDZUJÚ, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / CZECH NUCLEAR PHYSICIST prof. JAN RAK: SCIENTIFIC EXPERIMENTS PROVING FLAT EARTH
https://www.biblik.sk/news/prof-jan-rak-vedecke-experimenty-potvrdzuju-ze-zem-je-plocha/

ILÚZIA HORIZONTU JE ZÁLEŽITOSŤOU TÝCHTO JAVOV / THE ILLUSION OF HORIZONT IS CAUSED BY REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

REFRACTION, PERSPECTIVE, ATMOSPHERE / REFRAKCIA, PERSPEKTÍVA, ATMOSFÉRA (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/refraction-perspective-atmosphere-refrakcia-perspektiva-atmosfera/

INTERVIEW S PILOTMI: VIEME, ŽE ZEM JE PLOCHÁ, ALE NEMÁME POVOLENIE O TOM HOVORIŤ / INTERVIEW WITH PILOTS: WE KNOW THE EARTH IS FLAT, BUT WE ARE NOT ALLOWED TO TELL ANYBODY ABOUT THAT (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/interview-s-pilotmi-vieme-ze-zem-je-plocha-ale-nemame-povolenie-o-tom-hovorit-interview-with-pilots-we-know-the-earth-is-flat-by-we-are-not-allowed-to-tell-anybody-about-that/

Uhol slnečných lúčov jasne naznačuje skutočnú vzdialenosť Slnka:
Sunbeams pass-through angle shows the real distance of the sun:

https://www.biblik.sk/news/zem-je-plocha-hovori-byvaly-pilot-f-16-earth-is-flat-interview-with-retired-f-16-pilot/

KURVATURIZMUS JE ZÁKLADNÝM KAMEŇOM ATEIZMU (+3h INTERVIEW: 28 PILOTOV POTVRDZUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / FALSE THEORIES ABOUT EARTH IS THE BASIS FOR ATHEISM (short video + 3hrs INTERVIEW: 28 PILOTS CONFIRMING FLAT EARTH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/kurvaturizmus-je-zakladnym-kamenom-ateizmu-false-theories-about-earth-is-the-basis-for-atheism/

TOP YT CHANNELS:

youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1773
youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN
youtube.com/@super_ficial
youtube.com/@flatearthclock

biblik.sk/clanky

TIP NA FILM / MOVIES WE LIKE 46: 

ERIC DUBAY: 200 PROOFS EARTH IS NOT A SPINNING BALL / ERIC DUBAY: 200 JASNÝCH VECÍ, ŽE URČITE NEŽIJEME NA ROTUJÚCEJ GULI (SK, ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ax_YpQsy88

Note Biblik: NASA stands for National Agency for Scam of Antichrist

KURVATURIZMUS JE ZÁKLADNÝM KAMEŇOM ATEIZMU (+3h INTERVIEW: 28 PILOTOV POTVRDZUJE, ŽE ZEM JE PLOCHÁ / FALSE THEORIES ABOUT EARTH IS THE BASIS FOR ATHEISM (short video + 3hrs INTERVIEW: 28 PILOTS CONFIRMING FLAT EARTH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/kurvaturizmus-je-zakladnym-kamenom-ateizmu-false-theories-about-earth-is-the-basis-for-atheism/

ERIC LAITHWAITE A JEHO FASCINUJÚCE EXPERIMENTY NAZNAČUJÚ, ŽE AJ GRAVITÁCIA JE ÚPLNE FALOŠNÉ UČENIE / prof. ERIC LAITHWAITE GYRO EXPERIMENTS PROVING THE GRAVITY THEORY IS A HOAX (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/eric-laithwaite-a-jeho-fascinujuce-experimenty-naznacuju-ze-aj-gravitacia-je-uplne-falosne-ucenie/

youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1773
youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN
youtube.com/@super_ficial
youtube.com/@flatearthclock

DON'T STOP HERE! - Continue your journey to explore the REAL WORLD:
- THE GREATEST LIE OF ALL TIME: https://www.youtube.com/watch?v=1TmaUp48Frw
- THE HISTORY OF FLAT EARTH: https://www.youtube.com/watch?v=9496sa0cXh4
- EARTH IS NOT A PLANET: https://www.youtube.com/watch?v=OtynBFdaVaA
- ANSWERS TO FLAT EARTH QUESTIONS: https://www.youtube.com/watch?v=D6lj8ouF9pU
- DINOSAURS NEVER EXISTED: https://www.youtube.com/watch?v=xDvKD_z3OeQ
- BIG BANG EVOLUTION A MASONIC LIE: https://www.youtube.com/watch?v=H85QzFpTS6U
- THE SOUTH POLE DOES NOT EXIST: https://www.youtube.com/watch?v=OEqIWngI6NA
- GRAVITY DOES NOT EXIST: https://www.youtube.com/watch?v=OVHYCr3FTSc
- RELATIVITY DOES NOT EXIST: https://www.youtube.com/watch?v=wSZdBXcG2xk
- CIRCUMNAVIGATION AND TIME ZONES: https://www.youtube.com/watch?v=3q8pZU-_T04
- FORCED GOVERNMENT INDOCTRINATION CAMPS: https://www.youtube.com/watch?v=rxY9GREM0Us
- NASA MOON AND MARS LANDING HOAXES: https://www.youtube.com/watch?v=afYcxy_JadY
... AND MANY MORE! OPEN YOUR MIND AND REALIZE THE TRUTH!  Check out our video library and watch the most incredible videos on the subject! Link: https://www.youtube.com/PlanetPlane/Videos/