ČO HOVORÍ BIBLIA O TETOVANÍ / BIBLE ABOUT TATOOS (SK, ENG)

29.10.2018 20:43

"Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som Hospodin."

Leviticus 19:28

-  -  -

preklad nižšie uvedeného textu z angličtiny:

"Nenecháš si do svojho tela rýpať ani za mŕtveho, ani si nedáš žiadne znaky na telo. JA SOM povedal."

Podľa nás to platí rovnako pre tetovanie, ako aj pre rôzne symboly okrás a piercingov, symboly znamení zvieratníka, a platí to rovnako aj pre symboly na oblečení. Málo ľudí má totižto predstavu, akú silu majú symboly. Dnes deti aj dospelí bežne nosia tričká s lebkami, tetujú si po sebe čínske znaky, nosia rôzne náramky a prívesky...
Ale náš Pán Boh nás varoval pred žiarením symbolov, ktoré môžu ticho a veľmi silno ovplyňovať náš život.
BOHU VĎAKA!
 
Biblik
 
Viac o symboloch:

- - -

 
"Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the LORD."
 
-   -   -
According to our understanding of The Holy Bible it means no tatoos, no piercings with symbols, no zodiac signs, no symbols on your body and no symbols on your clothes. Symbols are very powerful signs. Today, kids wear T-shirts with skulls and bones, having tatoos with chinese signs, bracelets, earrings, and piercings with plenty of symbols, without any idea what it really means. Misunderstanding of hidden powers in every symbol represents a real danger for you and for your kids. Leviticus 19:28 is a brillant warning we have!
Thank You God,
thank You for Your Word-The Holy Bible.
 
Biblik
 
More about symbolism: