CHEMTRAILS_TN_11.5.-11.6.2021 / LARGE CHEMTRAILS REPORT (SK, ENG)

11.06.2021 21:07

CHEMTRAILS_TN_11.5.-11.6.2021 / LARGE CHEMTRAILS REPORT (SK, ENG)

Tí, ktorí viete, čo sa tu deje, nemôžete len tak sedieť na riti a prizerať sa, ako vás postupne zabíjajú. Každý môže urobiť aspoň niečo. Ponúkame vám možnosť prispieť na náš účet č.:

SK8583300000002101425963

Ďakujeme

If you know what's going on here, somebody is trying to kill us, you can't just sit down on your ass and eat! Everybody can do at least something. If you don't know what to do, you can support your local activists or support us at IBAN:

SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Thank you.

-   -   -

 

DSCF0089_ChemtrailsTN_11.5.2021_18.50 - možno, ak by boli na oblohe šípky bežne, stačilo by v telke povedať, že sa jedná o kondenzačné stopy a našlo by sa dostatočné množstvo hlupákov veriac, že sa tu vôbec nič nedeje a nič sa nerozprašuje! To kde sa vzal-tu sa vzal, prišiel akýsi vírus... A keď sa budú ľudia dusiť, tak to určite nemá nič spoločné s tým, čo je na oblohe, lebo v telke tvrdia, že to je vírus! Jeden nálet a môže byť po nás... Boh nás ochraňuj! / Even if all will cough, they will believe that's a virus, because they say virus 100-times in TV!

 

DSCF0122_ChemtrailsTN_soblahovská_15.5.2021_18.16 - krásna fotografia vypnutia posýpania chemikálií / chemtrails switched off suddenly

 

DSCF0123_ChemtrailsTN_soblahovská_15.5.2021_18.16 / Chemtrails TN - Slovakia, city Trencin (TN), Soblahovska street

 

DSCF0126_ChemtrailsTN_soblahovská_15.5.2021_18.16

 

DSCF0132_ChemtrailsTN_soblahovská_15.5.2021_18.21 - niekedy to pripomína špirálu DNA. Je možné, že by zhadovali kusy DNA, aby si vedci mysleli, že sa jedná o vírus? Potom nejakým PCR testom pri 30-45 cykloch by ste kúštiček našli na každej sliznici, v nápojoch, aj na ovocí... Vysvetľovalo by to pozitivitu papáje, kráv a kôz... Alebo tu skutočne rozprašujú aj vírusy? V každom prípade, ak by tu nejaká pandémia bola, nikto by nepochyboval. Obávam sa, že ak by toto pokračovalo, ak by ľudia boli k tomuto ľahostajní a nerobili by vôbec nič a nežiadali by, aby zodpovední boli trestne stíhaní tak ak sa rozprašovanie chemtrails neskončilo, tak globálna ekologická/klimatická havária alebo skutočná pandémia, resp. rozvoj masových ochorení je iba otázkou času / looks like a DNA spirale. Do they spraying real viruses or just pieces of some DNA to make scientists believe, there's really some virus?

 

DSCF0133_ChemtrailsTN_soblahovská_15.5.2021_18.21 / CHEMTRAILS ON/OFF

 

 

DSCF0136_ChemtrailsTN_soblahovská_15.5.2021_18.21

 

 

DSCF0138_ChemtrailsTN_pri VáhuTN_15.5.2021_18.23 / CHEMTRAILS TN, photos taken near the river Vah

 

 

DSCF0142_ChemtrailsTN_pri VáhuTNžel.most_15.5.2021_18.33 - opäť útoky na Slnko / attacking the Sun again

 

 

DSCF0149_ChemtrailsTN_15.5.2021_18.36

 

 

DSCF0164_ChemtrailsTN_15.5.2021_19.00

 

 

DSCF0169_ChemtrailsTN_15.5.2021_19.35

 

 

DSCF0217_ChemtrailsTN_21.5.2021_08.58

 

 

 

DSCF0219_ChemtrailsTN_21.5.2021_08.58_hlavné nálety opäť v smere Slnka, potom sa čuduje niekto, že ľudia majú okrem iného aj nedostatok vitamínu D? / The main chemtrails spraying into the dierection of the Sun movement. The Sun is being covered by this shit and doctors are wondering why we have people with severe lack of vitamin D.

 

DSCF0217_ChemtrailsTN_21.5.2021_08.58-Slnkovražda/They commit a SUNCIDE!

 

 

DSCF0219_ChemtrailsTN_21.5.2021_08.58_hlavné nálety opäť v smere Slnka/SUNCIDE AGAIN

 

 

DSCF0230_ChemtrailsTN_21.5.2021_09.43

 

 

DSCF0240_ChemtrailsTN_22.5.2021_17.19 - vidieť rozdiel medzi normálnymi a umelými mrakmi. Normálne mraky vyzerajú ako mraky, sú oblé a biele. Pravdepodobne čierňava v mrakoch už je absorbcia chemikálií a tie čiary hore sú čerstvý násyp chemtrails / normal vs. chemical clouds

 

 

DSCF0257_ChemtrailsTN_26.5.2021_10.00

 

 

DSCF0258_ChemtrailsTN_26.5.2021_10.00

 

 

DSCF0268_ChemtrailsTN_26.5.2021_10.00

 

 

DSCF0275_ChemtrailsTN_26.5.2021_18.19

 

 

DSCF0275_ChemtrailsTN_26..5.2021_18.29_opäť v dráhe Slnka / Another attempt to kill the Sun?

 

 

DSCF0284_ChemtrailsTN_26.5.2021_18.30_synagogaTN / Synagogue, city Trencin-centre, Slovakia

 

 

DSCF0305_ChemtrailsTN_26.5.2021_18.41_Palackého TN / Do they hate the Sun so much? Do they hate the Light? photo taken at Palackeho street Trencin

 

 

DSCF0306_ChemtrailsTN_26.5.2021_18.41_Palackého TN

 

 

DSCF0312_ChemtrailsTN_26.5.2021_18.44_Palackého TN

 

 

DSCF0318_ChemtrailsTN_26..5.2021_18.46_pred budovou VKMR TN - Môžu mobilné antény po strechách budov nejako ovplyvňovať správanie častíc chemtrails na oblohe alebo v ľudskom tele? Je zaujímavé, že prvá časť najhrubšieho chemtrailu je iná, môžu to ovplyvňovať aj mobilné antény alebo ide o reakciu dvoch zmesí chemikálií? Ovplyvnil správanie najhrubšieho chemtrailu napr. ten tenší vedľajší? Alebo je to vietor? Mohlo by ísť aj o reakciu s ďalšou jemnejšou horizontálne rozprášenou zmesou / Is it possible to manage the chemclouds with mobile cell stations? Does the electromagnetic radiation affect chemtrails above or does it affect chemtrails particles inside human's body? (photo taken near the city Library. The high building in the middle has got many cell antennas on the roof. The first part of the big chemtrail is different - does the cell stations affect this?)

 

 

DSCF0334_ChemtrailsTN_26.5.2021_18.52

 

 

DSCF0348_ChemtrailsTN_26..5.2021_19.51 / pravidelné tvary svedčia o manažovaní oblačnosti pravdepodobne nejakou frekvenciou (HAARP) / the weird periodic waves looks like made probably by some electromagnetic weapons like HAARP or something

 

 

DSCF0358_ChemtrailsTN_27.5.2021_10.32

 

 

DSCF0387_ChemtrailsTN_29.5.2021_10.27 / normálne mraky vs chemický mrak / normal clouds vs, the chemcloud. Looks like the black stuff is being seeded into clouds to manage them as they want. Some people think, normal daily clouds should't be black! According to some people, it is not normal to see black clouds during day. Black clouds came naturally only before rain, here we have often black rainy clouds and no rain!

 

 

DSCF0404_ChemtrailsTN_1.6.2021_08.21 - Klasická satanistická Slnkovražda / Classical satanic Suncide

 

 

DSCF0405_ChemtrailsTN_1.6.2021_08.21

 

 

DSCF0411_ChemtrailsTN_1.6.2021_08.22_strana kde nesvieti Slnko je posýpaná minimálne / the area outise of the sunway is almost not being sprayed. The Sun will move from left to right, we call this "the sunway".

 

 

DSCF0444_ChemtrailsTN_2.6.2021_19.51

 

 

 

DSCF0458_ChemtrailsTN_4.6.2021_09.30

 

 

DSCF0485_ChemtrailsTN_4.6.2021_15.40

 

 

 

DSCF0492_ChemtrailsTN_4.6.2021_18.32_náhla zmena kurzu zločineckého posýpacieho lietadla. Letí mimo hlavného letového koridora_nad Hradom TN_smer letu_od SZ na JV / Criminal plane - suddenly changing course

 

DSCF0493_ChemtrailsTN_4.6.2021_18.32_náhla zmena kurzu zločinca mimo hlavného letového koridora_nad Hradom TN_smer letu_od SZ na JV / Criminal plane - suddenly changing course

 

DSCF0493_detail_ChemtrailsTN_4.6.2021_18.32_náhla zmena kurzu zločinca mimo hlavného letového koridora_nad Hradom TN_smer letu_od SZ na JV / criminal plane - detail

 

DSCF0494_detail_ChemtrailsTN_4.6.2021_18.32_náhla zmena kurzu zločinca mimo hlavného letového koridora_nad Hradom TN_smer letu_od SZ na JV / criminal plane detail

 

DSCF0521_ChemtrailsTN_4.6.2021_21.35

 

 

DSCF0527_ChemtrailsTN_4.6.2021_20.37 / Chemtrails vypnuté/zapnuté presne na hranách krížiacich sa čiar / CHEMTRAILS ON/OFF at the crossline

 

 

DSCF0529_ChemtrailsTN_4.6.2021_20.37

 

 

DSCF0530_ChemtrailsTN_4.6.2021_20.38

 

 

DSCF0554_ChemtrailsTN_4.6.2021_20.59_palackého TN / vidieť zapnutie a vypnutie posýpania na hranách čiar / CHEMTRAILS on/off at the crosslines

 

 

DSCF0576_ChemtrailsTN_7.6.2021_09.52

 

 

DSCF0577_ChemtrailsTN_7.6.2021_09.52

 

 

DSCF0589_ChemtrailsTN_8.6.2021_15.55

 

 

DSCF0590_ChemtrailsTN_10.6.2021_09.58

 

 

DSCF0631_ChemtrailsTN_11.6.2021_18.25

 

 

DSCF0632_ChemtrailsTN_11.6.2021_18.25

 

DSCF0633_ChemtrailsTN_11.6.2021_18.25

 

 

DSCF0634_ChemtrailsTN_11.6.2021_18.25

 

 

DSCF0639_ChemtrailsTN_11.6.2021_18.26 / začali sa formovať nenormálne mraky, je táto deformácia výsledok HAARP alebo vidíme reakciu chemikálií s normálnym mrakom? Častokrát vidíme, ako sa mraky po násype chemtrails rozpúšťajú do odpornej kaše / weird clouds shaping

 

 

DSCF0662_CHEMTRAILS_TN_11.6.2021_20.44

 

DSCF0663_CHEMTRAILS+HAARP_TN_11.6.2021_20.44 / mraky sa začali rozplývať vytvárajúc podivné tvary / clouds are morphing and creating weird prickly shapes, reason of HAARP or locally from cell stations? We need investigation and those criminals spraying chemicals and making experiments on us with electromagnetic fields should be in jail. Maybe the chemical layer will reflect the radio waves and the secondary effect except the control of weather is... mind control...

 

DSCF0663_CHEMTRAILS+HAARP_TN_11.6.2021_20.44_HAARP_DETAIL - proste mrak sa nezačne rozbíjať do takýchto pravidelných útvarov. Možno je to možné raz za existenciu vesmíru, ale takéto veci tu vidíme príliš často:

CHEMTRAILS+HAARP:

https://www.biblik.sk/obrazky/#chemtrails-haarp-jpg

 

https://www.biblik.sk/obrazky/#chemlines-trencin-jpg

 

 

SNÍMKY CHEMTRAILS_TN_11.5.2021-11.6.2021  V PLNOM ROZLÍŠENÍ:

https://ulozto.sk/tamhle/XgTZHytIT3pT/name/Nahrane-11-6-2021-v-23-07-33?view=gallery#!ZJLkBGR2AQEvZGR0Zmx0MzAxAQx0LIEjZ1EhG29BBHL5p2V3At==

 

UNTOUCHED RAW Hi-res 506x PHOTOS:

https://ulozto.net/tamhle/XgTZHytIT3pT/name/Uploaded-11-6-2021-at-23-07-33?view=gallery#!ZJLkBGR2AQEvZGR0Zmx0MzAxAQx0LIEjZ1EhG29BBHL5p2V3At==