STEPHEN DOLLINS: SATANIC SYMBOLISM IN DETAILS (ENG)

09.09.2018 04:59

https://stephendollins.com/

STEPHEN DOLLINS

EX SATANIST PRIEST (NOW CHRISTIAN) EXPOSES EVERYDAY OCCULT SYMBOLISM:

BÝVALÝ SATANISTA, KTORÝ SA STAL KRESŤANOM, VYSVETĽUJE POUŽÍVANIE A VÝZNAM OKULTNÝCH SYMBOLOV:

 WARNING: WATCHING SOME OCCULT SYMBOLS MAY CAUSE PAIN, FEAR, ANXIETY, DESPAIR, ANGER, INSOMNIA AND DEPRESSION

VAROVANIE: POHĽAD NA NIEKTORÉ OKULTNÉ SYMBOLY MÔŽE VYVOLÁVAŤ BOLESŤ, STRACH, ÚZKOSŤ, BEZNÁDEJ, NESPAVOSŤ A DEPRESIU
 
(sybolism starting at 1:09:35 / symbolika začína v čase videa 1:09:35)
VIDEO ENGLISH ONLY / VIDEO PO ANGLICKY BEZ TITULKOV:

https://www.youtube.com/watch?v=7sQTGG01gow

STEPHEN DOLLINS

https://stephendollins.com/

 

https://www.youtube.com/watch?v=7sQTGG01gow