SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG)

08.03.2018 20:59

"NEOZBROJENÁ A NEMILITANTNÁ SPOLOČNOSŤ BUDE ZOTROČENÁ." David Lane / "AN UNARMED OR NON-MILITANT PEOPLE WILL BE ENSLAVED." David Lane
biblik.sk/clanky
Podporu tvorby článkov prosíme vás môžete prejaviť kúpou tovaru ma Biblik.sk alebo priamo dobrovoľným príspevkom na č. účtu:
SK8583300000002101425963
SWIFT: FIOZSKBA
Ďakujeme. Biblik.sk

Satan (aj saturn, satyr, zlý duch, čert, kozol, cap, diabol, služobníci zlého ducha z radov elít mnohí tzv. Luciferiáni) 

Zlý duch na tejto plochej  Zemi, ktorá nie je planéta, ovláda, riadi a kontroluje tieto oblasti (postupne však už stráca kontrolu)

1.) VEDA (aj medicína, očkovania)

2.) POLITIKA (okrem Mariána Kotlebu nikto otvorene nevyznal vieru v Pána Ježiša Krista a okrem Mariána Kotlebu nikto otvorene nevystúpil proti očkovaniu)

3.) NÁBOŽENSTVO (takmer všetky oficiálne cirkvi a takmer všetky importované, resp. zo zahraničia financované cirkvi a kresťanské zbory. Takmer každý zbor či organizovaná cirkev je dnes členom nejakého globálneho spoločenstva, aj preto dnes viac ako kedykoľvek platí: "Spolky - čertove volky!")

4.) FINANČNÍCTVO (banky, poisťovne, sporiteľne, správcovské spoločnosti, cenné papiere, burza, atď)

5.) MÉDIÁ (Dodnes sa médiá riadia heslom "Sto krát opakovaná lož sa stane pravdou" a "Čím väčšia lož, tým hlasnejšie ju treba kričať do sveta." Ak do satanom ovládaných médií presiakne pravda, "páchatelia" bývajú okamžite potrestaní. Najmenej dvaja ľudia boli okamžite vyhodení za túto reportáž)

6.) SÚDNICTVO (súdnictvo a silové zložky štátu, armáda a Polícia)

Skúsenosti s nimi máte určite mnohí. Veda slúži priemyslu, medicína robí ľudí chorými skrze očkovanie už od detstva, politik slúži cudzím mocnostiam, súdnictvo a Polícia kryjú aj obrovské zločiny, ktoré banky financujú,  no a  pápeži v poslednej dobe otvorene používajú satanskú symboliku...

Viac sa dočítate v tomto článku, určite si pozrite aspoň tie  fotky  Benedikta XVI. aj pápeža Františka:

Najlepšie je to vidieť vo videu nižšie. Kliknite na obrázok pre zväčšenie, príp. google "paul vi. hall sculpture". Na obrázku sedí pápež František v audienčnej hale na stretnutí s členmi Pápežskej univerzity Gregoriana vo Vatikáne. Obrovská postava za chrbtom pápeža Františka je nainštalovaná v Audienčnej hale Paula VI. vo Vatikáne. Postava je podobná diablovi z ilustrácie od Gustava Doré, spredu pripomína lebku, či skôr hlavu hada, podobne v štýle hada je vonkajšia aj vnútorná architektúra Haly Paula VI. Viac obrázkov tohoto vatikánskeho hniezda aj v tomto naozaj fascinujúcom videu:

https://www.youtube.com/watch?v=8z3CR-GDmA8

TOP COMMENT: Look up these channels:
Jonathan Kleck
Revelations of Jesus Christ
Richie from Boston
Catching up with KJ
PedroV

Iróniou je varovanie pápeža Františka:  “Look out because the devil is present! The devil is here...” the Pope said during a Mass recorded by Vatican Radio. “And we mustn’t be naïve, right?” "Pozor, diabol je prítomný! Diabol je tu! A my viac už nemusíme byť naivní, dobre?" Povedal pápež počas omše, ktorú odvysielalo Vatikánske rádio." Viac informácií v angličtine tu.

 

Pre tých, ktorí majú na to uši, je určené nasledujúce audio:

29.3.2017 - Satanizmus a rozpad SR, ČR

https://www.youtube.com/watch?v=VKtik20Jl_U

PROSÍME ZDIEĽAJTE/PLEASE SHARE:

https://www.biblik.sk/clanky/

Pre viac odkazov do hľadania na Biblik.sk napíšte heslo SATANIZMUS

For more plz type into search field Biblik.sk keyword SATANISM

Súvisiace články / related articles (SK, ENG)
 
SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/
 
SVEDECTVO PRVOTRIEDNEHO ČARODEJNÍKA_STORY OF A TOP CLASS WITCHER (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/
 

TIP NA FILM: THE ARRIVALS (PRÍCHODY) (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

JOHN RAMIREZ: THE ONLY CHAINS ARE IN YOUR THINKING / JEDINÉ PUTÁ SÚ TIE, KTORÉ STE SI SAMI VYMEDZILI VO SVOJEJ MYSLI (SK, ENG)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/john-ramirez-the-only-chains-are-in-your-thinking-jedine-puta-su-tie-ktore-ste-si-sami-vymedzili-vo-svojej-mysli/

 

THE SYNAGOGUE OF SATAN
https://www.youtube.com/watch?v=dUkhIeoGpKI

Video download link: youtubepp.com/watch?v=dUkhIeoGpKI

"Satanism entails a deliberate assault on the incarnate Logos. In essence, to be a Satanist is to be anti-Christ. Christian Zionism and dispensational theology have spent more than half a century searching for a particular figure, yet they often overlook the very book they claim to hold dear. This raises the question: who currently categorically and deliberately denies Christ? Is it the Chinese, the Japanese, the Iranians, the Russians, or the North Koreans? Or perhaps it was Hitler or Mussolini? St. John's writings undermine the entire Christian Zionist movement. Notably, the nation of Israel discriminates against Jews who have converted to Christianity."

THANKS TO: veteranstoday.com https://www.vtforeignpolicy.com/2024/04/th-synagogue-of-satan/

"Princeton scholar Peter Schaefer, in his book Jesus in the Talmud, which is also published by Princeton University Press, maintains that the Talmud’s attacks on the Christian narratives in general and Jesus in particular are done deliberately, forcing Jesus and the Talmud into “a highly charged and antagonistic relationship with each other.” According to the Talmud, not only did Jesus fail to rise from the dead, but anyone who follow Him “will be punished in hell forever.”"

Related articles / súvisiace články:

Search Biblik.sk keywords: satanism, arrivals, witcher, teresa,

Hľadanie Biblik.sk: satanizmus, arrivals, witcher, teresa

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

HĽADANIE BIBLIK:SK klúčové slovo: satanizmus
https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=satanizmus

Môže byť pod zámienkou "vedenia ľudí k Bohu" sledovanie úplne opačného cieľa? Ak lekári cez vakcíny šíria choroby a ľudí poškodzujú, môžu kňazi a biskupi svojimi rituálmi, doktrínami a dogmami ľudí otvárať démonom a ničiť ich dušu, či prinajlepšom "len" robiť všetko preto, aby človek nikdy nemeditoval a nikdy nehľadal Nebeského Otca v sebe, ale aby sa stále len spoliehal sa na rôzne rituály, na ich sväté omše, na ich najsvätejšie oplatky, ich pátričky či sošky Ježišov, andelíčkov a Márií?? Namiesto vedenia k samote a meditácii je človek vedený do spoločnestva, zborov a cirkví, bez ktorých vraj - podľa nich - nie je ničím... Nielen katolícka cirkev je infiltrovaná, pravdepodobne aj väčšina oficiálnych kresťanských zborov, a pozor aj na rôznych guruov a náboženské organizácie 

Could official churches pretending "leading people to God" and follow the opposite goal? Doctors make harm to people by vaccines and injecting diseases and poison into human's body. Can bishops and priests by rituals, dogmas and doctrines do the same damage and poisoning the soul, or at least, leading people away from God? (not just catholic church is infiltrated, take care if you are member of any organization or if you have a guru) Every awakened soul is a great danger for this system. What you would infiltrate at first as a member of a dark side? All churches and all larger religious organizations are probably inflitrated...

KSB gen. KONSTANTIN PAVLOVIČ PETROV: OČKOVANIE JE ZBYTOČNOSŤ A NEPRIRODZENÝ ZÁSAH DO VÝVOJA ČLOVEKA
https://www.biblik.sk/news/ksb-gen-konstantin-pavlovic-petrov-ockovanie-je-zbytocnost-a-neprirodzeny-zasah-do-vyvoja-cloveka/

 

GENERÁL KONSTANTIN PAVLOVIČ PETROV: AKO MÔŽE KAŽDÝ ČLOVEK KOMUNIKOVAŤ PRIAMO SO STVORITEĽOM
https://www.biblik.sk/news/general-konstantin-pavlovic-petrov-ako-moze-kazdy-clovek-komunikovat-priamo-so-stvoritelom/

SVEDECTVO BÝVALÉHO SATANISTU: TOTO JE VOJNA. A VEĽA SLUHOV DIABLA JE AJ V KATOLÍCKEJ CIRKVI / EX SATANIST TESTIMONY: THIS IS A WAR. AND IN CATHOLIC CHURCH THERE'S TOO A LOT OF DEVIL's SERVANTS
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-byvaleho-satanistu-toto-je-vojna-a-vela-sluhov-diabla-je-aj-v-katolickej-cirkvi-ex-satanist-testimony-this-is-a-war-and-in-catholic-church-theres-too-a-lot-of-devils-servants/

Ex-Psychic's Alarming Warning About Crystals, Evil, Witchcraft, and the Demonic / Pozor, aj kryštály, orgonity a ďalšie môžu byť prekliate, varuje bývalá špiritistka (pozn. red.: niektoré predmety môže čarodejník kontrolovať aj na diaľku)

EL TEMPLO DE LUCIFER_MISCELÁNEA

https://www.youtube.com/watch?v=XVeZTaUQvlc

Born Into Witchcraft & Satanism: Dedicated to Satan By Her Dad, Here’s How Sandy Boyd Escaped: / zaujímavé svedectvo ženy, ktorú od detstva na rôzne rituály zneužíval vlastný otec:

https://www.youtube.com/watch?v=KLHHCD7OZ40

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG) / SATANISM IN VATICAN + REPTILIAN AUDIENCE HALL - video:
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

THE ARRIVALS pt. 27-28 about satanism / Seriál Príchody, časti 27-28 o satanizme - ENG+CZ tit:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

SVEDECTVO PRVOTRIEDNEHO ČARODEJNÍKA_STORY OF A TOP CLASS WITCHER (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

JOHN RAMIREZ: EVERY DEMONIC FORCE LIES! / JOHN RAMIREZ: KAŹDÁ DÉMONSKÁ MOCNOSŤ KLAME! (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/john-ramirez-every-demonic-force-lies-john-ramirez-kazda-demonska-mocnost-klame/

Viac nájdete, ak na biblik.sk dáte do hľadania heslo satanizmus / Search more more at biblik.sk - into search field type satanism or satanizmus

MUŽ SA ZAČAL MODLIŤ, PRIŠLI ORBY A ZLIKVIDOVALI CHEMTRAILS / MAN STARTED TO PRAY AND ORBS SUDDENLY ELIMINATED A LARGE CHEMTRAIL (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/muz-sa-zacal-modlit-prisli-orby-a-zlikvidovali-chemtrail-man-started-to-pray-and-orbs-suddenly-eliminated-a-large-chemtrail/

ďalšie súvisiace články / another related articles:

DAVID ICKE: TENTO SVET BOL INFILTROVANÝ SILOU, KTORÁ NIE JE ĽUDSKÁ / DAVID ICKE: THIS WORLD HAS BEEN INFILTRATED BY A NON HUMAN FORCE

VIDEO ENGLISH + CZ tit:

https://dopice.sk/s50

https://odysee.com/@otevrisvoudusi:e/david-icke-nelidska-sila-ktera-manipuluje-lidmi-a-spolecnosti-cz-titulky:f

český dabing / cz dab

https://dopice.sk/s4X

https://odysee.com/@otevrisvoudusi:e/david-icke-nelidska-sila-ktera-manipuluje-lidmi-a-spolecnosti-cz-dabing:b

related videos / súvisace videá: 

DAVID ICKE ABOUT SECRET SOCIETIES / DAVID ICKE O TAJNÝCH SPOLOČNOSTIACH_short video ENG+CZtit.:

https://dopice.sk/s4Z

https://odysee.com/@MarcelT.:7/Tajn%C3%A9-spole%C4%8Dnosti---cz-titulky:9

Poznámka Biblik: Biblia hovorí o boji proti mocnostiam temna (Ef 6:12) Preto človek, aby v boji za slobodu proti zlu obstál, potrebuje Pána Ježiša Krista, ináč je napr. podľa bývalých čarodejníkov "ľahkým cieľom" - pozri video nižšie 

Note Biblik: according to Ef 6:12 this is the fight agaist the evil spirits. A man need always effective guns fighting evil spirits, the most effective power against evil is The Spirit of The Lord Jesus Christ (John 3rd chp.) Without Christ's Spirit, everybody is an easy target:

SVEDECTVO PRVOTRIEDNEHO ČARODEJNÍKA_STORY OF A TOP CLASS WITCHER (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

https://www.biblik.sk/obrazky/#facebook-community-standards-team-jpg

súvisiace články / related articles:

FILM SOUND OF FREEDOM KONEČNE ONLINE V NORMÁLNEJ KVALITE / JIM CAVIEZEL's SOUND OF FREEDOM IN GOOD QUALITY FINALLY ONLINE - VIDEO SPA+SK, ENG tit. inside this article:

https://www.infovojna.bz/article/video-zvuk-slobody-sounds-of-freedom-americko-mexicko-kolumbijsky-koprodukcny-film-2023

PRODUCENT JOHN PAUL RICE: SATANISTICKÉ PRAKTIKY HOLLYWOODU: PEDOFÍLIA A OBCHOD S DEŤMI / PRODUCENT J.P. RICE: SATANIC MANNERS OF HOLLYWOOD AND CHILD SEX TRAFFICKING (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/producent-john-paul-rice-satanisticke-praktiky-hollywoodu-pedofilia-a-obchod-s-detmi-producent-j-p-rice-satanic-manners-of-hollywood-and-child-sex-trafficking/

HEREC JIM CAVIEZEL TVRDÍ, ŽE FILM ODHAĽUJÚCI OBCHODOVANIE S DEŤMI JE OBROVSKOU ZBRAŇOU PROTI ZLU / ACTOR JIM CAVIEZEL SAYS MOVIE EXPOSING CHILD SEX TRAFFICKING IS HUGE WEAPON AGAINST EVIL (SK, ENG)

https://www.biblik.sk/news/herec-jim-caviezel-tvrdi-ze-film-odhalujuci-obchodovanie-s-detmi-je-obrovskou-zbranou-proti-zlu-actor-jim-caviezel-says-movie-exposing-child-sex-trafficking-is-huge-weapon-against-evil/

GLOBÁLNA ELITA TÝRA DETI A ZNEUŽÍVA ICH NA SATANSKÉ RITUÁLY / GLOBAL ELITIES KILLING CHILDREN AND ABUSING THEM IN SATANIC RITUALS - Vo svete ročne zmizne okolo 8 miliónov detí, len v USA je to okolo 600-800 tisíc detí / In the world will disappear around 8 millions of children per year, in USA it's around 600-800.000 children per year:
https://www.youtube.com/watch?v=nHkBuMxP6T0

ROLAND BERNARD: BANKÁR O LUCIFERIÁNOCH / BANKSTER ABOUT LUCIFERIANS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/roland-bernard-bankar-o-luciferianoch/

"VYSOKOPOSTAVENÍ POLITICI SÚ ČLENMI GLOBÁLNEJ PEDOFILNEJ SIETE / HIGH POLITICIANS ARE MEMBERS OF GLOBAL CHILD ABUSE NETWORK (SK, ENG) Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/vysokopostaveni-politici-su-clenmi-globalnej-pedofilnej-siete/

PREŽILA ZAJATIE SATANISTOV_GIRL SURVIVED CUSTODY IN A HOUSE OF SATANIC ELITES (SK, ENG) Šokujúca výpoveď 15-ročného dievčaťa, ktoré prežilo zajatie satanistov: Viac tu / read more here: https://www.biblik.sk/news/prezila-zajatie-satanistov-girl-survived-custody-in-a-house-of-satanic-elites-sk-eng/

SATANISM - THE BASICS: NWO, GLOBAL DEPOPULATION, FREQUENCIES, MUSIC AS A WEAPON, NAZI IDEOLOGY AND NAZI SYMBOLISM / SATANIZMUS - ZÁKLADY: NWO, DEPOPULÁCIA, FREKVENCIE, HUDBA AKO ZBRAŇ, NACISTICKÁ IDEOLÓGIA A SYMBOLIKA.... +ČLÁNKY O HUDBE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/satanism-the-basics/

Search Biblik.sk / hľadanie Biblik.sk

satanizmus, satanism, arrivals, caviezel

SVEDECTVO PRVOTRIEDNEHO ČARODEJNÍKA_STORY OF A TOP CLASS WITCHER (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

MUŽ SA ZAČAL MODLIŤ, PRIŠLI ORBY A ZLIKVIDOVALI CHEMTRAILS / MAN STARTED TO PRAY AND ORBS SUDDENLY ELIMINATED A LARGE CHEMTRAIL (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/muz-sa-zacal-modlit-prisli-orby-a-zlikvidovali-chemtrail-man-started-to-pray-and-orbs-suddenly-eliminated-a-large-chemtrail/

SVEDECTVO BÝVALÉHO SATANISTU: TOTO JE VOJNA. A VEĽA SLUHOV DIABLA JE AJ V KATOLÍCKEJ CIRKVI / EX SATANIST TESTIMONY: THIS IS A WAR. AND IN CATHOLIC CHURCH THERE'S TOO A LOT OF DEVIL's SERVANTS
https://www.biblik.sk/news/svedectvo-byvaleho-satanistu-toto-je-vojna-a-vela-sluhov-diabla-je-aj-v-katolickej-cirkvi-ex-satanist-testimony-this-is-a-war-and-in-catholic-church-theres-too-a-lot-of-devils-servants/

SATANIZMUS V SR, ČR A U NAJVYŠŠÍCH PREDSTAVITEĽOV KATOLÍCKEJ CIRKVI (SK, ENG) / SATANISM IN VATICAN + REPTILIAN AUDIENCE HALL - video:
https://www.biblik.sk/news/satanizmus-v-sr-cr-a-u-najvyssich-predstavitelov-katolickej-cirkvi/

INFILTRÁCIA KATOLÍCKEJ CIRKVI / INFLITRATION OF THE CATHOLIC CHURCH (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/infiltracia-katolickej-cirkvi/

KATOLICIZMUS - KRÍZA VIERY / CATHOLICISM - CRISIS OF FAITH (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/katolicizmus-kriza-viery-catholicism-crisis-of-faith/

L.N. TOLSTOJ O FALOŠNOM UČENÍ STARÉHO ZÁKONA. STARÝ ZÁKON JE UČENÍM ŽIDOVSKEJ SEKTY POMIEŠANÝ S PRAVÝM KRISTOVÝM UČENÍM (+Poznámka Biblik, 5x doplnené)
https://www.biblik.sk/news/l-n-tolstoj-o-falosnou-uceni-stareho-zakona/

Ex-Psychic's Alarming Warning About Crystals, Evil, Witchcraft, and the Demonic / Pozor, aj kryštály, orgonity a ďalšie môžu byť prekliate, varuje bývalá špiritistka (pozn. red.: niektoré predmety môže čarodejník kontrolovať aj na diaľku)

 

EL TEMPLO DE LUCIFER_MISCELÁNEA

https://www.youtube.com/watch?v=XVeZTaUQvlc

 

Born Into Witchcraft & Satanism: Dedicated to Satan By Her Dad, Here’s How Sandy Boyd Escaped: / zaujímavé svedectvo ženy, ktorú od detstva na rôzne rituály zneužíval vlastný otec:

https://www.youtube.com/watch?v=KLHHCD7OZ40

 

THE ARRIVALS pt. 27-28 about satanism / Seriál Príchody, časti 27-28 o satanizme - ENG+CZ tit:

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

 

JOHN RAMIREZ: EVERY DEMONIC FORCE LIES! / JOHN RAMIREZ: KAŹDÁ DÉMONSKÁ MOCNOSŤ KLAME! (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/john-ramirez-every-demonic-force-lies-john-ramirez-kazda-demonska-mocnost-klame/

 

PÁPEŽ VYHLÁSIL OSOBNÝ VZŤAH S PÁNOM JEŽIŠOM ZA NEBEZPEČNÝ - POPE FRANCIS: PERSONAL RELATIONSHIP WITH LORD JESUS CHRIST IS DANGEROUS (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/papez-vyhlasil-osobny-vztah-s-panom-jezisom-za-nebezpecny/

 

PÁPEŽ VYZÝVA ŠTÁTY, ABY PRIJÍMALI MIGRANTOV
https://www.biblik.sk/news/papez-vyzyva-staty-aby-prijimali-migrantov/

 

TROJŠESTKOVÝ ČIAROVÝ KÓD - THREE-SIX BAR CODE (SK, ENG)
https://www.biblik.sk/news/trojsestkovy-ciarovy-kod-three-six-bar-code-sk-eng/

 

KŇAZI. VZCHOPTE SA, NEBOJTE SA! (+Poznámka Biblik: tak ako degenerovaná príroda kliešte, škorpióny a podobné kreatúry nie sú výtvory Nebeského Otca, ani niektorí ľudia nie sú Jeho deťmi! Pravdepodobne démonské bytosti sa snažili tiež niečo stvoriť...
https://www.biblik.sk/news/knazi-vzchopte-sa-nebojte-sa/

 

Viac nájdete, ak na biblik.sk dáte do hľadania heslo satanizmus / Search more more at biblik.sk - into search field type satanism or satanizmus


ZOMRELA JEDNA Z NAJLEPŠÍCH SPEVÁČIEK NA SVETE PATRÍCIA JANEČKOVÁ / PATRICIA JANECKOVA ONE OF THE BEST OPERA SINGER PASSES (SK, ENG) (+LIEČBA RAKOVINY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE /+CANCER TREATMENT IMPORTANT INFO (SK, CZ, ENG)
https://www.biblik.sk/news/zomrela-jedna-z-najlepsich-spevaciek-na-svete-patricia-janeckova-patricia-janeckova-one-of-the-best-opera-singer-passes/Viac tu: https://www.biblik.sk/products/a432-hz-klasika/

ANNELS:
youtube.com/@drjohnd.9508
youtube.com/@ThePottersClay
youtube.com/@ThePottersClay2
youtube.com/@tabooconspiracy
youtube.com/@DITRH
youtube.com/@PaulOnThePlane
youtube.com/@PaulOnThePlaneFE
youtube.com/@p-brane8358
youtube.com/@jtolanmedia1773
youtube.com/@scrawny2brawny
youtube.com/@TruthIncSB
youtube.com/@IBDESIGN

Viac tu: https://www.biblik.sk/

biblik.sk/clanky

Prosíme vás, podporujte boj za slobodu, podporujte protisatanský a protifašistický odboj napríklad i kúpou kníh a tovaru na biblik.sk alebo priamo príspevkami na účet:
SK8583300000002101425963
ĎAKUJEME. Biblik.sk

Please support the fight for freedom, please support antisatanic and antinazi fight:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!