CIRKEV NEMÁ ZÁUJEM O SPROSTREDKOVANIE PRAVÉHO POZNANIA (AKTUALIZÁCIA 1x)

03.03.2020 12:42

"Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť." Matúš 23:13

"But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in." Matthew 23:13

-   -   -

Mainstreamová a ani žiadna iná širokorozvetvená cirkev nemá záujem o sprostredkovanie pravého Poznania Boha, seba a sveta! Cirkev má svoje záujmy, ktoré sú odjakživa iné ako tie Božie, bolo tomu tak aj pred tisícročiami a presne to Pán Ježiš Kristus v horeuvedených veršoch farizejom vyčíta. Nebezpečenstvo učenia mainstreamovej cirkvi je v tom, že pred ľuďmi po celé roky hrá špinavú hru (podobne ako satan) a pretvaruje sa na anjela svetla. (2.Kor 11:14) Ľudia jednoducho veria cirkvi bez toho, aby si overovali veci. Existujú informácie, že cirkev je na najvyšších miestach  infiltrovaná , ovládnutá mocnosťami temna, je tomu tak aj dnes a bolo tomu rovnako aj pred tisícročiami. Pôvodný Boží, Dobrý a Svätý záujem sa po istom čase vždy zvrhol a bol treba Boží zásah, Ktorý opäť priniesol pravé Poznanie Boha ľuďom. Som si úplne istý, že v takej dobe žijeme práve dnes. Je mnoho ľudí, ktorí majú hlad po pravom Poznaní, ale sú brzdení rôznymi organizáciami, falošným učením cirkví a náboženskými bludmi.

Učia ich, že nejakými rituálmi dôjdu k spáse a opomínajú nevyhnuteľosť Milosti Božej, infikujú ľudí rôznymi dogmami a doktrínami, ktoré sa vydávajú za biblické alebo dokonca Božie, ale ani mnohé z toho, čo nájdeme v Starom zákone rozhodne nemôžeme považovať za nedotknuteľné! Mená Abrahám, Mojžiš a Jakob by stačilo zmenil na Hans, Dietrich a Manfred a mohli by sme mať satanskú nacistickú ideológiu, ktorá by sa v očiach ľudí po celé tisícročia vydávala za Učenie Najvyššieho Boha a nie za náboženskú pýchu primitívnych vodcov primitívneho kmeňa! Ľudia by fašizmus považovali za normálny a esesákov by považovali podobne ako dnešného pápeža-argentískeho žida Bergoglia alebo žida-herca a agenta Wojtylu za neomylných či svätých! (aj ožratý Havel bol pán phrezident - o pár rokov tí, čo ho nikdy nepoznali by mohli považovať aj ustavične spité polointeligentné prasa za veľkého štátnika, lebo po ňom nazývajú letiská a na tejto planéte robia vždy z čo najväčšieho vola svätca! - "Čím väčšia lož, tým hlasnejšie ju treba kričať do sveta!", to poznáte, však, preto sú na rôzne úrady dosadzovaní pedofili, homosexuáli, alkoholici a ľudia s nejakým škandálom z minulosti a potom ich vyhlasujú za svätých! Označiť takého za zločinca by predsa bola konšpirácia!) To naozaj stačí len zopár rokov stokrát opakovať lož? A ľudia uveria, že je to pravda, lebo radšej veria v autority, že vraj oni sú schopné veci lepšie posúdiť? Takto sa ľudia sami stavajú do pozície dobytka. A ak je pastier zlý, zahynie celé stádo, dobre si rozmyslite, komu odovzdávate kontrolu nad svojimi myšlienkami, komu veríte, čo jete, čo pijete, čo si myslíte, čo čítate, čo pozeráte, aké stránky, obchody, domy, kostoly navštevujete a podobne. Lebo ak sa ustavične budete sýtiť sračkami, bude z vás žumpa (100x opakovaná lož sa stane pravdou)

Ak je dogma, že Boh ochránil Bibliu, ako mohol ochrániť Bibliu, keď neochránil* ani svoju cirkev a už pred viac ako dvetisíc rokmi nastal úpadok kňazov, ktorí ľuďom skôr bránili prísť k Bohu ako im v tom pomáhali? Či snáď takí majú problém vydávať učenie satana za Dielo Božie? Či sa snáď diabol bojí Boha? Všetko, úplne všetko, čokoľvek je proti Bohu to spraví naschvál! Veď to vidíte - horiace kostoly, homosexualita a pedofília kňazov aj poslancov, prezidentov a vodcov štátu a snahy o legalizáciu zvrhlostí a drog, či snáď nejdú otvorene proti Bohu? Ani Krista sa nebáli sprosto umučiť a potupne zavraždiť, ovládli celú Zem a až dokým neprijde Boží Zásah, ľudstvo sa bez Pomoci "zhora" nikdy nevymaní z otroctva! Bez prepojenia srdca s hlavou, čo je možné započať, zrealizovať a trvale udržať iba z Milosti Božej v skutočnosti nikto nikdy nebude vedieť posúdiť čo je dobré a čo je zlé, veci sa nedajú posudzovať ani čisto nábožensky ani čisto vedecky, musíme dospieť na úroveň syntézy, kedy náboženstvo bude overované vedou a veda kontrolovaná morálnymi princípmi náboženstva. Človek je v prvomrade duša, má telo a myseľ, teda nestačí starať sa len o dušu, aj keď starať sa o svoju dušu je potrebné v prvomrade - to sa ani v škole neučí, ako sa starať od dušu - akoby ani neexistovala! A to je potreba, aby začala vysvetľovať, vyučovať a popisovať veda! A náboženstvo zase musí určovať aj čo sa má jesť a čo sa má a nemá čítať, lebo čisto starostlivosť o dušu nestačí, nakoľko stav duše ovplyvňuje aj stav mysle a čistota tela. Čo sa týka duchovnej čistoty, vždy platí, že láska je viac ako čistota. Láska k Bohu, milovať človeka a milovať ľudí je zvrchovaný zákon, dôležitejší ako všetko ostatné (časom tomu prispôsobíme aj právo a súdy) Teda ak niekoho ( človeka alebo aj zviera či vec) milujete, je veľmi vhodná duchovná prax prenášať lásku na Boha vo svojom srdci. Takto niektorí aj stotisíckrát denne myslíte s láskou na Boha a môžete to robiť aj vedome. Samozrejme, má to svoje účinky, tie spoznáte čoskoro. S láskou k Bohu rastie láska k ľuďom.

Treba si dať veľký pozor na oficiálne teórie, na to, čo vás učia v škole, a predovšetkým na to, čo vás učí cirkev a aj na to, čo učí veda (napr. očkovanie, teórie o pretrvávajúcich kond. stopách, globálne otepľovanie a pod.)! Treba to podrobne skúmať a porovnávať, či sa to naozaj zhoduje s vašim svedomím, či je to naozaj dobré a potrebné, či je to Učenie Boha alebo učenie ľudí, dopátrať sa k podstate - hľadať Pravdu ako takú, nie hľadať, ktoré tvrdenie je pravdivé!

"A prečo aj sami od seba nesúdite toho, čo je spravedlivé?" Luk 12:57

Rozhodol som sa vystúpiť z katolíckej cirkvi. K svojmu životu potrebujem v prvomrade Boha a nie farára, a z kníh v prvomrade Bibliu a nie nejaké iné náboženské knižky a namiesto spoločenstva v provomrade ticho a samotu. Pána Boha musí človek spoznať osobne, cez svoje vlastné JA SOM, cez svojho Boha a Pána Ježiša Krista a vytvoriť si s Ním vzťah.

Ježiš, 

Jesus,

Je suis,

fr. = Ja som

Potom nebudete volať farára, keď budete umierať ani nebudete vláčiť svoje deti dávať krstiť.

Všetci ste si zvykli ako nejakí diváci sedieť pred televízorom, žrať chlieb a hry a na záver, z toho, čo vám oni pustia si urobíte "vlastný" názor! Či nerozumiete, prečo ľuďom hovoria gójovia? Majú ich za dobytok, lebo žerú to, čo sa im predloží a ešte si myslia, že majú vlastný názor! Vy ste povinný každý sám skúmať, či je Biblia pravdivá, či je učenie vašej cirkvi pravdivé a čo vlastne v živote chcete robiť! Kontrolu nad svojim duchovným  aj svetským životom by ste mali prevziať sami a nie sa zbavovať moci tak, že ju odovzdávate do rúk vodcom, zamestnávateľom a cirkvi! Myslíte si, že snáď oni vedia veci posúdiť lepšie - ak skutočne, ak aj áno tak za akú cenu? Vyženú z vás ako mávnutím čarovného prútika diabla a dokonca života budete v pohode? Alebo vám povedia, že máte odovzdať život Ježišovi Kristovi a potom už všetko aj bez toho, aby ste sa o niečo snažili vám bude vychádzať a potom už všetko bude dobré? A budete stále čakať a čakať, domáhať sa zázraku, namiesto toho, čo by ste aj sami mali plánovať, rozmýšľať a nie len sa tupo zbaviť zodpovednosti za svoj život tak, že ho akože odovzdáte Bohu? Aby ste sa po dvadsiatich rokoch členstva v náboženskej organizácii nepristihli pri podozrení, že miesto Božích cieľov ste plnili ciele organizácie a miesto odovzdania života Pánovi Ježišovi Kristovi ste odovzdali život nejakému farárovi alebo vodcovi, ktorý ani cestu nepoznal!

 Čo robia odborníci? Skúpil ich priemysel - robia zločinné normy ako vyhovuje priemyslu. A čo na úrovni cirkvi? Teraz nemyslím farárov, ale cirkev ako organizáciu. Nedopadla cirkev tak ako všetky ostatné inštitúcie? Nepodľahla zvodu Lucifera?

 

*AKTUALIZÁCIA 1: Z krátkodobého hľadiska, ktoré môže trvať aj desaťročia či niekedy aj stáročia sa zdá akoby vždy víťazil materiálny princíp nad duchovným, čo by sa dalo prirovnať aj k tomu, že zlo víťazí nad dobrom. Z dlhodobého hľadiska naprieč tisícročiami však každé tyranské impérium, ktoré nemalo záujem priniesť ľuďom pravé Poznanie Boha a vytvárať preto podmienky materiálneho blahobytu a výnimočne kvalitného vzdelania pre každého človeka, sa úplne rozpadlo na prach a čím väčšie tyranské impérium, tým väčší a trápnejší pád. Akoby zlo bol iba opar, ilúzia a jediné čo skutočne JE, to JE iba Boh a Život!
Cieľom každého politika a zmyslom každého štátu by mala byť rovnosť pred Bohom, aby aj bohatý aj chudobný mohol nerušene poznávať Boha. Teda ak sa niekto rozhodne pre život v modlitbe, meditácii a pre bližšie štúdium svätých kníh, mal by mať prístup k jedlu, bývaniu a oblečeniu, ak na tejto planéte na to treba peniaze, tak peniaze by mal mať na živobytie každý a vždy. Zrejme potom aj zamestnávatelia by sa museli snažiť ľuďom vytvárať iné podmienky, ak by človek bol slobodný a nezávislý. A ak by boli vytvorené takéto podmienky, o ktorých nepochybujem, že s dnešnými automatizovanými technológiami ich vieme vytvoriť a zabezpečiť jedlo, bývanie a oblečenie každému, potom bezdomovectvo a povaľačstvo by malo byť trestným činom.

Je jasné, že dnes väčšina pracovných miest je umelo dotovaná, aby ľudia mali čo robiť, aby mali kde chodiť a nejako tráviť svoj čas. Ľudia dnes nevedia byť sami so sebou, nevedia vycítiť ticho a kľud za myšlienkami. V hurhaji miest, áut, a popri bombardovaní "hlukom" bezdrôtových sietí je to veľmi zložité. Ľudstvo musí mať nejaký cieľ, od toho sú vedci (vodci) a farári (správci farností, správci duchovného smerovania ľudstva). Lídri vedeckí, náboženskí a politickí by sa mali najprv čím skôr prebudiť a uvedomiť si, že im bola zverená obrovská zodpovednosť - a od každého, komu je mnoho zverené (úrady, moc, peniaze) od toho budú mnoho požadovať! (pozri Lukáš 12:48) Štátny úrad preto nesmie zastávať človek s priemernou morálnou úrovňou! Ak sú kritéria na odbornosť, musia byť kritériá aj na čistotu charakteru, pretože štátny predstaviteľ je zároveň aj duchovným lídrom a určuje strategickú budúcnosť národa! Teda je neprípustné, aby sa niekto verejne prezentoval ako smilník (Kollár by mal odteraz držať hubu a nie drístať, že zachraňuje demografickú krivku, tak dáva národu strašný príklad! Kto má mnoho žien, nemá ani jednu, mnohoženstvo ak je dobre naplnená Zem ľuďmi je dnes neprípustné!) A Matovič? Ak sa blázon odvráti od svojho bláznovstva, ľudia by na jeho úbohé výstupy viac nespomenuli.  Ale ak by dobrý začal robiť zlé, na jeho dobré skutky sa tiež viac nebude pamätať. Veru, štátnici by mali poznať, odkiaľ pramenia tieto večné zákony a že divadielko sa nedá hrať donekonečna. Ešte donedávna to išlo, dnes bývajú rýchlo odprataní, niečo sa zmenilo na Zemi a všetky procesy sa urýchlili.